måndag 28 december 2015

De liberala ägarna stärker sin position i MittMedias styrelser

Bara några dagar efter affären mellan MittMedia och Promedia kom idag beskedet att MittMedia stuvar om rejält i sina två styrelser.  MittMedia Förvaltnings AB, MMFAB, blir ägarbolag med Krister Jönsson som ny ordförande. I MittMedia AB läggs hela medieverksamheten och dess ordförande blir den kände medieentreprenören Jan Friedman, tidigare ledamot i styrelsen. Ordföranden Lars Leijonborg avgår, men sitter kvar som ledamot i nya styrelsen. Förändringarna leder rimligen till att ägarsidan stärks gentemot professionen, men också att medieverksamheten professionaliseras, inte minst med Jan Friedman som ny ordförande och Kinna Bellander som ny ledamot i verksamhetsbolaget MittMedia.
  
Så här listas de nya styrelserna på resume.se och dagensmedia.se:

Ny styrelse i MittMedia AB: 
Jan Friedman, ordförande 
Lars Leijonborg, ledamot 
Christina Bellander, ledamot 
Åsa Malmström, ledamot 
Sören Axelsson, ledamot 
Som suppleanter valdes Charlotta Backman och Jimmie Näslund. 


Ny styrelse i MMFAB:
Krister Jönsson, ordförande
Anders Frostell, ledamot
Charlotta Backman, ledamot

Så här har styrelserna sett ut hittills enligt alla bolag.se (exklusive arbetstagarrepresentanter):

MMFAB
Leijonborg, Lars, styrelseordförande
Backman, Charlotta, ledamot
Delby Vad-Schütt,Christina, ledamot
Friedman, Jan, ledamot
Frostell, Anders, ledamot
Jönsson, Krister, ledamot
Sjöström, Stefan, ledamot

MittMedia AB
Peterssohn, Thomas, styrelseordförande
Eriksson, Ulf, ledamot
Lith Ozarovsky, AnnaKarin, ledamot

Både Leijonborg och Friedman lämnar MMFAB:s styrelse eftersom de får nya roller i mediebolaget MittMedia AB. I det bolaget har det således hittills endast suttit tjänstemän som styrelseledamöter, nämligen vd Thomas Peterssohn samt Ulf Eriksson och AnnaKarin Lith i koncernledningen.

Christina Delby Vad-Schütt och Stefan Sjöström lämnar också styrelsen för hittillsvarande MMFAB. De har båda tidigare varit tjänstemän i koncernen, Sjöström som dess ekonomichef och Delby Vad-Schütt som chefredaktör efter mig på Gefle Dagblad, GD. Sjöström har också under många år varit engagerad i koncernens ägarstiftelse.

Jan Friedman är 63 år och har tidigare varit senior advisor på Kreab, men är framför allt styrelseproffs och en rutinerad entreprenör som varit med om att starta och driva upp en lång rad företag, inte minst inom medieområdet. Han var med om att starta flera mediebolag som nu ingår i MTG, till exempel TV3.

Jag hade en del kontakter med honom under 80-talet i samband med att vi på GD engagerade oss i kampen för att bryta radio- och tv-monopolen.  I de sammanhangen har Jan Friedman betytt oerhört mycket och jag fick då och har fortfarande stor respekt för hans kompetens.

Ansträngningarna för att etablera fria radio- och tv-stationer utmynnade också i att GD med tiden blev delägare i Radio Rix och dess då nystartade radiostation i Gävle med bland annat Roger Nordin, Titti Schultz och Christer Modig. De två förstnämnda är idag kända radioprofiler på NRJ och den senare är vd för MTG Radio.

Den nya ledamoten Christina Bellander presenteras inte närmare, men är rimligen den Christina Bellander som är mer känd som Kinna Bellander, tidigare strateg på TV4 och närmaste medarbetare till dåvarande vd Jan Scherman. Tidigare har hon varit ett tungt namn inom MTG i olika roller.

Nyvalde Sören Axelsson är koncernchef för EK-koncernen som tidigare varit minoritetsägare i Promedia där MittMedia var majoritetsägare. Nu när MittMedia har tagit över hela Promedia har EK-koncernen i stället blivit minoritetsägare i MittMedia med 8,5 procent av aktierna.  Anders Frostell är senior partner på Kreab och har en lång bakgrund i liberala sammanhang, bland annat som ordförande i Eskilstuna-Kurirens ägarstiftelse och i Stiftelsen Pressorganisation.  Den nye suppleanten Jimmie Näslund är vd för Sörmlands Media inom EK-koncernen och var tidigare chefredaktör för Allehanda inom MittMedia.

Åsa Malmström har en lång bakgrund på framträdande roller inom Liberalerna som stabschef åt Jan Björklund, förbundssekreterare i Liberala Ungdomsförbundet och andra uppdrag. Hon har varit ledarskribent i Hälsingetidningar och bor i Järvsö.

Det handlar således om en riktigt rejäl förändring av styrelsernas sammansättning och en tydlig rollfördelning mellan ägande och verksamhet.  Rimligen stärker ägarna sitt inflytande och markerar också det ideologiskt betingande ägandet till MMFAB och MittMedia AB genom att ägarstiftelsens ordförande själv tar klubban i ägarbolagets styrelse med dess få och liberalt väl förankrade ledamöter.  Och varken tidigare eller nuvarande tjänstemän i ägarstyrelsen eller mediebolagets styrelser vilket principiellt sett är bra. 

Samtidigt innebär det faktum att Jan Friedman ersätter förre folkpartiledaren Lars Leijonborg som ordförande att mediebolagets styrelse vässas professionellt, inte minst då han får mycket meriterade Kinna Bellander som ny ledamot. Leijonborg sitter kvar som ledamot efter fem år som ordförande, men ska också ovanligt nog efter den rollen nu jobba i verksamheten med ett projekt för opinionsjournalistiken. Gissningsvis då som konsult snarare än som anställd, men han utesluter inte att han också kommer att skriva lite själv…

Ägarstiftelsen tillika ägarbolagets ordförande Krister Jönsson kommenterar styrelseförändringarna på resume.se och dagensmedia.se:
 – Vi tydliggör rågången mellan ägarbolaget och mediebolaget. I ägarbolaget MMFAB sitter ägarna som hanterar förvaltningsfrågor medan styrelsen i mediebolaget ska ha fullt fokus på de strategiska frågorna i medieverksamheten, säger Krister Jönsson, tillträdande ordförande i MMFAB och dessutom ordförande i Nya Stiftelsen Gefle Dagblad i en kommentar.

Representanterna från EK-koncernens nya roller i mediebolaget styrelse är naturligtvis logiska med tanke på att de företräder minoritetsägarna och det är ju också direkt efter affären mellan MittMedia, EK-koncernen och Promedia som denna styrelseförnyelse kommer. Och det är intressant att både Jan Friedman och Kinna Bellander har en bakgrund inom MTG och andra medieföretag. Vad kan deras kontakter leda till för samarbeten och affärer? 
 
Det är också logiskt att en ordförande slutar efter en slutförd stor affär som den med mellan MittMedia och Promedia, men man kan också fråga sig om den spruckna affären mellan MittMedia och Schibsted om Svenska Dagbladet haft någon betydelse för förändringarna vad det gäller det minskade tjänstemannainflytandet och bytet av ordförande.

Hursomhelst ska det bli spännande att se vad mediebolagets nya ordförande och styrelse kan åstadkomma. 
Korrigerad 151228 kl 21.46, 21.59, kompletterad 151229 kl 04.54


         

Inga kommentarer: