torsdag 7 juli 2016

Mattsson Helins podcast och en mediedebatt hos TU avrundade Almedalen för mig

Idag lämnade jag Visby och Almedalen efter tre dagar med bra seminarier och många intressanta möten. Den bästa grejen i år för mig blev dock inspelningen av den smått mediehistoriska sista podden med Thomas Mattsson och Jan Helin, nuvarande respektive tidigare chefredaktörer för Expressen och Aftonbladet. Sammantaget tycker jag att det verkade vara mindre folk i Almedalen i år jämfört med 2015 samt att några bilföretag nu lockats dit för att visa upp sig.
Det sista seminariet för mig var hos Tidningsutgivarna, TU, som tillsammans med Institutet för Mediestudier ordnade en debatt rubricerad ”Mörkar medierna?”. Anna Gullberg, chefredaktör för Gefle Dagblad, svarade frimodigt att man visst kan säga att medierna mörkar och inte alltid berättar allt, men att det beror på att de ansvarsfulla medierna tillämpar och respekterar pressens etiska regler.
Frågeställningen om mörkandet utgick naturligtvis från den ständiga diskussionen om hur medierna skriver eller inte skriver om invandrare och integration. Skillnaden i det sammanhanget mellan traditionella medier med sina ansvariga utgivare och de alternativa medierna med mer eller mindre rasistiska förtecken diskuterades och då också med några kända alternativa publicister i publiken,men inte i panelen. 
Medieforskaren Kristoffer Holt inledde med att redovisa en studie i ämnet gjord av honom för just Institutet för Mediestudier och publicerad i skriften Migrationen i medierna.  Han konstaterade sammantaget att det finns alldeles för lite forskning om dessa frågor.
Publicistklubbens ordförande Björn Häger berättade bland annat om att det under Ny Demokratis tid gick ett rykte om att de svenska medierna vid ett möte i Saltsjöbaden skulle ha kommit överens om att bara skriva i positiva ordalag i dessa sammanhang, ett rykte som var felaktigt. Däremot menade han och andra i panelen att medier av ängslighet kan vara väl så försiktiga för att inte gynna mörka intressen trots att de etiska reglerna medger en hel del då det finns skäl för publicering.
Häger har också själv för några år sedan genom ett antal intervjuer redovisade i boken Problempartiet kommit fram till att medierna specialbehandlat Sverigedemokraterna, SD, av samma skäl. Som politiken har utvecklats i Sverige menade han också att SD numera faktisk är på väg att hamna i medieskugga eftersom det inte längre sticker ut med sina ståndpunkter rörande invandringen. (Uppdatering, se även denna länk om kritik mot medierna för bevakningen av SD)
Intressanta frågor att fundera över, men minst lika intressant var således Thomas Mattssons och Jan Helins sista inspelning av Mattsson Helin podcast där de inför publik resonerade om medieutvecklingen i Sverige och världen. De har ju poddat tillsammans tidigare, men avslutade samarbetet då Jan Helin slutade på Aftonbladet för att bli programdirektör på SVT. Dock utlovade de en sista podd och det var den som nu spelades in i SVT:s stora monter inför en stor publik.
Det är tråkigt att de slutar eftersom de med sin kunnighet och debattlust med sin podd blev något av ett nav för mediedebatten i Sverige. Dessbättre har de fått efterföljare som till exempel GullbergNordströmAtladottir och Bjurwald samt Mediepodden med Emanuel Karlsten och Olle Lidbom, men Mattsson & Helin har som pionjärer med sina djupa kunskaper om medierna slagit det mesta. Dessutom har de varit slagfärdiga och roliga att lyssna på. Men nu är det slut, bortsett från att de faktiskt antydde att en årlig podd i Almedalen kanske är en idé att överväga…
I år var mesta sig likt i Almedalen, men jag tror att det fanns fler utställare med montrar i år, i vart fall på vissa ställen. Nere vid havet nära Kallis hade till exempel både Mercedes, Volvo och Audi dykt upp med egna montrar. Det förstnämnda företaget ställde ut en självkörande konceptbil som drog stor publik. Annars tror jag att några bilar av fabrikatet Tesla från Stockholms Taxi väckte störst uppmärksamhet då de ofta syntes i trafiken och själv fick jag en härlig resa med en av bilarna. Det ska bli intressant att se om Almedalen i framtiden kommer att locka ännu fler rent kommersiella utställare. (Se uppdatering nedan)
Det är svårt att uppskatta hur välbesökt Almedalen egentligen är även om det alltid är mycket folk i rörelse och så gott som alltid fullsatta seminarier. Mitt intryck är dock att det i år var färre besökare än förra året. Det var till exempel lättare i år att få bord även på populära restauranger och jag tryckte att det var mindre folk som rörde sig på gatorna.  
Hursomhelst med den saken, Almedalen är under alla omständigheter fortfarande ett fantastiskt arrangemang och jag har svårt att förstå dem som menar att det bara är ett jippo för eliten. Snart sagt alla branscher, organisationer och myndigheter finns ju på plats som arrangörer av tusentals seminarier i de mest skiftande ämnen. Alla arrangemang är gratis och tillgängliga för alla intresserade.

