fredag 21 december 2012

En stor seger för Gerdin och Sjöberg och mediernaTitt som tätt sker angrepp mot den svenska tryck- och yttrandefriheten även på hög politisk nivå, som i går då regeringen föreslog ett fotoförbud. Som gång på gång vad det gäller slarv och obstruktion mot offentlighetsprincipen och angrepp mot meddelarfriheten. Men ibland går utvecklingen åt rätt håll, som idag då Högsta domstolen frikände de tidigare chefredaktörerna Anders Gerdin och Otto Sjöberg i det så kallade spelmålet. Ett mycket viktigt beslut för medierna som därmed får rätt att publicera annonser för utländska spelbolag.
Kampen om den rätten har pågått i många år med främst Anders Gerdin, tidigare chefredaktör på Aftonbladet,  i frontlinjen. I debatten och i praktisk handling som utgivare har han beslutsamt och envist fört frågan framåt. Tillsammans med tidigare konkurrenten Otto Sjöberg, Expressen,  har han sedan fortsatt att försvara sin sak i den ena rättegången efter den andra. Bägge två har tvingats uppträda inför skranket  i en rad olika domstolar. Starkt jobbat!
Lotteriinspektionen har på alla de sätt försökt att skydda spelmonopolet från utländsk konkurrens och då inte ens dragit sig för att försöka urholka tryckfriheten. De statliga företrädarna har i debatten och den juridiska processen hävdat det så kallade främjandeförbudet i lotterilagen framför grundlagarna. Åklagare och byråkrater har ibland gjort uttalanden som varit närmast stötande för den som värnar tryckfriheten framför de principiellt sett betydligt mindre viktiga regelverket om spel och dobbel.
Jag har aldrig begripit varför inte saken har avgjorts i tryckfrihetsmål eftersom det är ansvariga utgivare som åtalats för publiceringar, men där valde myndigheterna och åklagarna en annan väg. Det har under årens lopp känts märkligt att se hur lotterilagen använts som tillhygge mot ansvariga utgivare och tidningars publiceringar.
Men nu är det avgjort och de bägge redaktörerna har genom frikännandet fått varsin fin julklapp. Mediebranschen likaså, de utländska spelbolagen ska nu utan problem kunna annonsera i de svenska medierna och det handlar om mycket pengar. Och den störste segraren är naturligtvis den spelande svenske medborgaren som inte längre luras på sin rätt att få ta del av information i medierna om en verksamhet som är helt legal inom EU, men som den svenska staten bekämpade.
Det ska bli intressant att se vilka konsekvenser domen får både i medierna, juridiskt och politiskt. Kommentarerna från experter om domen verkar genomgående vara positiva så här långt, men man kan ändå fråga sig om staten inte försöker återkomma i frågan på något sätt. Det finns, märkligt nog,  fortfarande en risk för  vitesförelägganden från Lotteriinspektionen. Mer om detta i myndighetens kommentar.

Länkar:     (Uppdaterad 121222 kl 21.05)
Nio års kamp  -  Expressens chefredaktör Thomas Mattsson bloggar om domen. 
HD friar Gerdin och Sjöberg  -  journalisten.se 121221
Aftonbladets förre chefredaktör frias  -  aftonbladet.se 121221
Sjöberg och Gerdin friade  -  Expressens chefredaktör Thomas Mattsson bloggar om domen 121221. 
Gerdin och Sjöberg friades av hovrätten  -  Utkiksbloggen 110622
Tidningar vann mot Lotteriinspektionen  -  Utkiksbloggen 101201

Stoppa förslaget om förbud mot kränkande fotograferingar!


Så har då regeringen ännu en gång bestämt sig för att försöka kriminalisera ”kränkande fotografering”. Detta trots att regeringen och justitieminister Beatrice Ask (m) så sent som i våras drabbades av ett svidande nederlag då Lagrådet dömde ut lagförslaget. Nu kommer regeringen häpnadsväckande nog igen med förslaget efter några små och närmast kosmetiska förändringar. Och det möter lika hård kritik som tidigare.
Både Tidningsutgivarnas vd Per Hultengård och den nya organisationen Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter kritiserar regeringen även för detta lagförslag. Det som händer om lagen går igenom är att en fotograf på mindre än en sekund måste försöka avgöra om det är ett lagbrott om han eller hon trycker på knappen och tar en bild!
Det är således handlingen som sådan, fotograferingen, som kriminaliseras. Det är en märklig och oacceptabel juridisk utveckling eftersom det hittills är publiceringen av en bild som prövats juridiskt i ett tryckfrihetsmål.  Och då är det inte fotografen som bär ansvaret, utan den ansvarige utgivaren.
Frågan är varför justitieministern är så angelägen om att få igenom denna omstridda lag. I TV-inslag talar hon om att det bör vara förbjudet att fotografera någon hemma i badrummet, till exempel. Frågan är hur stort det problemet egentligen är, när såg ni senast en sådan bild….?
Tyvärr drabbar ju denna onödiga lag också bildpubliceringar av betydelse för samhällsdebatten. Fotografer, både professionella och amatörer, kommer att bli oroliga för att de gör något olagligt i gränslandet mellan badrum, omklädningsrum, krogar, toaletter, villatomter, fönster, arbetsplatser, båtar och bilar. När rör sig fotobjektet på en privat yta, egentligen, vad är privat och vad är inte privat? Tänk efter högst en sekund och fatta sedan beslut.
Det är inte så lätt. Hemma bakom ytterdörren inser nog alla att det är ett väldigt privat område, men sedan då? Hur var det när socialdemokraternas Håkan Juholt fotograferades ute på s-högkvarterets balkong dit han hade körts ut, eller möjligen självmant gått ut, för att ringa då hans öde avgjordes. Ingen vet. Privat utrymme eller offentligt, tillåtet för fotografering eller ej? Nu finns bilderna och de har publicerats, men så kanske det inte blir nästa gång.
Befann sig  Ulrica Schenström (m) och Anders Pihlblad (TV4) på en privat yta eller på en tillåten plats för fotografering då de båda plåtades pussandes vid ett krogbord för något år sedan? Båda bilderna fick stor politisk betydelse. Om något år kanske de inte tas, även om lagen efter en rättegång skulle ha medgett det. Fotografen måste tänka snabbt…
Beatrice Ask och juristerna har kanske läget klart för sig där de sitter och lusläser lagförslaget och senare lagboken, långt från kamerans avtryckare, men efter deras grubblande i timmar är det ju en mängd människor med kameror som ska tillämpa lagen på fältet. Sekundsnabbt!
Numera är det ju inte heller enbart de professionella fotografernas bilder som publiceras; många av de mest uppmärksammade bilderna tas ju av privatpersoner med mobiler. Det är en bra utveckling som ökar informationsspridningen. Nu kan dessa fotografer komma att skrämmas till försiktighet av denna borgerliga regering. Märkligt, hur kan Reinfeldt acceptera detta?
Hittills har pressfotografer alltid knäppt allt de ser utan sidoblickar på vad som är rätt eller fel, de besluten är omöjliga avgöranden för dem i snabba skeenden. Sedan avgörs det däremot i lugn och ro på redaktionen om en bild verkligen ska publiceras eller ej, ytterst efter ett beslut av den ansvarige utgivaren som är beredd att försvara saken inför domstol. En bra ordning, så ska det vara.
Lagförslaget är populistiskt och spelar nog på folks oro för kränkande bilder på sociala medier, en dagsaktuell diskussionsfråga efter oroligheterna i Göteborg. Jag kan förstå att politiker famlar efter åtgärder mot den typen av problem, men lösningarna kan inte vara att införa lagbegränsningar där staten begränsar de ansvariga utgivarnas ansvarstagande, samtidigt som lagen kommer att äventyra inhämtandet av viktiga bilder för publiceringar i medier där problemet med smygtagna bilder på toaletter och i sovrum inte ens existerar.
Lagförslaget måste stoppas.

måndag 10 december 2012

Bra att MittMedia agerar för att klara framtidenNu har MittMedia redovisat sin nya treårsplan med både inbesparingar och satsningar. Personalen ska minskas med mellan 130 och 150 tjänster under de kommande åren samtidigt som kursen läggs om mot en prioritering av den digitala verksamheten. Planen kommenteras kritiskt av anställda och andra på Facebook och i artikelkommentarer; MittMedias planer beskrivs som negativa, dystra och sorgliga. Tänk, jag tycker precis tvärtom! Vad bra att den nya koncernledningen bejakar utvecklingen och försöker rädda journalistiken, tidningstitlarna och jobben!
Jag har jobbat på Gefle Dagblad i närmare 40 år i en rad olika roller, från sjöfartsreporter, polisreporter, nyhetschef och senast som chefredaktör. Under senare år har jag genom mitt företag Utkik Media anlitats som konsult av koncernen, bland annat för rekryteringar. Närmast ska jag nu rekrytera chefredaktör till Arbetarbladet.
Koncernen MittMedia har vuxit sakta men säkert under flera decennier. Först var det bara Gefle Dagblad. Under 70-talet förvärvades Ljusnan, nu inom Hälsingetidningar,  som var nedläggningshotad. Sedan köptes det ena tidningsföretaget efter det andra och med tiden bildades det stiftelseägda moderbolaget Gefle Dagblads Förvaltnings AB, GD FAB.
De flesta förvärven var nog ganska spontana, oplanerade tillfälligheter, innan behovet av stora strukturförändringar var synligt.  När GD köpte Sundsvalls Tidning så var det säljarna som valde köparen, lillebror fick köpa storebror.
Förvaltningsbolaget växte, men koncernsamordningen uteblev. Alla beslut skulle fattas lokalt, inga synergieffekter utnyttjades. Den lokala självständigheten upphöjdes till ett ideal, kanske snarare av rädsla för kritik än av klokhet.
Sedan överrumplades vi av teknikutvecklingen som förändrade allt.  GD FAB ombildades till koncernen MittMedia, men utan att koncernsamordningen satte fart. Märkligt nog. På flertalet tidningar inom koncernen ville man nog också att allt skulle vara som förut och förslag om att utveckla den koncerngemensamma styrkan föll inte i god jord.
Själv slutade jag av dessa skäl på GD med avtalspension vid årsskiftet 2004-2005 då fusionen mellan Arbetarbladet och GD dessbättre hade fullbordats, men enligt min mening med alldeles för försiktiga direktiv om en effektivitetsvinnande samordning för att klara framtiden. Två tidningstitlar, javisst, självklart så länge de är efterfrågade.
Men fusionen borde ha utvecklats till en helt ny organisation för produktionen av tidningarna på ett helt nytt sätt. Kanske som senare i Birmingham där gamla konkurrenter på Englands näst största tidningsmarknad görs av en gemensam redaktion, men med helt olika profiler.Just för att tidningarna ska kunna finnas kvar; Birmingham Mail, Birmingham Post och Sunday Mercury lever vidare på ett helt nytt sätt
I Gävle slogs sportredaktionerna ihop som en nödlösning för att kunna räkna hem fusionen, men i övrigt skulle nyhetskonkurrensen fortsätta som om fusionen inte hade gjorts, trots att både ekonomin och teknikutvecklingen allt snabbare ställde helt nya krav på verksamheten. Och snart började mycket riktigt utvecklingen rusa mot en helt ny verklighet, helt annorlunda än självbilden i landets tidningshus. En dramatisk förändring och en helt ny ny situation närmade sig. 
Nu är vi där. Allt, precis ALLT,  är förändrat och därför är det bra att en ny handlingskraftig koncernledning pekar ut riktningen för att, om möjligt, rädda både journalistiken, tidningstitlarna, ekonomin och framtiden för denna stora mediekoncern. Kritikerna finns, men har de några förslag? Vad är alternativet? Andra lösningar syns sällan i de upprörda kommentarerna när mediekoncernerna börjar agera.  
Svenska Dagbladet och dess ägare Schibsted har också beslutat sig för att göra något helt nytt och utveckla tidningens verksamhet för att klara framtiden. Exakt hur vet vi inte ännu, men kommentarerna från kritiska gamla medarbetare och andra dystra profeter är ofta upprörda och nostalgiskt tillbakablickande.
Visst förstår jag att det kan kännas sorgligt och jobbigt att få veta att framtiden inte ser ut som den verklighet man är van vid, men nog är det lite märkligt att den vanligaste kommentaren är kritisk då ens företag väljer att bejaka utvecklingen och inleda en nödvändig omställning för att klara de nya kraven.
Det är ju ändå väldigt väl känt att läsarna gör nya medieval idag. Vi läser mer på nätet, mindre i papperstidningen och ställer helt nya krav på våra medier. Utvecklingen kräver naturligtvis en anpassning av alla verksamheter i en föränderlig värld; tänk om samhället hade struntat i att bygga vägar då bilen uppfanns?
Därför gillar jag att MittMedia numera äntligen agerar. Alternativet skulle vara förfärligt och förödande.

Uppdaterad med fler länkar 12-12-11 kl 00.38, korrigerad 12-12-11 kl 01.23
Uppdaterad 12-12-11 kl 14.52

Tidigare texter på denna blogg om MittMedia:
Nystart för MittMedia - Utkiksbloggen  2012-01-19 
Umeåmodellen, presstödet och MittMedia - Utkiksbloggen 2011-12-21 
Bra rekrytering av MittMedia - Utkiksbloggen 2011-03-22

Länkar om MittMedias treårsplan: 
"Slut på gratisfesten" - resume.se 12-12-10 
Thomas Pettersohn om besparingarna, "nödvändigt" - dagensmedia.se 12-12-10 
Facket: "Vi är väldigt undrande" - dagensmedia.se 12-12-10 
MittMedia kapar 150 tjänster - dagensmedia.se 12-12-10 
MittMedias vd om sparpaketet - medievarlden.se 12-12-10 
Stort sparpaket på MittMedia - medievarlden.se 12-12-10 
"Alla vill inte göra den digitala resan" - journalisten.se 12-12-10 
MittMedia satsar på digital framtid - journalisten.se 12-12-10 
100 journalister bort på MittMedia - journalisten.se 12-12-10 
150 tjänster bort inom MittMedia - gd.se 12-12-10
150 tjänster ska bort - arbetarbladet.se 12-12-10
150 tidningstjänster bort - st.nu 12-12-10
 150 tjänster bort på MittMedia - allehanda.se 12-12-10
MittMedia ska spara ordentligt - helahälsingland.se 12-12-10
Att 20 procent av journalisterna ska bort var fler än befarat - dt.se 12-12-10
150 jobb bort inom MittMedia - dt.se 12-12-10
DT satsar digitalt och sparar - dt.se 12-12-10
MittMedia bantar med 150 tjänster - dalademokraten.se12-12-10
ÖP har en plan - op.se 12-12-10
150 tjänster bort inom MittMedia - op.se 12-12-10
100 tjänster bort på MittMedias redaktioner - ltz.se 12-12-10
150 tjänster bort inom MittMediakoncernen - sr.se (Jämtland) 12-12-10
MittMedias jätteevarsel tecken på strukturkris för dagspressen - sverigesradio.se (Ekot) 12-12-10
150 tjänster bort från MittMedia - sverigesradio.se (Ekot) 12-12-10
MittMedia skär ned - 150 medarbetare får gå - svt.se 12-12-10
150 tjänster bort inom MittMedia - di.se (TT) 12-12-10  

tisdag 4 december 2012

Utkik Media rekryterar chefredaktör till ArbetarbladetMitt bolag Utkik Media har anlitats av MittMedia för rekryteringen av chefredaktör till Arbetarbladet. Den nuvarande chefredaktören och ansvarige utgivaren Sven Johansson går i pension under 2013 och då ska hans efterträdare finnas på plats. Jobbet kommer att annonseras ut inom kort.
Arbetarbladet finns inom koncernen MittMedia sedan 2003. Arbetarbladet Intressenter AB äger en minoritetspost, men är nu på väg att sälja den till MittMedia. Samarbetet lever vidare genom ett samarbetsavtal där säljarna framförallt har fortsatt inflytande över opinionssidorna.
Arbetarbladet har 21.600 i upplaga och omkring 50 anställda på redaktionen.Försäljning och ekonomi hanteras inom moderbolaget GävleTidningar, ett dotterbolag till MittMedia.  MittMedia äger genom GävleTidningar också Gefle Dagblad och de bägge tidningarna har gemensamma sportsidor samt gemensamma webb- och fotoredaktioner.  
Det blir en viktig uppgift för den nye chefredaktören att utveckla den lokala journalistiken i alla kanaler samt driva utvecklingsarbetet vidare, både lokalt i Gävle och inom MittMedia där en rad olika koncerngemensamma projekt är på gång. Koncernens nio chefredaktörer är djupt engagerade i det arbetet tillsammans med koncernledningen
MittMedia äger 17 dagstidningar, en rad olika nyhetssajter, gratistidningar, radiostationer och tryckerier. Koncernen har totalt omkring 1.000 anställda och omsätter 1,6 miljarder kronor. 
Jag har genom mitt bolag tidigare rekryterat tre chefredaktörer åt MittMedia. Det var till Östersunds-Posten, Allehanda Media och senast till Hälsingetidningar. Därutöver har jag också rekryterat chefredaktörer till Norran, Upsala Nya TidningCorren och Norrländska Socialdemokraten med flera tidningar. 

Länkar - uppdaterad 121205

Arbetarbladets chefredaktör slutar - Arbetarbladet 121205
Hur känns det Sven? - Gefle Daqblad 121205