torsdag 25 januari 2018

Allvarlig anklagelse av Kennet Lutti mot MittMedia och Gefle Dagblad efter sambons sorgliga bortgång

Kritiken mot arbetsmiljön inom koncernen MittMedia har utvecklats till en tung ryggsäck för företaget. Detta inte minst sedan den förre chefredaktören för Arbetarbladet, Kennet Lutti, nu anklagat MittMedia i allmänhet och Gefle Dagblad, GD, i synnerhet för sin sambos bortgång i december. Hans sambo Sanna Wikström var mångårig medarbetare i GD och också huvudskyddsombud inom koncernen. I april 2016 hävdade ledningen att hon hade betett sig illojalt mot företaget, en beskyllning som Kennet Lutti menar ledde till en depression och hennes död vid 53 års ålder.
Kennet Lutti redogör för sin bild av vad som hände i en intervju i tidningen Journalisten. MittMedias koncernchef Per Bowallius, HR-chefen Carin Andersson samt GD:s chefredaktör Anna Gullberg beklagar alla Sanna Wikströms bortgång, men menar också att de inte har gjort något fel då Sanna Wikström löstes ut med två årslöner, en uppgörelse för knappt två år sedan och som de inte kommenterar i enlighet med koncernens policy att inte kommentera personalärenden. Vad som är korrekt eller ej vad det gäller Sannas tragiska bortgång kan naturligtvis ingen utanför de berörda avgöra. 
Arbetsmiljön har under något år varit en omdiskuterad fråga internt inom koncernen. Fackliga företrädare har gång på gång uttalat sig kritiskt om koncernen. Hårda nypor i personalfrågor och ren mobbning har nämnts liksom en tystnadskultur i spåren av rädsla för ledningen. Kritiken har gällt hela koncernen, men i sin allvarligaste mening Gefle Dagblad.
Koncernchefen Per Bowallius har i en intervju (J+ för abonnenter) i Journalisten den 11 januari sagt att han tar dessa frågor på stort allvar samt att hans bedömning är att koncernen är på rätt väg efter ett antal åtgärder. Två veckor senare anklagas koncernen för Sanna Wikströms död.
Kennet Lutti förväntar sig nu en förklaring om vad illojaliteten skulle ha handlat om samt någon form av upprättelse för Sanna Wikström från koncernens sida. Och koncernens företrädare hävdar däremot att de inte har gjort något fel.
Efter publiceringarna i Journalisten har reaktionerna varit många och starka internt inom MittMedia, men också externt bland läsare och tidigare medarbetare på bland annat sociala medier. Det är en komplicerad situation för Gefle Dagblad och MittMedia att hantera internt, gentemot facket, medarbetarna och även publicistiskt.
GD publicerade igår en artikel om saken, men utan att nämna sin tidigare mångårige medarbetare Sanna Wikströms namn. Jag förmodar att det berodde på koncernens policy att inte kommentera enskilda personalärenden, men gentemot läsarna blev det lite märkligt då Sanna Wikström var mycket välkänd i spalterna, snarare än som sambo till Kennet Lutti. Arbetarbladet har idag publicerat en artikel med namns nämnande.  
Det är inget nytt för den som följt utvecklingen inom MittMedia att koncernen haft hårda nypor sedan den 2011 fick en ny ledning och inledde den digitala omställningen. Man har inom MittMedia gått snabbare fram än inom andra medieföretag genom en mycket bestämd satsning på digitaliseringen och en snabbare och omdiskuterad nedprioritering av papperstidningarna.
I kombination med personalneddragningarna har en tidigare firad koncern allt oftare snarare mötts av undran och kritik inom medievärlden. Många trodde säkert på en vändning sedan MittMedia fått en ny koncernledning 2016, men så har det uppenbarligen inte blivit.
I mediebranschens korridorer har det skvallrats en hel del om utvecklingen inom MittMedia och på Mediedagarna i Göteborg våren 2016 bloggade jag om att det där bland minglarna började talas om ”sekten MittMedia”, halvt på skämt, halvt på allvar. I går sa Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif i en intervju på fullt allvar att ”Det här är en arbetsgivare som har stängt in sig i en sekteristisk bild av sin egen förträfflighet”.   
Per Bowallius har i detta allvarliga läge gjort något så ovanligt för en koncernchef som att uppmana dem som känner sig mobbade att kontakta honom direkt om de inte får hjälp av sina närmsta chefer. Detta skrev han igår i ett internt meddelande till koncernens medarbetare. Det har publicerats av tidningen Arbetsskydd och kan läsas här.
MittMedia saknar fortfarande en redaktionell chef, men tjänsten var utannonserad i november. En ny redaktionell chef bör väl därför rimligen kunna utses snart. Det är i den rådande situationen nog väldigt viktigt för verksamheten att så också sker.
UPPDATERING 180126 kl 13.14:
Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg har nu meddelat att hon med anledning av kritiken tar en time out under tre månader.