Det blir nog en resa till Almedalen även nästa år för min del. 

Uppdatering: Fick efter denna publicering klart för mig att bilföretagen tycks ha hyrt in sig på andra företags montrar, i vart fall tydligen Volvo hos Dagens Nyheter. Som just därför sägs ha flyttat ner mot Kallis för att på ett större område få plats för Volvo på en "annonsyta". Ett sätt att få delfinansiering för sina kostnader i Almedalen? En lite udda variant av native advertising...
Korrigerad och uppdaterad med ovanstående tillägg samt länk i texten om mediernas bevakning av SD 160708 kl 00.58 

tisdag 5 juli 2016

Peterssohns och Liths fall föga förvånande

De två främsta MittMedia-chefernas fall kommer föga överraskande sedan koncernen fått en ny styrelse med Jan Friedman som ordförande. Han uttalade tidigt sitt stora förtroende för Per Bowallius som nu blir ny vd efter Thomas Peterssohn. Under de senaste åren har också kritiken mot MittMedias strategi ökat internt inom branschen där allt fler ställt sig undrande till koncernens kompromisslösa hantering av sina tidningar i den digitala övergången. Därför har det i branschens korridorer spekulerats i hur länge Peterssohn och AnnaKarin Lith blir kvar.
Thomas Peterssohn pekade snabbt ut riktningen när han blev ny vd för MittMedia 2011. I AnnaKarin Lith fick han sedan en djupt förtrogen redaktionell chef som effektivt började driva igenom förändringarna. De första åren uppmärksammades deras arbete oftast positivt och jag tyckte själv att mycket de gjorde var bra.
Under de senaste åren har tveksamheten däremot ökat successivt runt MittMedia, inte så mycket över deras mål som de flesta branschkolleger också ser som nödvändiga vad det gäller den digitala övergången. Det är snarare koncernens metoder som blivit allt mer ifrågasatta och jag har själv bloggat tidigare om att MittMedias ledning framställt sin koncern som lokaljournalistikens främsta företrädare, samtidigt som både det journalistiska innehållet och organisationen centraliserats i rask takt. Rekryteringarna till en ny central stab har duggat tätt och därmed har också utgivarrollen på de skilda titlarna förändrats radikalt.
Koncernen har således inte stått för vad den gjort, utan hävdat en självbild som varken läsare eller branschkolleger känt igen och sådant skadar trovärdigheten. Saken kom nog till vägs ende i och med samgåendet med Promedia vars ledning arbetat på ett helt annorlunda sätt och till exempel vårdat papperstidningarna bättre parallellt med digitaliseringen.
Det fick ju också omgående till följd att chefredaktörerna slutade på Vestmanlands Läns Tidning, Nerikes Allehanda, Länstidningen i Södertälje samt på Norrtelje Tidning. Detta för att MittMedia hårdhänt omgående börja driva igenom sin egenutvecklade strategi, helt på tvärs mot företagskulturen och övertygelsen som utvecklats inom Promedia med Per Bowallius som vd.
Medievärlden premium hade en stor intervju med den nye styrelseordföranden Jan Friedman tidigare i år och han betonade då sitt stora förtroende för just Per Bowallius, efter samgåendet försäljningsdirektör i MittMedias koncernledning. Då blev det rätt tydligt att koncernledningen var på väg mot problem med sin nya sammansättning. Jag skrev själv i en bloggtext att det nog skulle bli intressanta diskussioner i koncernledningen.
Både Thomas Peterssohn, men framför allt AnnaKarin Lith, har också dragit på sig en ökande kritik för sina ofta mycket självsäkra externa uttalanden om koncernens förträfflighet i jämförelse med branschkolleger, en kritik som de måhända inte själva uppfattat. Det har nog med fog påstås att  det funnits inslag av hybris hos MittMedia.
Just därför kan man undra var både Peterssohn och Lith hamnar efter sin plötsliga avgång dagen innan i vart fall den senare skulle vara med i koncernens seminarium i Almedalen. Båda har kompetens och erfarenhet för nya branschuppdrag, men synen på deras metoder, självbild och omdöme kan nog bli ett problem för dem i sökandet efter nya uppgifter.
Nu blir det intressant att få se hur koncernen utvecklas. Enligt Medievärlden har styrelsen efter ett möte på Arlanda sagt att MittMedia ska ”öka bolagets fokus på den lokala kärnaffären utan att för den skull ge upp det framåtriktade digitala utvecklingsarbetet.”  Det är en signal om en inriktning helt på tvärs mot den långt gångna centraliseringen inom koncernen.
AnnaKarin Lith säger också själv i ett uttalande på dagensmedia.se att hon inte kan ställa sig bakom styrelsens nya strategi. Något förvånande talar hon också om att hon står för en försiktig nedmontering av papperstidningarna och det är inte precis den bilden jag har av hennes och koncernens snabba redaktionella omstrukturering.  
AnnaKarin Lith ersätts nu av Anders Ingvarsson som tillförordnad redaktionell chef. Det är en klok och eftertänksam redaktionell ledare och tills nu chefredaktör för Sundsvalls Tidning och Allehanda med Tidningen Ångermanland. Därmed kan man också ana att det funnits olika uppfattningar inom koncernens så kallade utgivargrupp även om den alltid markerat en total enighet utåt, ett faktum som också väckt förvåning i skilda sammanhang och som myntade begreppet ”sekten Mittmedia” i samband Meg16 i Göteborg. Det är ju rätt normalt och viktigt att det finns olika uppfattningar, i synnerhet bland ansvariga utgivare.
Jag både hoppas och tror att både Per Bowallius och Anders Ingvarsson blir bra och lyckas väl i sina nya roller. Så också Karin Näslund som blir tillförordnad chefredaktör efter Anders Ingvarsson. Det faktum att de blir tillförordnade chefer tyder på att det är just tillfälliga lösningar, men när den nye koncernchefen får lite lugn och ro så kanske de blir kvar i sina roller och om centraliseringen bromsas upp så kan det också finnas andra interna lösningar efter alla rekryteringar.
Nåväl, MittMedia och dess utveckling har varit intressant att följa under Thomas Peterssohns och AnnaKarin Liths ledning. Och nu blir det ännu mer spännande att få se hur koncernen kommer att hantera utmaningarna.
Korrigerad och kompletterad med nedanstående länkar 160707 kl 20.49, korrigerad och kompletterad med ytterligare länkar 160710 kl 17.10
Länkar:
Betald exponering i SVT och dramatik i Mittmedia - Intervjuer mm i Medierna i Sveriges Radio 160709
Analys Mittmedia - Håkan Helander analyserar Mittmedias situation, paragram.se 160707
"De flesta positiva till förändringen" - nyhetsartikel, journalisten.se 160707
Jan Friedman om varför Mittmedia bytte vd: Den digitala affären kommer inte tillräckligt snabbt -  intervju med Jan Friedman, resume.se 160706
"Var det fel personer som tvingades sluta?" - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Klubbens kritik mot kovändningen - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Mittmedias bomb ökar oron i tidnings-Sverige - krönika av Martin Jönsson, dn.se 160705
Avgående chefen: Personal måste lämna MittMedia - intervju med AnnaKarin Lith, dn.se 160705
Mittmedias nya vd: "Det är inte bra om centraliseringen inkräktar på den lokala närvaron" - intervju med Per Bowallius, resume.se 160705
Mittmedias redaktionella chef om nya vd:n: "Ingen hemlighet att han förespråkar gratistidningar - intervju med AnnaKarin Lith, resume.se  160705
Plötsliga beskedet: Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, resume.se 160705
Nya VDn stakar ut en ny väg för Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.se 160705
Ingvarsson: "Fick frågan i förmiddags" - intervju med Anders Ingvarsson, journalisten.se 160705
"Jag och styrelsen stod långt ifrån varandra" - intervju med AnnaKarin Lith - journalisten.se 160705
Peterssohn och Lith lämnar Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.sde 160705
Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, dagensmedia.se 160705

Peterssohns och Liths fall föga förvånande

De två främsta MittMedia-chefernas fall kommer föga överraskande sedan koncernen fått en ny styrelse med Jan Friedman som ordförande. Han uttalade tidigt sitt stora förtroende för Per Bowallius som nu blir ny vd efter Thomas Peterssohn. Under de senaste åren har också kritiken mot MittMedias strategi ökat internt inom branschen där allt fler ställt sig undrande till koncernens kompromisslösa hantering av sina tidningar i den digitala övergången. Därför har det i branschens korridorer spekulerats i hur länge Peterssohn och AnnaKarin Lith blir kvar.
Thomas Peterssohn pekade snabbt ut riktningen när han blev ny vd för MittMedia 2011. I AnnaKarin Lith fick han sedan en djupt förtrogen redaktionell chef som effektivt började driva igenom förändringarna. De första åren uppmärksammades deras arbete oftast positivt och jag tyckte själv att mycket de gjorde var bra.
Under de senaste åren har tveksamheten däremot ökat successivt runt MittMedia, inte så mycket över deras mål som de flesta branschkolleger också ser som nödvändiga vad det gäller den digitala övergången. Det är snarare koncernens metoder som blivit allt mer ifrågasatta och jag har själv bloggat tidigare om att MittMedias ledning framställt sin koncern som lokaljournalistikens främsta företrädare, samtidigt som både det journalistiska innehållet och organisationen centraliserats i rask takt. Rekryteringarna till en ny central stab har duggat tätt och därmed har också utgivarrollen på de skilda titlarna förändrats radikalt.
Koncernen har således inte stått för vad den gjort, utan hävdat en självbild som varken läsare eller branschkolleger känt igen och sådant skadar trovärdigheten. Saken kom nog till vägs ende i och med samgåendet med Promedia vars ledning arbetat på ett helt annorlunda sätt och till exempel vårdat papperstidningarna bättre parallellt med digitaliseringen.
Det fick ju också omgående till följd att chefredaktörerna slutade på Vestmanlands Läns Tidning, Nerikes Allehanda, Länstidningen i Södertälje samt på Norrtelje Tidning. Detta för att MittMedia hårdhänt omgående börja driva igenom sin egenutvecklade strategi, helt på tvärs mot företagskulturen och övertygelsen som utvecklats inom Promedia med Per Bowallius som vd.
Medievärlden premium hade en stor intervju med den nye styrelseordföranden Jan Friedman tidigare i år och han betonade då sitt stora förtroende för just Per Bowallius, efter samgåendet försäljningsdirektör i MittMedias koncernledning. Då blev det rätt tydligt att koncernledningen var på väg mot problem med sin nya sammansättning. Jag skrev själv i en bloggtext att det nog skulle bli intressanta diskussioner i koncernledningen.
Både Thomas Peterssohn, men framför allt AnnaKarin Lith, har också dragit på sig en ökande kritik för sina ofta mycket självsäkra externa uttalanden om koncernens förträfflighet i jämförelse med branschkolleger, en kritik som de måhända inte själva uppfattat. Det har nog med fog påstås att  det funnits inslag av hybris hos MittMedia.
Just därför kan man undra var både Peterssohn och Lith hamnar efter sin plötsliga avgång dagen innan i vart fall den senare skulle vara med i koncernens seminarium i Almedalen. Båda har kompetens och erfarenhet för nya branschuppdrag, men synen på deras metoder, självbild och omdöme kan nog bli ett problem för dem i sökandet efter nya uppgifter.
Nu blir det intressant att få se hur koncernen utvecklas. Enligt Medievärlden har styrelsen efter ett möte på Arlanda sagt att MittMedia ska ”öka bolagets fokus på den lokala kärnaffären utan att för den skull ge upp det framåtriktade digitala utvecklingsarbetet.”  Det är en signal om en inriktning helt på tvärs mot den långt gångna centraliseringen inom koncernen.
AnnaKarin Lith säger också själv i ett uttalande på dagensmedia.se att hon inte kan ställa sig bakom styrelsens nya strategi. Något förvånande talar hon också om att hon står för en försiktig nedmontering av papperstidningarna och det är inte precis den bilden jag har av hennes och koncernens snabba redaktionella omstrukturering.  
AnnaKarin Lith ersätts nu av Anders Ingvarsson som tillförordnad redaktionell chef. Det är en klok och eftertänksam redaktionell ledare och tills nu chefredaktör för Sundsvalls Tidning och Allehanda med Tidningen Ångermanland. Därmed kan man också ana att det funnits olika uppfattningar inom koncernens så kallade utgivargrupp även om den alltid markerat en total enighet utåt, ett faktum som också väckt förvåning i skilda sammanhang och som myntade begreppet ”sekten Mittmedia” i samband Meg16 i Göteborg. Det är ju rätt normalt och viktigt att det finns olika uppfattningar, i synnerhet bland ansvariga utgivare.
Jag både hoppas och tror att både Per Bowallius och Anders Ingvarsson blir bra och lyckas väl i sina nya roller. Så också Karin Näslund som blir tillförordnad chefredaktör efter Anders Ingvarsson. Det faktum att de blir tillförordnade chefer tyder på att det är just tillfälliga lösningar, men när den nye koncernchefen får lite lugn och ro så kanske de blir kvar i sina roller och om centraliseringen bromsas upp så kan det också finnas andra interna lösningar efter alla rekryteringar.
Nåväl, MittMedia och dess utveckling har varit intressant att följa under Thomas Peterssohns och AnnaKarin Liths ledning. Och nu blir det ännu mer spännande att få se hur koncernen kommer att hantera utmaningarna.
Korrigerad och kompletterad med nedanstående länkar 160707 kl 20.49, korrigerad och kompletterad med ytterligare länkar 160710 kl 17.10
Länkar:
Betald exponering i SVT och dramatik i Mittmedia - Intervjuer mm i Medierna i Sveriges Radio 160709
Analys Mittmedia - Håkan Helander analyserar Mittmedias situation, paragram.se 160707
"De flesta positiva till förändringen" - nyhetsartikel, journalisten.se 160707
Jan Friedman om varför Mittmedia bytte vd: Den digitala affären kommer inte tillräckligt snabbt -  intervju med Jan Friedman, resume.se 160706
"Var det fel personer som tvingades sluta?" - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Klubbens kritik mot kovändningen - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Mittmedias bomb ökar oron i tidnings-Sverige - krönika av Martin Jönsson, dn.se 160705
Avgående chefen: Personal måste lämna MittMedia - intervju med AnnaKarin Lith, dn.se 160705
Mittmedias nya vd: "Det är inte bra om centraliseringen inkräktar på den lokala närvaron" - intervju med Per Bowallius, resume.se 160705
Mittmedias redaktionella chef om nya vd:n: "Ingen hemlighet att han förespråkar gratistidningar - intervju med AnnaKarin Lith, resume.se  160705
Plötsliga beskedet: Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, resume.se 160705
Nya VDn stakar ut en ny väg för Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.se 160705
Ingvarsson: "Fick frågan i förmiddags" - intervju med Anders Ingvarsson, journalisten.se 160705
"Jag och styrelsen stod långt ifrån varandra" - intervju med AnnaKarin Lith - journalisten.se 160705
Peterssohn och Lith lämnar Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.sde 160705
Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, dagensmedia.se 160705
  

Taxikaos i Visby, säkerhetssnack samt en Tesla-färd i taxi

Första dagen i Almedalen missade jag två intressanta seminarier på grund av en helt obegriplig organisation av Taxi Gotland vid Visby flygplats. Flygningen från Arlanda till Visby tog 30 minuter, men det tog 50 minuter innan den förbokade taxin kom. De som inte hade förbeställt en bil kom iväg mycket snabbare. Dagen räddades under kvällen av Stockholm Taxi som kom med en härlig Tesla för hemfärden till mitt nya boende i Gråbo. Och dessutom en bra intervju hos Dagens Nyheter med den nye överbefälhavaren Micael Bydén samt en trevlig avslutning i Expressens och Skandias trädgård med Annie Lööfs tal och Niklas Svenssons Eftersnack.
Visby flygplats och Taxi Gotland belastas naturligtvis mycket hårt under denna vecka då runt 35000 människor sägs besöka Visby. Taxi Gotland förstärks dock med en mängd bilar från Göteborg Taxi och Stockholm Taxi genom deras samarbete i Svea Taxi, en bra grej.
Och bilar var det gott om vid Visby flygplats när de fullastade planen landade, men då främst i kön för bilar som inte var förbokade! Kön för beställda bilar var obegripligt nog betydligt längre och bilarna få. Dessutom fick ingen bil beställd i sitt namn, utan alla fick köa för att få ett nummer till en bil av stressade taxivärdar vid ett par datorer. Varken jag eller andra i kön förstod någonting av organisationen.
Först efter femtio minuter kom bilen och då med en mycket trevlig och servicevänlig chaufför, men då var det redan kört för mig att gå på TU:s seminarier om ”Hoten mot medierna – hur påverkas journalister och utgivare” samt framförallt debatten om en ”IT-attack via Ryssland – nya tidens hot mot medierna”. Den hade jag verkligen gärna hört med inrikesministern Anders Ygeman i panelen liksom DN:s chefredaktör Peter Wolodarski och Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén med flera. Tiden gick i taxikön tills det var för sent, så det fick bli en rundvandring i Visby i stället samt en sen lunch.
Senare lyssnade jag dock på en mycket intressant diskussion i Dagens Nyheters monter där chefredaktör Peter Wolodarski grillade vår nye överbefälhavare Micael Bydén om säkerhetsläget för Sverige , dels efter Brexit som ÖB kommenterade försiktigt och avvisade som en säkerhetsrisk för Sverige, dels om säkerhetsläget runt Östersjön som han kommenterade ännu mer försiktigt. Dock kunde man i hans kommentarer lätt fina argument för en upprustning av det svenska försvaret.
Han menade att en eventuell rysk attack mot Sverige, för det var en sådan Wolodarski frimodigt berörde, inte är särskilt sannolik. Däremot medgav ÖB, om än diplomatiskt som hans roll kräver, att Sverige omedelbart blir inblandat om det uppstår militära motsättningar i länderna runt Östersjön. Läs Baltikum, Ryssland och Nato. Jag håller med honom och vill bland annat därför gärna se ett svenskt medlemskap i Nato .  
Det finns i dag redovisat scenarier om hur Nato måste få tillgång till Gotland för att kunna försvara sina medlemsstater i Baltikum. Och varför Ryssland just därför måste få kontroll över Gotland för att stoppa Nato. Just om detta handlade en del av resonemangen mellan Wolodarski och ÖB om och jag förstår den senares svårigheter att balansera sina yttranden utifrån den viktiga roll han i dag har, men jag kan inte tolka honom på annat sätt än att han vill att Sverige går med i Nato samt att vi upprustar den svenska militära närvaron på Gotland.
Jag är själv definitivt en av dem som inte begriper hur svenska regeringar under de senaste decennierna kunnat avrusta Sverige i allmänhet och Gotland i synnerhet. Förr fanns flera viktiga regementen med en stark militär närvaro på denna strategiskt mycket viktiga ö mitt i Östersjön. Och numera syns inte en uniform på ön.  Dessbättre är debatten om detta förhållande verkligen igång och det är väl ingen tillfällighet att Dagens Nyheter valde att ta upp detta idag med sin chefredaktör och landets överbefälhavare i sin mycket välbesökta monter.
Som en avrundning på dagen hamnade jag i Expressens och Skandias fina trädgård intill stora scenen i Almdalen. Där hörde jag Annie Lööfs (c) tal och därefter Expressens fenomenale reporter Niklas Svensson när han på tidningens scen intervjuade Eskil Erlandsson (c) med flera i sitt Eftersnack till centerledarens tal.  Niklas Svensson är både till vardags och inte minst i Almedalen ett lysande exempel på journalistisk förnyelse.
Det är dock varken Niklas Svenssons intervjuer, Annie Lööfs tal, eller Peter Wolodarskis utmärkta intervju med ÖB som jag kommer att drömma om i natt. Det är nog snarare taxifärden med Teslan och inte minst den trevlige chaufförens härliga demonstration av bilens resurser i alla avseenden…

lördag 2 juli 2016

Mot mötesplatsen Almedalen och nästan 4000 seminarier

Nu är det dags för Almedalen igen. Dyrt, svårt att hitta ett boende och kärvt att få tag på taxi om man som jag har ont i benen och lite svårt för att gå på Visbys kullerstenar. Men spännande, intressant och givande i alla avseenden! Tänkte avstå från Almedalen i år då jag förlorade ett jättefint boende vid Stora Torget. Men nu blir det i alla fall drygt tre dygn, måndag till torsdag förmiddag, med ett hyrt boende i Gråbo en bit utanför centrum. Hoppas taxi och buss funkar.
Som vanligt blir det nog mest seminarier om mediefrågor för min del.  TU, Utgivarna och Journalistförbundet ordnar alltid intressanta seminarier och så även i år. Några missar jag, men det går inte att pricka in allt. De stora medieföretagen har också en lång rad arrangemang, det finns alltid något att gå på.
TV4, SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, DN, Svenska Dagbladet och inte minst Expressen sätter en stark prägel på Almedalen med sina montrar, scener och frikostiga program. Expressens reporter Niklas Svensson är genom sin starka närvaro ett fenomen i Almedalen och i år har makthavare.se utsett honom till Almedalens viktigaste twittrare. Driftige kommunikatören och digitalstrategen Brit Stakston, tillika vd för Blank Spot Project kom på andra plats. De båda kallades för ”kungen och drottningen av Almedalen” i motiveringarna.   
I år arrangeras det 3808 seminarier i Almedalen enligt arrangörernas programlista idag, men av dessa är 22 inställda. Ändå är det ett nytt rekord och antalet seminarier ökar för varje år. Så också antalet besökare, men det finns som vanligt också en kritisk diskussion om inte denna samhällsvecka måste förnyas. Det har bland annat talats om att korta ner arrangemanget. Själv nöjer jag mig numera med tre till fyra intensiva dygn.
Antalet dagar har styrts helt av hur många partier som ska delta och deras dagar och partiledarnas tal är faktiskt inte det mest intressanta i Almedalen. Jag brukar inte ens se alla partiledartal, utan i stället främst satsa på seminarier rörande samhällsutvecklingen i allmänhet och mitt professionella område i synnerhet, det vill säga journalistik och medier som jag jobbat med och fortfarande gör som deltidskonsult i eget aktiebolag som rådgivare åt medieföretag, bland annat som headhunter av chefredaktörer och andra mediechefer.  
Seminarierna om medierna och de mest skiftande samhällsfrågorna är således viktigare än partipolitiken för min del, men allra viktigast är ändå Almedalen som mötesplats.  Jösses vad mycket folk man träffar, både bekanta kolleger och andra som är trevligt och värdefullt att återse, men också många nya människor som man aldrig träffat förut. I Visby kan man under dessa dagar stöta ihop med vem som helst.
Under denna vecka i Visby knyts många viktiga kontakter i möten som är betydelsefulla för dem som bygger nätverk. Och ett välskött sådant är en absolut förutsättning för många idag och definitivt för min verksamhet.  Många projekt har på ett eller annat sätt inletts i Almedalen. Den enda motsvarande mötesplatsen är enligt min mening Bokmässan, men Almedalen är ändå nummer ett med sin bredd och omfattning.

Söndagens arrangemang missar jag, men måndag eftermiddag är det dags. Jag ser fram emot både seminarier och möten och hoppas att SMHI har fel som spår regn under flera dagar nästa vecka, men paraplyet följer med till Visby.  Och om bredbandet funkar som det ska så blir det nog några bloggtexter. 
Länkar:
Almedalen - ett närsynt kändisjippo utan krut - kulturartikel av Ulf Lundén, arbetarbladet.se 160702
Därför ska du fortsätta åka till Almedalen - debattartikel av Fredrik Wass, di.se 160619