torsdag 29 januari 2015

Nytt avhopp från MittMedia, hur står det till inom dess toppskikt?

Nu avgår ytterligare en toppchef inom MittMedia, en av landets ledande mediekoncerner med en miljardomsättning. Det är privatmarknadschefen Petra Bjernulf  som slutar. Hennes avgång kommer tätt efter flera andra personförändringar i koncernledning och stab. I somras skrev jag att dessa chefsbyten i MittMedia föder frågor och det gäller än mer idag. Hur står det egentligen till inom MittMedias toppskikt?
Petra Bjernulf, rekryterades internt 2012 till koncernledningen som privatmarknadschef från Dalarnas Tidningar, DT, som införlivades i MittMedia 2008. På DT var Bjernulf vd och dessförinnan privatmarknadschef under ett tiotal år, framgångsrik i alla avseenden och avancemanget till koncernledningen var därför inte särskilt förvånande, snarare tvärtom.
På DT jobbade också tidigare MittMedias redaktionella chef AnnaKarin Lith som nyhetschef och redaktionell utvecklingschef. Både hon och Petra Bjernulf var då engagerade i bland annat skapandet av DT:s framgångsrika veckomagasin Pralin. De bör därmed ha känt och kunnat varandra väl när de 2012 återförenades i MittMedias koncernledning.    
Som företagsmarknadschef rekryterades Björn Hemmingsson när vd Thomas Peterssohn under 2012 formerade den nya koncernledningen. Hemmingsson var tidigare vd för Östersunds-Tidningar. Redan i oktober 2013 lämnade han dock överraskande koncernledningen och sin anställning i MittMedia.
Hans efterträdare blev föga överraskande Peter Karlsson, tidigare företagsansvarig inom Dalarnas Tidningar. Bara ett drygt år efter tillträdet meddelade Karlsson runt det senaste årsskiftet att han slutar på MittMedia, ett besked som var lika överraskande som de andra avgångarna. 
Kvar i koncernledningen sedan den skapades 2012 finns nu koncernchefen Thomas Peterssohn och redaktionella chefen AnnaKarin Lith förutom, i mer undanskymda roller, ekonomichefen Fredrik Almén och CFO Ulf Eriksson, båda rekryterade från funktioner inom MittMedia före 2012.  
AnnaKarin Lith är, förutom Thomas Peterssohn, den enda som initialt rekryterats externt till den nya koncernledningen när den byggdes upp 2012. Drygt ett år senare har även HR-chefen Carin Andersson rekryterats externt till koncernledningen sedan hennes företrädare Jan Holm slutat. 
En annan uppmärksammad rekrytering var när Anna Rastner blev digital affärsutvecklingschef inom MittMedia i oktober 2013. Hon hade tunga meriter, senast som redaktionschef för digitala medier på Expressen och tidigare vd på TV8 mm.  Redan efter mindre än ett år lämnade Anna Rastner plötsligt MittMedia och gick till ett jobb som digital programchef på TV4.
Chefsbyten är normala lite då och då i alla verksamheter, men inte riktigt i den snabba takt som just nu inom MittMedia, känt som ett visionärt företag sedan tre år tillbaka då koncernschefen Thomas Peterssohn tydligt gav den digitala omställningen högsta prioritet för verksamheten. Om detta föreföll det också råda enighet om inom ledningen.
Och koncernen har uppmärksammats inom branschen för sitt utvecklingsarbete. Visst, kritik finns mot dess förändrande inriktning, men MittMedia har också utsetts till årets bästa innovativa medieföretag i Europa och funnits med bland nomineringarna till Stora Journalistpriset som årets förnyare.  Det har funnits goda skäl att imponeras av koncernens utveckling.    
Ändå drar nu den ene efter den andre chefen trots den nytända koncernens och ledningsorganisationens korta historia. Förutom Anna Rastner har inte de övriga som lämnat koncernen haft några nya jobb att gå till. Ingen av dem som slutat har angett något problem, typ motsättningar, som orsak till att de slutar. MittMedia har inte heller gått ut med någon tydlig information om avgångarna utöver de artigheter som hör till då någon slutar, transparansen är begränsad även inom medieföretag sådana här gånger.
Avgångarna kan naturligtvis bero på åsiktskillnader om verksamheten, men också på maktkamp eller personliga motsättningar. Förutom Thomas Peterssohn är det den redaktionella chefen AnnaKarin Lith som synts och hörts mest i branschdebatten och också varit den som säkert agerat rätt tufft, kanske rentav hårdhänt, internt i koncernens krävande utvecklingsarbete.
I sådana processer är det inom medieföretag snarare regel än undantag att den redaktionella sidan och dess chefer tar plats och spelar en dominerande roll även utanför det redaktionella reviret. Gissningsvis är det precis det som skett även denna gång, men att det leder även till återkommande chefsavgångar förvånar.
Oavsett orsak och verkan så har nu Thomas Peterssohn problem att hantera utöver de strukturfrågor som han säkert hellre ägnar sig åt, typ övertagandet av Promedia i samverkan med Eskilstuna-Kuriren. Både företags- och privatmarknadscheferna ska på något sätt ersättas i koncernledningen i en organisation som rimligen måste fungera längre än, som hittills, bara något år.    

  

Inga kommentarer: