fredag 21 december 2012

En stor seger för Gerdin och Sjöberg och mediernaTitt som tätt sker angrepp mot den svenska tryck- och yttrandefriheten även på hög politisk nivå, som i går då regeringen föreslog ett fotoförbud. Som gång på gång vad det gäller slarv och obstruktion mot offentlighetsprincipen och angrepp mot meddelarfriheten. Men ibland går utvecklingen åt rätt håll, som idag då Högsta domstolen frikände de tidigare chefredaktörerna Anders Gerdin och Otto Sjöberg i det så kallade spelmålet. Ett mycket viktigt beslut för medierna som därmed får rätt att publicera annonser för utländska spelbolag.
Kampen om den rätten har pågått i många år med främst Anders Gerdin, tidigare chefredaktör på Aftonbladet,  i frontlinjen. I debatten och i praktisk handling som utgivare har han beslutsamt och envist fört frågan framåt. Tillsammans med tidigare konkurrenten Otto Sjöberg, Expressen,  har han sedan fortsatt att försvara sin sak i den ena rättegången efter den andra. Bägge två har tvingats uppträda inför skranket  i en rad olika domstolar. Starkt jobbat!
Lotteriinspektionen har på alla de sätt försökt att skydda spelmonopolet från utländsk konkurrens och då inte ens dragit sig för att försöka urholka tryckfriheten. De statliga företrädarna har i debatten och den juridiska processen hävdat det så kallade främjandeförbudet i lotterilagen framför grundlagarna. Åklagare och byråkrater har ibland gjort uttalanden som varit närmast stötande för den som värnar tryckfriheten framför de principiellt sett betydligt mindre viktiga regelverket om spel och dobbel.
Jag har aldrig begripit varför inte saken har avgjorts i tryckfrihetsmål eftersom det är ansvariga utgivare som åtalats för publiceringar, men där valde myndigheterna och åklagarna en annan väg. Det har under årens lopp känts märkligt att se hur lotterilagen använts som tillhygge mot ansvariga utgivare och tidningars publiceringar.
Men nu är det avgjort och de bägge redaktörerna har genom frikännandet fått varsin fin julklapp. Mediebranschen likaså, de utländska spelbolagen ska nu utan problem kunna annonsera i de svenska medierna och det handlar om mycket pengar. Och den störste segraren är naturligtvis den spelande svenske medborgaren som inte längre luras på sin rätt att få ta del av information i medierna om en verksamhet som är helt legal inom EU, men som den svenska staten bekämpade.
Det ska bli intressant att se vilka konsekvenser domen får både i medierna, juridiskt och politiskt. Kommentarerna från experter om domen verkar genomgående vara positiva så här långt, men man kan ändå fråga sig om staten inte försöker återkomma i frågan på något sätt. Det finns, märkligt nog,  fortfarande en risk för  vitesförelägganden från Lotteriinspektionen. Mer om detta i myndighetens kommentar.

Länkar:     (Uppdaterad 121222 kl 21.05)
Nio års kamp  -  Expressens chefredaktör Thomas Mattsson bloggar om domen. 
HD friar Gerdin och Sjöberg  -  journalisten.se 121221
Aftonbladets förre chefredaktör frias  -  aftonbladet.se 121221
Sjöberg och Gerdin friade  -  Expressens chefredaktör Thomas Mattsson bloggar om domen 121221. 
Gerdin och Sjöberg friades av hovrätten  -  Utkiksbloggen 110622
Tidningar vann mot Lotteriinspektionen  -  Utkiksbloggen 101201

Inga kommentarer: