fredag 25 oktober 2013

MittMedia utvecklas rapidsnabbt

Uppdaterad och korrigerad 131026 kl 04.00, 1131029 från USA kl 14.34 svensk tid.
Nu går det undan inom MittMedia som på mindre än två år utvecklats till den kanske mest progressiva och dynamiska mediekoncernen i Sverige. Plötsligt ligger MittMedia i täten i konverteringen från papper till digitala kanaler. Ett faktum som illustreras väl av den uppmärksammade rekryteringen av Expressens digitala redaktionschef Anna Rastner.
Anna Rastner har spelat en viktig roll i Expressens framgångsrika utveckling i nya digitala kanaler, inte minst då det gäller den skickliga satsningen på rörlig bild. Hon har tidigare jobbat inom MTG, bland annat som vd för TV8. Nu blir hon chef för den redaktionella affärsutvecklingen inom hela koncernen MittMedia.
Det är inte första gången Expressen tappar kompetenta medarbetare till MittMedia. Det säger en hel del om det förändrade medielandskapet när kompetensen rör sig från storstadspressen ut i landet till de nyutvecklade tidningskoncernerna. Tidigare var det oftast tvärtom.
Tidigare i år rekryterades editionschefen Carl-Johan Bergman från Expressen till Dalarnas Tidningar som redaktionschef med särskilt utvecklingsansvar, och därefter blev Expressens biträdande sportchef Mattias Eriksson handplockad till jobbet som sportchef på koncernnivå inom Mittmedia. Koncernen har fler än 40 sportjournalister på sina knappt tjugo tidningstitlar, en stark resurs som nu ska utvecklas i ett klokt samarbete under Mattias Erikssons ledning.
Satsningar i den här riktningen var närmast otänkbara inom MittMedia fram till för bara två år sedan. Då började den nye koncernchefen Thomas Peterssohn, tidigare vd för TT och därtill mottagare av Stora Journalistpriset då han var med och startade E24.
Thomas Peterssohn deklarerade direkt under hösten 2011 att koncernen måste moderniseras och satsa framåt i alla kanaler. Han vann uppenbarligen ägarnas öra och inledde tidigt 2012 med att rekrytera en koncernledning av helt annat snitt än tidigare.
Under våren började det hända saker och nu, inte ens två år senare, är det full fart med en mycket målmedveten koncernledning understödd av en stab med mycket stark kompetens i en transparant och mobil organisation. Det är ingen tillfällighet att Anna Rastner med sin bakgrund och kompetens attraheras av att få jobba med den koncernen, vilket hon också sagt i gårdagens intervjuer.
Sedan våren 2012 har MittMedia organiserats om från grunden.  I stort sett all verksamhet ligger nu i tidigare koncernmodern Mittmedia sedan dotterföretagen avskaffats. Tidigare fanns det en vd och en styrelse ute på de olika tidningsföretagen, nu ligger allt centraliserat under en enda vd, Thomas Peterssohn, och en enda styrelse med Lars Leijonborg som ordförande. Men de olika utgivarna på tidningarna har fortfarande en stark publicistisk position.
MittMedias ägare är, liksom tidigare, Nya Stiftelsen Gefle Dagblad som majoritetsägare och Stiftelsen Pressorganisation som minoritetsägare. Krister Jönsson är ordförande för Nya Stiftelsen Gefle Dagblad och följer nog med tillfredsställelse koncernens snabba utvecklingsarbete.  
Tidningstitlarna är kvar och har t o m blivit fler. Dala-Demokraten är ett uppmärksammat förvärv, en idé som Göran Greider för övrigt lanserade i samband med att MittMedia förvärvade Dalarnas Tidningar. Han såg vad som behövdes för anrika DD, men fick nog ganska mycket kritik för sitt framsynta förslag.
Just de dagarna var jag moderator för en TU-debatt mellan olika riksdagspolitiker i Örebro, däribland dåvarande kulturministern Marita Ulvskog, tidigare även chefredaktör för Dala-Demokraten. När jag frågade vad hon tyckte om Greiders förslag markerade hon ett starkt ogillande till en ägarförändring.
Sedan dess har som bekant hela mediekartan ritats om i alla avseenden, inte minst vad det gäller de socialdemokratiska tidningarna. Det absoluta flertalet s-tidningar ägs nu av borgerliga tidningskoncerner, dock ej Värmlands Folkblad.  Mittmedia är den störste mottagaren av presstöd till sina fyra s-tidningar, Arbetarbladet, Dala-Demokraten, Länstidningen och Dagbladet. Jag undrar vad Marita Ulvskog tänker…
Och nu moderniseras hela denna tidningskoncern i rapidfart, så snabbt och målmedvetet att man häpnar. Ett gemensamt designprojekt som underlättar materialutbyte har redan genomförts under ledning av Daniel Bertils, tidigare chefredaktör för Hälsingetidningar. Och på köpet har alla tidningar få en upphottad design signerad Ole Munk.
Rörlig bild är på gång och lär väl få ett häftigt lyft då Anna Rastner drar igång. Och sportutvecklingen under Mattias Eriksson får tydligen en mycket stark digital inriktning. Omvälvningen berör många verksamheter både redaktionellt och affärsmässigt och baseras bland annat på ett projekt kallat Framtidsverkstaden där hundratals medarbetare engagerats i ett kunskaps- och idésökande.
Efter ett helt liv som medarbetare inom den sfär vi idag känner som MittMedia är det verkligen intressant och spännande att följa utvecklingen. Jag håller tummarna för att satsningarna lyckas och att koncernledningen lyckas med det klart uttalade målet, att rädda den lokala journalistiken. 

PS, efter publiceringen av denna text blev det känt att ytterligare en toppchef, lämnar Expressen, se länk nedan om Marika Långström.
Och idag tisdag ser jag sent omsider där jag är i USA dels att vd Thomas Peterssohn fastslår att utvecklingsarbetet följer plan, dels att att Sofia Mirjamsdotter blir ledarskribent på ST och därtill ska arbeta med att utveckla den digitala opinionsjournalistiken inom hela MittMedia. De målmedvetna satsningarna fortsätter...

Relevanta länkar
Så går MittMedias digitaloffensiv - Thomas Peterssohn intervjuvas i dagensmedia.se 131029
Sofia Mirjamsdotter blir ledarskribent på ST - nyhetstext i medievarlden.se
Marika Långström ny planeringschef på TT - medievarlden.se 131025