tisdag 4 december 2012

Utkik Media rekryterar chefredaktör till ArbetarbladetMitt bolag Utkik Media har anlitats av MittMedia för rekryteringen av chefredaktör till Arbetarbladet. Den nuvarande chefredaktören och ansvarige utgivaren Sven Johansson går i pension under 2013 och då ska hans efterträdare finnas på plats. Jobbet kommer att annonseras ut inom kort.
Arbetarbladet finns inom koncernen MittMedia sedan 2003. Arbetarbladet Intressenter AB äger en minoritetspost, men är nu på väg att sälja den till MittMedia. Samarbetet lever vidare genom ett samarbetsavtal där säljarna framförallt har fortsatt inflytande över opinionssidorna.
Arbetarbladet har 21.600 i upplaga och omkring 50 anställda på redaktionen.Försäljning och ekonomi hanteras inom moderbolaget GävleTidningar, ett dotterbolag till MittMedia.  MittMedia äger genom GävleTidningar också Gefle Dagblad och de bägge tidningarna har gemensamma sportsidor samt gemensamma webb- och fotoredaktioner.  
Det blir en viktig uppgift för den nye chefredaktören att utveckla den lokala journalistiken i alla kanaler samt driva utvecklingsarbetet vidare, både lokalt i Gävle och inom MittMedia där en rad olika koncerngemensamma projekt är på gång. Koncernens nio chefredaktörer är djupt engagerade i det arbetet tillsammans med koncernledningen
MittMedia äger 17 dagstidningar, en rad olika nyhetssajter, gratistidningar, radiostationer och tryckerier. Koncernen har totalt omkring 1.000 anställda och omsätter 1,6 miljarder kronor. 
Jag har genom mitt bolag tidigare rekryterat tre chefredaktörer åt MittMedia. Det var till Östersunds-Posten, Allehanda Media och senast till Hälsingetidningar. Därutöver har jag också rekryterat chefredaktörer till Norran, Upsala Nya TidningCorren och Norrländska Socialdemokraten med flera tidningar. 

Länkar - uppdaterad 121205

Arbetarbladets chefredaktör slutar - Arbetarbladet 121205
Hur känns det Sven? - Gefle Daqblad 121205 

Inga kommentarer: