tisdag 17 september 2013

Vem bör bli Årets Medieledare?

Idag drar jag till Stockholm och flera intressanta möten under två dagar, däribland ett möte den 18 september med juryn som ska utse Årets Medieledare. Hör gärna av er till mig med förslag på värdiga pristagare; det är fortfarande möjligt att lansera namn utöver de intressanta nomineringar som redan gjorts. Priset kan gå till en bra ledare på vilken avdelning som helst inom ett mediehus. Så här beskrivs priset på Tidningsutgivarnas hemsida:

Till Årets Medieledare utses en person som genom sitt ledarskap bidragit till ett positivt arbetsklimat med hög måluppfyllelse. Till Årets Medieledare kan utses ledare på alla nivåer inom företagets samtliga verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, administration, kundservice etc. Bidrag med referenser från chefer och medarbetare, eller resultat av medarbetarundersökningar, premieras.”
Förra året delades priset ut för första gången. Priset gick till Anders Ingvarsson, då chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten, nu på Sundsvalls Tidning. Priset ska delas ut samtidigt som en rad andra priser delas ut under arrangemanget Årets dagstidningWallmans salonger i Stockholm den 15 oktober.
I år är Ann Lagerström ordförande för juryn rörande årets medieledare. I juryn ingår också Martin Kreuger, Lena Victorin och jag själv. Ett stort antal branschföreträdare är engagerade i juryarbetet för samtliga priser rörande årets dagstidning och alla träffas under onsdagen och sammanträder samtidigt hos arrangörerna, Tidningsutgivarna och Medievärlden.     


Inga kommentarer: