fredag 25 januari 2019

Ny deadline för MittMedias mörklagda försäljning

Måndagen den 4 februari sägs nu vara sista dagen för att lämna in bindande bud på MittMedia. Mycket mer än så har inte läckt ut om affären senaste veckan, förutom ordförandens kryptiska meddelande till personalen. Annars har parterna valt att lägga locket på trots att både säljare och spekulanter är publicister och nyhetsförmedlare. Vad är det egentligen som är så farligt med lite transparens?  
Alla anställda väntar oroligt på att få veta vad som händer med koncernen och jobben. Varken koncernens 1800 medarbetare, kunder eller allmänheten har fått någon information värd namnet. Det är beklagligt  eftersom det handlar om ett medieföretag vars redaktioner skulle förvänta sig öppenhet från andra företag med liknande allvarliga problem.
MittMedias vd Per Bowallius längtar nog efter att få lämna koncernen. Och hans arbetsgivare ser enligt trovärdiga källor också fram emot hans uttåg. Om detta hade Medievärlden nyligen en initierad text och så vitt jag förstår är det mesta i artikeln korrekt. Den bemöttes dock av MittMedias styrelseordförande Bengt Ottosson i ett internt meddelande till personalen. I detta är nog också det mesta korrekt – strikt formellt sett.
Men vad gömmer sig bakom orden? Han bestrider till exempel att koncernen befinner sig på ”obestånd och knappt kan betala ut lönerna”. Det är säkert korrekt nu för januari. Lönerna för den månaden måste sedan flera dygn tillbaka redan ha funnits på banken. Men hur ser det ut längre fram i år?
Bengt Ottossons bestridande av uppgiften om att han fått i uppdrag att lösa ut vd Per Bowallius är säkert också korrekt formellt sett om man ser till ordalydelsen i meddelandet, ”De uppgifter i medierna om att jag skulle ha förhandlat en´dubbel´fallskärm  i händelse av att Per Bowallius skulle sluta är felaktiga. ”
Enligt uppgifter har de faktiskt förhandlat om detta. Men när styrelsen, som gett Ottosson uppdraget, såg vad det skulle kosta, bestämde den sig för att avbryta processen.  Detta eftersom det lär saknas tillräckligt med pengar i koncernen för att betala avgångsvederlaget till Bowallius som vill få pengarna i en klumpsumma.  Förhandlingen har således ännu inte utmynnat i en av styrelsen godkänd överenskommelse och därför stämmer givetvis påståendet om att den ”dubbla” fallskärmen med mera är ”fel”.
Den förhandlingen aktualiseras säkert när detta drama är över. Per Bowallius har så vitt jag vet ett avtal som ger honom sex månadslöner om han säger upp sig själv. Om företaget säger upp honom ska avtalet ge honom tolv månadslöner. I rådande läge har sannolikt koncernen, genom ordföranden Bengt Ottosson, gått med på tolv månadslöner även om Bowallius säger upp sig själv, fastän han är därtill anmodad av styrelsen.
Koncernens förre vd, Thomas Peterssohn, fick sparken utan förskönande omskrivningar. Han ska ha fått 12 miljoner kronor i avgångsvederlag och ska nu enligt flera källor tillsammans med sin tidigare redaktionella chef verka i bakgrunden för Bonniers bud på MittMedia. Det sägs att de bägge vill återvända dit. Frågan är vad ägarnas företrädare tycker om det med tanke på omständigheterna då de båda lämnade koncernen 2016?
Försköningen är inte ett ovanligt förfarande i sådana här sammanhang då man inte vill att arbetsgivaren ska få ett dåligt rykte och/eller rädda ansiktet på den sparkade chefen. Detta är säkert inte första gången som det i så fall sker även inom MittMedia när någon framträdande chef ”säger upp sig”.
I det nu osäkra läget kan man också undra hur kul styrelseordföranden Bengt Ottosson tycker att det är att gå till jobbet. Jag kan tänka mig att han underskattade MittMedias problem då han blev ordförande för drygt ett år sedan. Då höll ju MittMedia fortfarande fanan högt vad det gällde koncernens självbild.
Bengt Ottosson har en bakgrund inom Bonnier som vd för Expressen och därefter satt han något år i VK Medias styrelse tills han blev ordförande i MittMedia hösten 2017. Han är också ordförande i Medieföretagen inom Almega. Där är runt 600 medieföretag av alla de slag medlemmar med sina 36.000 anställda. Han har också ett eget aktiebolag, Gläntan Mediakonsult AB, och andra uppdrag.
Bengt Ottosson blev ordförande efter rutinerade medieprofilen Jan Friedman.
Denne lämnade sitt uppdrag efter 18 månader med motiveringen att han hade för många uppdrag. Den orsaken tyckte jag saknade trovärdighet eftersom han mycket väl visste hur många uppdrag han hade då han tillträdde. Jag förmodar att han tvärtom drog sig tillbaka då han hade fått klart för sig vilka problem som väntade koncernen. Dem ville han nog varken hantera eller förknippas med.
Och nu närmar sig upploppet då nog vad som helst kan hända. Bonnier och Polaris med NWT och VK Media har med all sannolikhet lämnat sina indikativa bud före jul, det vill säga ännu icke bindande bud för att ta över koncernen MittMedia.
Nu uppges det således vara måndagen den 4 februari som ska vara deadline för de bindande buden på MittMedia. Den dagen förmodar jag att vi inte hör någonting från MittMedia. Det lär väl ta ett antal dygn eller någon vecka innan säljare och köpare är överens. Eller inte överens...
Då kommer det säkert ett pressmeddelande  från medieföretaget MittMedia eller kanske till och med en presskonferens oavsett om det blev en affär eller ej..
Korrigerad 190206 kl 11.20  

fredag 18 januari 2019

MittMedias ordförande skriver till alla anställda

MittMedias styrelseordförande Bengt Ottosson skrev strax före 17.00 i dag ett uttalande till alla anställda där han kommenterar uppgifterna om att vd Per Bowallius ska lösas ut. Han skriver bland annat att "De uppgifter i media om att jag skulle ha förhandlat ´´dubbel fallskärm´´ i händelse av att Per Bowallius skulle sluta är felaktiga."
Bengt Ottosson skriver också att styrelsen och ledningen söker en "bra lösning på MittMedias finansiella utmaningar och i detta arbete är Per en nyckelperson  som har styrelsens fulla förtroende."
Han konstaterar också att uppgifterna om att MittMedia är på obestånd och kanske inte kan betala ut lönerna är felaktiga.
Detta brev till personalen kom således idag efter Medievärldens publicering av artikeln om att koncernchefen Per Bowallius skulle vara på väg att lösas ut.  
Enligt uppgift ska för övrigt koncernlednngen föredra alternativet Polaris, bland annat fär att det norska bolaget då behöver en lokal ledning i Sverige. Det skulle innebära att ett antal personer i MittMedias ledning  därmed skulle finnas kvar i verksamheten. Bonnier har ju redan dessa resurser och kan således skära hårdare då ledning och personal ska minskas.
Korrigerad 190206 kl 11.22
  
   

Medievärlden: Bowallius på väg att lösas ut

Intressant text av Leif "Honken" Holmkvist i Medievärlden, se länken nedan. Enligt uppgift ska det vara i måndags som styrelsen uttalade sitt misstroende mot vd Per Bowallius på grund av hans hantering av förhandlingsuppdraget.
MittMedia sägs sakna pengar för att betala ut avgångsvederlaget som en klumpsumma till Bowallius som han vill. Därav ordföranden Bengt Ottossons omförhandling med Per Bowallius.
Här länken till Medievärlden. https://goo.gl/Ho2EPF

MittMedia styckas eller slås ihop med Bonnier eller Schibsted?

Ska MittMedia styckas upp mellan Polaris, NWT och VK Media om dessa tar över? Eller ska koncernen drivas gemensamt med Schibsteds och deras olika system? AppNexus annons och CMS, Content Management System?  Och hur gör Bonnier vid ett övertagande? Slår ihop MittMedia med sina morgontidningar och centraliserar all redigering? Både Schibsted och Bonnier vinner nog mest på att skrota de flesta av MittMedias tekniska lösningar och dess centrala staber. Det mesta av det som den tidigare koncernledningen skapade.
Både Bonnier och Schibsted ser stora synergieffekter om de får ta över MittMedia. Det finns således mycket att fundera över för köparna. Det är Bonnier News vd Anders Eriksson som har bollen om de tar över, men även Bonniers Tomas Franzén och nestorn Bengt Braun sägs ha engagerat sig och även träffat ägarstiftelsernas representanter.
Det lär däremot inte koncernens förre vd Thomas Peterssohn eller dess tidigare redaktionella chef AnnaKarin Lith gjort, Peterssohn, som fick sparken av MittMedia sommaren 2016 med ett avgångsvederlag som uppges ha uppgått till 12 miljoner kronor. AnnaKarin Lith slutade också, men troligen i jämförelse med sin chef en för henne bra, men ändå mer blygsam uppgörelse. Att de båda verkar i bakgrunden hos Bonnier är nu mycket väl belagt efter de första publiceringarna om deras roller.  Det uppges nu också att de bägge vill ha ledande roller i MittMedia om Bonnier vinner affären!
Det florerar många rykten och uppgifter nu om försäljningen av MittMedia. Deadline för förhandlingarna sas till exempel först vara ”före februari”, sedan till den 20 januari. Nu uppges det tvärtom att spekulanternas sista bud ska lämnas in senast under första veckan i februari.  Till dess förhandlar stiftelserna som säljer MittMedia tydligen parallellt med både Bonnier och Polaris med NWT och VK Media.   
Enligt uppgift vill nu också MittMedias ägarstiftelser få garantier om ett fortsatt inflytande i någon form över ledarsidan, kulturen och tillsättandet av politisk redaktör. Det är inte överraskande, det finns likadana avtalsklausuler tidigare i Sverige när tidningar hamnat i ”fel” politiska läger i samband med fusioner och uppköp, som vid försäljningen av Centerpress och A-presstidningar.
Det är begripligt att säljarna kräver detta för att få ett fortsatt inflytande trots att de sålt, deras ägande har oftast motiverats med ideologi och politik. Och de mer kommesiellt inriktade köparna går med på det för att undanröja ett hinder för att få ta över verksamheten.
Lockande för säljare och köpare, men också ett tänkbart problem i framtiden då säljare och nya ägare i en ny tid inte alls är överens om detta. Jag vill minnas att en sådan klausul orsakade problem i Jämtland då den nye ägaren liberala MittMedia skulle rekrytera en ny politisk redaktör till sin inköpta tidning  Östersundsposten (c). 
Då kunde inte köparen MittMedias namnförslag accepteras av säljaren Centerpartiet. Det fanns en klausul i avtalet om partiets rätt att få utse den politiska redaktören även sedan ÖP sålts till de liberala ägarna MittMedia.
Jag minns inte hur tvisten löstes. Erfarenheten förskäcker dock, det är nog klokast att inte ingå i sådana avtal som kan orsaka problem i framtiden. Sålt är sålt…
Vilka av de 30-tal tidningar som MittMedias ägare vill ha fortsatt inflytande över i är oklart, men det är ingen djärv gissning att det handlar åtminstone om Gefle Dagblad, GD. Koncernen MittMedia skapades i lokaltidningen GD:s korridorer vid Hattmakargatan 14 i Gävle. Vad det gäller GD diskuteras säkert också en klausul om att säljarna får återköpa utgivningsbeviset billigt eller utan ersättning om de nya ägarna till exempel senare vill lägga ner tidningen.
Polaris Media ska ha varit den första spekulanten som anmälde sitt intresse för att ta över MittMedia och de har tydligen varit nära ett avtal om detta flera gånger. Men då har det ändå inte blivit av, kanske eftersom de ideella stiftelserna som äger MittMedia uppges ha svårt att veta vad de vill. Och det är väl egentligen rätt naturligt när djupt ideologiska motiverade ägare av omständigheterna tvingas till en försäljning till en mer kompetent affärsmässigt orienterad köpare.
Det norska bolaget Polaris Medias tålamod torde inte räcka i evighet om de varit nära en uppgörelse, men ändå fått lämna förhandlingsbordet utan avtal. Om säljarna inte riktigt vet vad de vill så är naturligtvis risken stor för att även förhandlarna för konstellationen Polaris, NWT och VK Media tröttnar och åker hem.
I så fall lämnar de fältet fritt fram för Bonnier News och dess vd Anders Eriksson. Med sina osynliga eller, enligt uppgift, till och med sin hemliga rådgivare Thomas Peterssohn och AnnaKarin Lith. De två senaste i hopp om att kunna återvända till ledningspositioner inom MittMedia som de tvingades lämna sommaren 2016 då förtroendet  för dem var förbrukat hos styrelsen och ägarna.  
Och vad händer om även Bonnier tröttnar och drar sig tillbaka? I morgon eller under den kommande helgen får vi kanske veta om säljare och köpare kommit överens och därmed tar sitt ansvar för det MittMedia som ger ut tidningar och publicerar sajter från Nynäshamn via Södertälje, Örebro, Västerås, Falun, Gävle och vidare norrut till bland annat Östersund och Örnsköldsvik.
Eller också får vi veta vem som tar över MittMedia nästa vecka. Eller senare i februari eller kanske under våren. Eller inget övertagande alls och då väntar väl dessvärre rekonstruktion eller konkurs….
Korrigerad 190206 kl 11.34

   

onsdag 16 januari 2019

Därför är transparensen om MittMedia viktig, Jan Sjölund

MittMedias öde oroar ägare, spekulanter, anställda och prenumeranter. Alla väntar på att få veta, vad händer med MittMedia? Försäljning? Konkurs? Hur kunde det gå så illa? Svaret kan sökas bakåt i tiden. Och vad händer nu? Svaret kommer med tiden. I går skrev jag en text på bloggen om läget för MittMedia. Då uppmärksammade jag ett debattinlägg i Medievärlden av Jan Sjölund. Jag pekade på en bristande transparens rörande hans text. I dag bemötte han kritiken i en upprörd text om detta publicerad på hans sida på Facebook.
Jag förstår att Jan Sjölund med sina erfarenheter inifrån MittMedias korridorer kanske inte riktigt kan se det rimliga i att hans förhållande till MittMedia och Bonnier har ett allmänintresse i det rådande läget då koncernen närmar sig fallrepet. De vägval som nu måste göras för att rädda företaget handlar om att ändra skutans kurs bort från den förra koncernledningens inställning, den som formades under 2015 och underkändes av ägare och styrelse 2016. Jag ska därför försöka förklara varför mitt påpekande om bristande transparens inte är oviktigt i sammanhanget.
Jan har jag känt i många år sedan han var en skicklig ung reporter på Gefle Dagblad. Nu jobbar han sedan många år som lärare på Högskolan i Gävle där han under ett antal år anlitade mig som gästföreläsare om medieutvecklingen på sina skrivarkurser. Han var och är väl lämpad för det jobbet eftersom han är en bra journalist, lärare, stilist och poet.
2015 var han tjänstledig och verkade då som konsult i MittMedia, anlitad av dåvarande redaktionella chefen AnnaKarin Lith. Han arbetade med bland annat marknadsföring och utvecklandet av nativ-projekt, d v s reklamtexter presenterade som redaktionella texter.  
Detta skedde i nära samarbete med den redaktionella chefen under just det år då koncernens strategier för framtiden prioriterades och formades. Där någonstans började ägare och styrelse att tappa förtroendet för koncernledningen vilket blev känt externt först i juli 2016 då vd Thomas Peterssohn sades upp. Därför slutade AnnaKarin Lith också.
Sedan uppstod en upprörd debatt om vad som egentligen hade hänt och då framförallt rörande flera olika scenarier om tänkbara vägval. Detta togs upp i en intervju i Dagens Nyheter, DN, med AnnaKarin Lith där hon var skarpt kritisk till koncernens nye vd Per Bowallius. DN-artikeln uppmärksammades stort inom MittMedia och branschen då den kom att uppfattas som ett ställningstagande av DN för koncernens tidigare vd och för dess redaktionella chef.
Jan Sjölund befann sig väldigt nära händelsernas centrum under sin tid 2015 inom MittMedia. Han jobbade nära AnnaKarin Lith som då hade en mycket stark position i koncernledningen. Det faktum att han anlitades av henne för uppdrag där hans kunnande och kreativitet togs tillvara talar för att han är väl insatt i den tidigare koncernledningens syn på framtiden, den syn som underkändes då vd Thomas Peterssohn fick gå.
Nu när MittMedias framtid är oviss pläderar Sjölund starkt i en text för att det är bäst om Bonnier får ta över MittMedia. Det är helt ok att han hävdar det, men tyvärr saknades det under hans byline uppgiften om att han jobbat i MittMedia nära koncernens tidigare redaktionella chef. Det berodde enligt honom själv och Medievärlden på att dess redaktion missade att lägga in uppgiften i rutan där flertalet av alla hans övriga anställningar redovisades. Nu är faktarutan ändrad.
Misstag eller ej, men med tanke på den spända situationen runt MittMedia så är det enligt min mening högst relevant att påpeka en sådan miss i presentationen av debattören, oavsett om denne själv eller Medievärlden bär ansvaret. Skribenten borde ju i alla fall själv reagerat då han såg artikeln.
Allt detta skulle nog inte ens ha uppmärksammats av varken mig eller andra. Men nu blev det så eftersom flera insatta källor vittnat om att Thomas Peterssohn och AnnaKarin Lith på något sätt engagerats sig för Bonniers bud med en målsättning om att kunna återvända till MittMedia.
Detta är uppseendeväckande uppgifter som bekräftats på flera håll och väl motiverar offentliggörandet om att de tidigare cheferna inom MittMedia engagerat sig för Bonnier. Detta förefaller inte heller att ha redovisats av Bonnier till MittMedias ägare. 
Publiceringen om detta på Utkiksbloggen baseras på kontakter med flera trovärdiga källor. Jan Sjölund kritiserar mig för att inte redovisa dessa källor i mina texter. Det förvånar mig verkligen eftersom han med sin bakgrund rimligen är lika medveten som jag om lagreglerade meddelarskyddet för källor. Den som avslöjar källor begår ett brott.
Jan Sjölunds text finns således på hans sida på Facebook och därför förmodar jag att en länk dit tyvärr inte fungerar för dem som inte är vänner, men om den funkar så finns den här. Facebook Om den inte fungerar så kommer nedan ändå ett citat ur Jans text.    
Det faktum att jag år 2015 jobbade på uppdrag av koncernens dåvarande högsta redaktionella    chef AnnaKarin Lith gör mig, i Roséns värld, på något sätt opålitlig i min åsikt gällande den kommande MittMedia-affären. Enligt Rosén är nämligen AnnaKarin Lith något slags huvudaktör gällande Bonniers intresse för MittMedia (något som han som det mesta annat i sin blogg inte anger några källor för utan bara vispar in i analysen).
Anklagelsen mot mig är hursomhelst så luddig, låg och insinuant att den är svår att ens bemöta – ja, den ligger närmast på trollnivå i någon sociala-medier-smutskastningskampanj. Ett års projektanställning på MittMedia 2015? Som jag försöker smussla undan? Varför skulle jag det?"
Med detta sagt så utgår jag från att Jan Sjölund och jag ändå är överens om att MittMedias öde är viktigare än ordval och detaljer. Därmed kan vi efter detta återgå till att granska och diskutera händelseutvecklingen för MittMedia.  
Korrigerad 190206 kl 11.28


tisdag 15 januari 2019

Sockrat bud från Bonnier för att gynna MittMedias ägarstiftelser. Polaris, NWT och VK Media vill hellre satsa mer på verksamheten

Inför försäljningen av MittMedia grubblar dess ägare på om det ska bli Bonnier eller Schibsteds dotterbolag Polaris som får ta över koncernen tillsammans med NWT och VK Media. Bonnier sägs ha sockrat sitt bud så att MittMedias ägarstiftelser får ett bättre ekonomiskt utfall än vad Polaris erbjuder. Polaris bud uppges däremot vara bättre för verksamheten inom Mittmedia, men ekonomiskt mindre intressant för ägarstiftelserna.
Bland spekulanterna finns en viss irritation om att ägarstiftelserna som säljer koncernen ”inte riktigt verkar veta vad de vill.” För övrigt rings det nog väldigt mycket i dessa dagar mellan olika intressenter och sent omsider kliver de också fram i debatten, som i går då högskoleläraren Jan Sjölund, tidigare konsult åt MittMedias före detta redaktionella chef AnnaKarin Lith, tog ställning för Bonnier.      
Jan Sjölund har längre tillbaka jobbat som journalist både på Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Under en period under senare år var han tjänstledig från högskolan och verkade som konsult inom MittMedia på uppdrag av AnnaKarin Lith. Jag vill minnas att han bland annat jobbade med reklamkampanjer och med att utveckla native-projekten för MittMedia.
Medievärlden publicerade hans välformulerade debattartikel om att han hoppas att Bonnier ska ta över MittMedia. Det är naturligtvis helt ok att tycka så, men däremot antyder han att jag på denna blogg samt även Resumé tagit ställning för Polaris, NWT och VK Media. Det är inte korrekt. Jag har, liksom Resumé, journalistiskt spekulerat i att Bonnier kanske inte är en intressant spekulant längre för MittMedia. Rätt eller fel, vi får se.
Under sin debattartikel redovisar Jan Sjölund tydligt att han under tidigare år jobbat som journalist på Nerikes Allehanda, Sveriges Radio, Dalademokraten, Gefle Dagblad samt Arbetarbladet. Däremot nämner han inte det som kanske för transparansens skull nu vore mer intressant, nämligen att han också för några år sedan jobbade som konsult nära AnnaKarin Lith inom MittMedia.
Det har jag själv också gjort och då främst som headhunter med uppdraget att rekrytera några chefredaktörer åt koncernen. Jag har också som konsult genom mitt bolag Utkik Media haft uppdrag för både Bonnierföretag och VK Media. De erfarenheterna leder dock inte till att jag kan peka ut den bäste köparen för krisande MittMedia. Till skillnad från Jan Sjölund vet jag inte det.
Ovanstående är givetvis inte ointressant i sammanhanget eftersom MittMedias förre vd Thomas Peterssohn tillsammans med den förre redaktionella chefen AnnaKarin Lith helt tydligt engagerat sig för Bonniers bud på MittMedia. Möjligen ser de en roll för sig själva i den koncern som de lämnat 2016 under uppseendeväckande former. Ett återtåg av dem till MittMedia skulle onekligen vara en spektakulär händelse, för att inte säga en smått surrealistisk utveckling med utgångspunkt från tidigare erfarenheter av dem inom koncernen.   
Det är inte bara redaktionella medarbetare som undrar vad som kommer att hända om MittMedia säljs till just Bonnier. Den oron finns också på annonsavdelningarna och i företagsledningarna på andra medieföretag i Sverige; vad händer med deras mediehus om Bonnier med sina resurser som ny ägare till MittMedia väljer att plocka bort en del av det nationella försäljningssamarbetet? Vad händer då med till exempel Mediekompaniet?
Det vet nog ingen, men det är säkert något som direktörer och försäljningschefer runt om i tidningshusen funderar på. En av dem som säkert undrar detta är Lennart Foss, vd för mediekoncernen NTM och dessutom styrelseledamot för Mediekompaniet.
Få vet om NTM över huvud taget är intresserade av att spela en roll i karusellen runt MittMedia. NTM äger drygt 8 procent av aktierna i MittMedia sedan Sörmlands Media införlivats i NTM. Där skulle det kunna finnas en inkörsport för NTM i Mittmedia om intresset finns, men det är nog tveksamt eftersom NTM:s företrädare länge varit skarpt kritiska mot MittMedias strategi rörande digitaliseringen. Dessutom gäller så vitt jag förstår hembud för den aktieposten, men vem vet, allt kan nog ske i det här sammanhanget. NTM vill säkert växa.
Det finns också all anledning att fråga sig hur en köpare ska hantera MittMedias positiva syn på dagdistribution av tidningarna. Där har troligen både Bonnier och Polaris till skillnad från MittMedia en tveksam inställning. Detta faktum kan tjäna som ett bra exempel på att det kan bli svårt att sy ihop de olika företagens kulturer oavsett om det blir Bonnier eller Polaris med NWT och VK Media som tar över. MittMedias koncernledning tror på dagdistributionen som testas med Allehanda i Örnsköldsvik, men MittMedias styrelse har enligt uppgift ännu inte tagit ställning längre än så.
Detta handlar om en mycket stor affär där det inte är lätt att bedöma alla fakta även om det säkert har gjorts en omfattande företagsbesiktning, en så kallad due diligence, en process där experter tar fram och bedömer information om ett företag inför ett företagsförvärv. Inom Polaris finns så vitt jag vet en kritik mot MittMedia, som de menar, har en bristande ekonomistyrning och resultatuppföljning. Även Bonnier kan antas dela den uppfattningen.
Under den förra koncernledningen lades alla tidningstitlar i moderbolaget MittMedia och därmed upphörde resultatuppföljningen per tidningstitel. Därefter kunde resultatutvecklingen ses endast på koncernnivå, inte för de olika titlarna på utgivningsorterna. Beslutet om den modellen väckte stor förvåning i branschen. Det skulle vara intressant att veta hur de nämnda affärsexperterna bedömer och kommenterar detta.
I dagens läge råder närmast total tystnad om affären bland styrelseledamöter, koncernchefer,  chefredaktörer och andra anställda inom MittMedia. Förmodligen vet få vad som händer eftersom detta är ägarnas affär, inte tjänstemännens inom ledningsorganisationen.
För Stiftelsen Pressorganisation förhandlar säkert dess ordförande Anders Frostell, senior partner inom Kreab. Majoritetsägaren Nya Stiftelsen Gefle Dagblad företräds säkert av dess ordförande Åsa Malmström, kommunikationskonsult och tidigare stabschef åt Jan Björklund (L). Hon har varit ledarskribent inom Hälsingetidningar och är också ledamot i MittMedias styrelse.  Även stiftelsens vice ordförande Charlotta Backman är troligen aktiv i diskussionerna. Hon är divisionschef på Ovako i Hofors.  I stiftelsens styrelse sitter ytterligare omkring fem personer, alla med politiska meriter snarare än affärskompetens.  
MittMedias ordförande Bengt Ottosson, som tidigare satt i VK:s styrelse, och kanske någon annan ur MittMedias styrelse är förmodligen ägarföreträdarna behjälpliga, men det gäller gissningsvis inte koncernens vd Per Bowallius och andra tjänstemän inom MittMedia. Enligt uppgift kan också Ulf Eriksson, tidigare i koncernledningen och nu vd för ägarbolaget MittMedia Förvaltningsbolag AB, ha engagerats i affären, men det är inte bekräftat.
Kanske ytterligare någon person inom ägarstiftelserna är med i den inre kretsen, men det behöver inte heller vara så. Det är troligen ytterst få personer som har inblick i förhandlingarna och tystnaden är total både inom MittMedia och externt. Sekretess är normalt vid sådana här affärsförhandlingar, men upplevs nog av journalister och andra som lite konstigt när det handlar om ett stort mediebolag vars medarbetare annars lägger all energi på att hitta och avslöja liknande nyheter i andra bolag, myndigheter och organisationer.
Bonnier News vd Anders Eriksson har i Expressen avböjt att kommentera en eventuell affär med MittMedia. Bland spekulanterna är troligen NWT:s ägarföreträdare Victoria Svanberg liksom vd Mats Muregård aktiv i diskussionerna om att överta MittMedia. Victoria Svanberg sitter också i styrelsen för Polaris där NWT är delägare.
Polaris koncernchef Per Axel Koch har som alla andra avstått från att kommentera företagets intresse för MittMedia. Polaris styrelseordförande Bernt Olufsen är en nyckelperson i förhandlingarna; han sitter också i styrelsen för VK Media.  Även VK Medias vd Sture Bergman och VK:s  styrelseordförande professor Agneta Marell är säkert tillsammans med ägarstiftelsens ordförande Carin Mannberg-Zackari engagerad i förhandlingarna.
Snart får vi veta om MittMedia med sitt stora behov av kapital får nya ägare eller ej. Tidigare var det sagt att förhandlingarna skulle avslutas före februari. Nu har man av någon anledning ändrat deadline till den 20 januari. Det är på söndag, om fem dagar…
Korrigerad och kompletterad 190116 kl 02.46, korrigerad 190206 kl 11.45