onsdag 22 december 2021

Utkik Media rekryterar chefredaktör åt Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel

I dag har mitt företag Utkik Media fått ett nytt uppdrag. Jag ska biträda LO Mediehus AB vid rekryteringen av en chefredaktör till tidningen Mål & Medel. Det är Livsmedelsarbetareförbundets tidning och jag har tidigare haft flera liknande uppdrag åt LO Mediehus AB. Tjänsten är utannonserad och ansökningstiden går ut den 30 december. 
LO Mediehus AB är LO:s företag som ger ut Arbetet, Kommunalarbetaren och ett antal andra fackföreningstidningar. Mål & Medel har hittills inte anslutit sig till LO Mediehus AB som bildades för ett antal år sedan. 
Man valde då i stället att bo kvar hos huvudmannen Livsmedelsarbetareförbundet. Nu vid årsskiftet ansluter sig dock tidningen till LO Mediehus AB och flyttar därmed till dess fina lokaler på Klara Norra Kyrkogata i Stockholms city. 
Ändringen innebär också att tidningen kommer in i ett större redaktionellt sammanhang som bland annat ger den större digitala resurser. Mål & Medel har en upplaga på 28.500 ex (TS) och kommer ut med 12 nummer per år. 
 Mål & Medel hade tidigare Malin Klingzell Brulin som uppmärksammad chefredaktör. Hon avled i våras. Nu är Thelma Kimsjö tillförordnad chefredaktör. Hon har tidigare varit chefredaktör för bland annat VLT. 
Jag startade mitt företag Utkik Media, formellt Utvalnäs Media- och Kommunikation AB, 2005. Jag har sedan dess arbetat åt en lång rad olika medieföretag med utredningar, organisationsfrågor, mentorskap, publicistisk rådgivning och inte minst rekryteringar. Jag har som headhunter varit anlitad för ett 40-tal rekryteringar av chefredaktörer, redaktionschefer och andra mediechefer.

onsdag 31 mars 2021

Swedin efter Klepke på Arbetet

 I dag har tidningen Arbetet presenterat sin nya politiska redaktör. Det blir Daniel Swedin som närmast arbetat i regeringskansliet som talskrivare åt statsministern. Mitt bolag Utkik Media har biträtt Arbetet i rekryteringsprocessen.

Arbetet ägs av LO genom sitt bolag LO Mediehus AB. Redaktionen arbetar självständigt och oberoende gentemot LO. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Yonna Waltersson.

Arbetet har en viktig roll som nyhetsförmedlare och opinionsbildare och vänder sig till fackliga företrädare, arbetsmarknadens olika aktörer, politiker och opinionsbildare.

Tidningen har bytt både namn och format många gånger sedan dess föregångare, tidningen Fackföreningsrörelsen, kom ut 1921. Tidningen fyller således 100 nu i år.  

Daniel Swedin blir 38 år den 4 april, kommer från Grängesberg och bor i Vällingby. Han rekryterades till statsrådsberedningen för ungefär ett år sedan och kom då från ledarredaktionen på Aftonbladet.  

Han har i olika omgångar under närmare tio år haft olika roller inom Aftonbladets redaktion. Tidigare har han också jobbat på bland annat Dalarnas Tidningar. Han har också varit forskare vid SOM-institutet.

Sedan 2005 har jag som konsult genom mitt bolag Utkik Media anlitats som rådgivare i den löpande verksamheten, utredningar, mentorskap och rekryteringar. Det har varit uppdrag åt bland annat NSD, ÖA,  ÖP, Corren, Expressen, SVT, UNT, JP, Smålands-Tidningen, Arbetarbladet, Stampen, VK Media och Norran.

Daniel Swedin tillträder sin nya tjänst på Arbetet den 3 maj. Han tar då över som politisk redaktör efter Martin Klepke som blir deltidspensionär, men också fortsätter medverka på ledarsidan.

 

onsdag 27 januari 2021

Utkik Media biträder Arbetet vid rekryteringen av politisk redaktör

Tidningen Arbetet söker en ny politisk redaktör. Mitt bolag Utkik Media har anlitats för att biträda tidningen i rekryteringsarbetet. Jag har tidigare medverkat vid rekryteringen av chefredaktörer till flera tidningar inom LO Mediehus AB, som ägs av LO.

Rekryteringsarbetet har nyligen inletts och tjänsten är utannonserad. Det är ett kvalificerat jobb som naturligtvis kräver mycket kunnande, entusiasm och integritet av den som anförtros uppgiften. Arbetet och dess ledarsida har ju också, minst sagt, en inflytelserik position i den politiska debatten.

Därmed bör tjänsten som tidningens politiske redaktör vara ett drömjobb för den som ska driva ledarsidan och dess värderingar vidare. Dess mångårige redaktör Martin Klepke blir deltidspensionär, men fortsätter också att medverka på ledarsidan.

I år fyller Arbetet och dess föregångare 100 år. Tidningen hette först Fackföreningsrörelsen och bytte senare namn flera gånger. Under våren 2012 bytte den slutligen namn från LO-Tidningen till Arbetet. Sedan 2015 ingår den i LO Mediehus AB tillsammans med flera andra förbundstidningar. 

Jag har efter tiden som chefredaktör för Gefle Dagblad från 2015 verkat som konsult och rådgivare till främst medieföretag genom mitt bolag Utkik Media, formellt hos Bolagsverket Utvalnäs Media- och Kommunikation AB. Uppdragen har skiftat, men har med tiden kommit att domineras av rekryteringar då jag på skilda sätt biträtt olika medieföretag.

Bland uppdragsgivarna finns utöver LO Mediehus AB bland annat UNT, NSD, ÖP, Arbetarbladet, Hälsingetidningar, Smålandstidningen, SVT, Jönköpings- Posten, Norran, Expressen, Corren, Folkbladet Västerbotten och Allehanda med flera.