tisdag 1 juni 2010

Expressen friades för artiklarna om Guillou

Pressens Opinionsnämnd, PON, friade i dag Expressen för artiklarna om att Jan Guillou utfört uppdrag åt KGB i Sovjet. Det tycker jag var ett korrekt beslut av majoriteten, 14 ledamöter, i PON. Fyra ledamöter ville fälla tidningen.
PON:s beslut känns säkert besvärande för pressombudsmannen Yrsa Stenius som kritiserats från olika håll under våren, bland annat för sitt beslut att föreslå en fällning efter Guillous PO-anmälan.

Nämnden konstaterar i sitt beslut bland annat att det mesta i artiklarna förefaller att ha varit korrekt och att även anmälaren bekräftat detta. Nämnden pekar också på att Jan Guillou fått ordentliga möjligheter att kommentera artiklarna i Expressen.

Så här står det i beslutet:
"Jan Guillou har gjort gällande att han genom publiceringarna, och då främst genom uttrycken ”hemlig sovjetagent” och ”KGB-agent” (rätteligen ”KGB-uppdrag”; nämndens anmärkning) på tidningens löpsedlar och förstasidor, osant utpekats som spion och därmed som skyldig till grov brottslighet.
Såvitt framgår var utgångspunkten för artiklarna Arne Lembergs anmälan till Säpo år 1967. Anmälan hade utmynnat i ett ställningstagande från Säpo av innebörd att det som Lemberg beskrivit knappast kunde anses vara brottsligt. Säpos slutsats återgavs i Expressens publicering.
Jan Guillou fick genom tidningen del av Lembergs uppgifter i Säpo-anmälan och fick bemöta uppgifterna. Enligt tidningen bekräftade han att misstankarna om att han tog uppdrag från den sovjetiska säkerhetstjänsten till stora delar var korrekta. Jan Guillou berättade enligt artiklarna bl.a. om hur det gick till när han lät sig värvas av KGB, om hemliga möten och om att han hade levererat två texter och fått ersättning varefter samvaron övergått i politiska samtal. Jan Guillou uppgav vidare att avsikten från hans sida med kontakterna varit att journalistiskt avslöja hur KGB opererade i Sverige. Som Opinionsnämnden har uppfattat Jan Guillou anser han att hans egna uppgifter i huvudsak redovisades korrekt i tidningen. De omfattande publiceringarna innehöll vidare olika namngivna personers bedömningar av Jan Guillous agerande. Några av personerna antydde att Jan Guillou kunde ha gjort sig skyldig till brott. I vissa av tidningens egna kommentarer ifrågasattes Jan Guillous uppgifter om syftet med KGB-kontakterna. I artiklarna fanns även beskrivningar av personer i Sverige och utlandet som dömts för spioneri.
Enligt Opinionsnämndens mening har de på löpsedlarna och förstasidorna använda uttrycken inte någon helt klar innebörd. Sedda för sig kan de inte sägas ha inneburit att Jan Guillou för läsaren har utpekats som skyldig till brottet spioneri. Frågan är då om löpsedlarna och förstasidorna tillsammans med innehållet i det omfattande artikelmaterialet har inneburit ett sådant utpekande.
Även om Jan Guillou i publiceringarna inte utpekades som spion kan innehållet i löpsedlarna och artiklarna sammantaget möjligen ha lett läsarens tankar till spioneriverksamhet. Av avgörande betydelse för den pressetiska bedömningen av publiceringarna är emellertid enligt Opinionsnämndens mening att artiklarnas innehåll såvitt framkommit var i huvudsak korrekt samt det förhållandet att Jan Guillou fick omfattande utrymme för att komma till tals. Mot denna bakgrund finner nämnden att han inte kan anses ha tillfogats en oacceptabel publicitetsskada.
Det finns alltså inte skäl för pressetiskt klander av tidningen."


Opinionsnämnden delar således inte alls PO Yrsa Stenius syn på saken. Allmänhetens Pressombudsman får naturligtvis inte alltid Opinionsnämnden med sig i sin bedömning, men just i det här fallet är det nog extra olyckligt för Stenius efter all kritik. En fällning hade hade av en del säkert uppfattats som en upprättelse för henne.
Även för Jan Guillou är beslutet ett stort nederlag; så sent som i söndags berättade han i Svenska Dagbladet vad hårt han tagit artiklarna i Expressen.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson är däremot glad för att tidningen friades och bloggar i dag om PON:s beslut. Han skriver bland annat att det blev det beslut som han hela tiden trott på. Och dessutom anser han att Yrsa Stenius bör avgå eller avsättas.

Yrsa Stenius har fyllt 65 år, men har alldeles innan kritiken kom mot henne lovat att sitta kvar en bit in på nästa år. Det beslutet har hon rimligen ångrat eftersom vårens debatt verkligen har skadat hennes auktoritet som Allmänhetens Pressombudsman.
Och så går då dessutom Opinionsnämnden henne emot i detta viktiga ärende. Det är ingen djärv gissning att Pressens Samarbetsnämnd måste snabba på med rekryteringen av en ny PO.

Slutligen kan det vara intressant att se vilka som deltog i beslutet. Opinionsnämnden består av två olika grupper som jobbar var för sig, men vid detta sammanträde var alla ledamöterna närvarande och därför är det så många personer inblandade. Ledamöterna är antingen invalda som jurister eller företrädare för Tidningsutgivarna, Journalistförbundet, Publicistklubben och allmänheten.

De som friade Expressen var:
Chefredaktören Ola Sigvardsson, chefredaktör Christina Mörk, terapeut Marianne Beyer, direktör Agneta Dreber, advokat Claes Lundblad, generaldirektör Kerstin Wigzell, direktör Mats Arnhög,justitierådet Ella Nyström, justitierådet Per Virdesten, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, regeringsrådet Karin Almgren, redaktör Johan Schück, redaktör Lena Hennel, redaktör Anna Bubenko.

Minoriteten som ville fälla Expressen var:
Redaktör Sus Andersson, redaktör Niklas Silow, chefredaktör Lasse Genberg samt teologie doktor Annika Borg.

Här nedan länkar till alla tidigare texter på Utkiksbloggen om pressetiken. I texterna finns ännu fler länkar till andra artiklar i ämnet:
Mattsson om Stenius på Utkiksbloggen
Intet nytt om pressetiken
Yrsa Stenius om jävfrågan
Stenius och Säfström i radiodebatt
Dopping, PO och Samarbetsnämnden
Katrin Säfström om pressetiken
PO/PON-debatten fortsätter
GD och Arbetarbladet trotsar PON
Yrsa Stenius har varit oberäknelig som PO
Mirjamsdotter om Stenius
Wolodarski om Stenius
Yrsa Stenius borde aldrig ha blivit PO

UPPDATERING 100602
Pressombudsmannen Yrsa Stenius är förvånad över beslutet och kritiserar Thomas Mattsson i Medievärlden och i Journalisten.
Chefredaktör Jan Helin, Aftonbladet, kritiserar PON:s beslut
Chefredaktör Thomas Mattsson, Expressen, kritiserar Aftonbladet.
Tidningsutgivarnas vd Anna Serner kommenterar debatten om Guillou och PON.
Journalistens chefredaktör Helena Giertta skriver om beslutet.

UPPDATERING 100603
Peter Wolodarski skriver i Dagens Nyheter om beslutet och uppmanar Yrsa Stenius att avgå.

Inga kommentarer: