onsdag 11 september 2013

Presspolitikerna ger tidningarna en dödskyss

Idag kraschlandade statens presspolitik när den parlamentariska Presstödsutredningen överlämnades till kulturministern. Utredningens ordförande Hans-Gunnar Axberger har reserverat sig mot sin egen utredning. Även tre av utredningens oberoende experter har reserverat sig mot förslaget. De fyra reservanterna anser att förslaget är för gammalmodigt. Presstödskommittén är ett stort fiasko, politikerna ger tidningarna en dödskyss.
Presstödet skapades under 1970-talet för att rädda socialdemokratiska tidningar. Centerns tidningar gynnades också av kompromissen om det starkt politiskt färgade systemet. Även borgerliga Svenska Dagbladet fick bra med pengar, måhända av regeltekniska skäl eller kanske som ett bra alibi för stödet till s-tidningarna.
Nu runt 40 år senare ser verkligheten annorlunda ut. Så gott som alla dagstidningar har problem och  försöker rädda livhanken i hård publicistisk och kommersiell konkurrens. De försöker hävda sig mot ett enormt utbud i  tv, radio, på internet och i mobiler.
Den traditionella papperstidningen framstår som föråldrad, särskilt för yngre människor. Därför satsar tidningarna alltmer på en digital verksamhet. En helt nödvändig utveckling och det är bråttom. 
Detta har utredningens politiker missat eller inte förstått.  Eller nonchalerat. De har ställt sig bakom ett förslag som baseras på behoven för ett urval av tidningarna för ett halvt sekel sedan. De föreslår därför att stödet ska behållas med kosmetiska förändringar.   
Om papperskramandet handlar om välvilja mot deras egen tids medier så är det en missriktad omtanke. Inte ens de tidningar som får mest pengar torde bli särskilt hjälpta, utbetalningarna är hårt reglerade enligt gamla principer och stimulerar inte ett djärvt utvecklingsarbete eller rationella samarbeten.
På tidningar med driftsstöd tycker kanske somliga att det känns skönt att pengarna fortsätter att rulla in ett tag till. Må så vara, men dessa tidningar riskerar problem med motivationen inför svåra och genomgripande omställningsprojekt, till exempel mot digitala kanaler. Deras framtid är inte säkrad med stödet.
Presstödet har alltid beskyllts för att försvåra förnyelsearbetet och risken har väl aldrig varit tydligare än med dagens förslag. Det saknar inslag som stimulerar tidningarnas utveckling av nya och nödvändiga affärsmodeller. 
Jodå, det finns ett ”omställningsbidrag” i förslaget. Det är dock ointressant eftersom det bara kan fås av de tidningar som redan får ett driftsstöd.Trots att dessa inte är ensamma om att försöka överleva omställningen till en digital verksamhet; den processen är en stor utmaning för alla tidningar.
Utredarna kallar det bidraget för en "digital knuff" när de idag skryter om sin utredning i SvD, ett omställningsstöd för digitala produkter som helt stilenligt ska beräknas med räknemetoder som bygger på tidningarnas pappersupplagor… Pinsamt!
Och än mer pinsamt är att förslaget blir ett generationsstöd som vänder sig till de äldre, inte till de unga som flyr papperstidningarna. Utredarna (ledamöterna nedan) har valt att stödja sin egen generations ideal, inte de yngre människornas medier. 
Om det bygger på en välvilja mot deras egen tids medier så är det en missriktad omtanke som kan lura in presstödstidningarna i en falsk trygghet. Stödets ålderdomliga konstruktion kommer inte att fungera i den dramatiska medieutvecklingen. 
Dessa s-märkta stödtidningar ägs i dag dessutom med något undantag av koncerner som också äger deras borgerliga konkurrenter. Som MittMedia, den koncern som får mest driftsstöd till sina fyra tidningar. NTM och Gota Media är andra koncerner som äger både borgerliga tidningar och s-märkta stödtidningar.
Utredningens majoritet tycks således ha missat det mesta som borde ha påverkat förslaget, oavsett i vilken riktning det hade gått. Det finns redan kritik och förslag (länkar nedan) som är klokare och mer genomtänkta.  Som att helt enkelt avskaffa det otidsenliga stödet och befria tidningsföretagen från regelverket. Eller åtminstone ge stödet en generell utformning som gynnar kvalificerad journalistik och inte enstaka tidningstitlar, utvalda enligt föråldrade kriterier.
Frågan är nu vad som händer efter detta politiska magplask. Det ska bli intressant att se vad kulturministern och regeringen vill göra med utredningen. Kommer förslaget att förkastas eller förverkligas, trots att det redan är föråldrat och definitivt inte kommer att fungera 2017 då det ska börja gälla?
Den förföriska sifferexercisen om miljonhöjningarna av driftsstödet förutsätter att de mottagande tidningarna inte tappar i upplaga till 2017, då minskar tvärtom stödet. Redan här är förslaget orealistiskt; flertalet dagstidningar fortsätter att tappa pappersupplaga eftersom den inte är lika efterfrågad som tidigare.
Resultatet kan bli att presstödet självdör när papperstidningarna tynar bort i den digitala virvelstormen, låsta av ett otidsenligt statligt regelverk som motverkar en klok samverkan och satsningar på journalistikens utveckling i en ny tid. Att presstödet är kontraproduktivt har jag bloggat om tidigare. Fler länkar nedan.
Reservanterna ska ha all heder för sin framsynthet. De har nog slagits hårt för ett mer framtidsinriktat förslag, men förgäves när gammalmodiga politiker bestämde sig för att allt skulle vara som förut.  
Uppdaterad och korrigerad 130911 kl 14.32, 130913 kl 00.37, 130915 kl 15.55, ny länk inlagd 131119 kl 01.14

Presstödsutredningen:
Ordförande Hans-Gunnar Axberger, tidigare Justitieombudsman och Pressombudsman. RESERVANT.
Ledamöter:
Per Bill, riksdagsledamot (M)                 
Cecilia Brinck, riksdagsledamot (M)                
Pär Fagerström, f.d. vd Dalarnas Tidningar och ordförande i TU. (S)
Gustaf Hoffstedt, riksdagsledamot (M)                 
Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot (V)             
Helene Petersson, riksdagsledamot (S)
Charlotte Qvick,  politisk sekreterare (SD)         
Anna Sibinska, ordförande i stadsdelsnämnd (MP) 
Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)         
Anna Steele, riksdagsledamot (FP)                 
Åke Wredén, pol. mag. (FP)                 
Anders Åkesson, riksdagsledamot (C)
Experter som reserverar sig:
Ann Lagerström, journalist, konsult ledarskapsfrågor inom media 
Mart Ots, föreståndare för Media Management and Transformation Centre. 
Ingela Wadbring, professor i medieutveckling


Tidigare texter om presstödet på denna blogg:
Meg13 avrundades med debatter om presstödet och en ny medieombudsman - tidigare text på Utkiksbloggen 130309
Presstödet i Umeå, ett fiasko - tidigare text på Utkiksbloggen, 120207
Umeåmodellen, presstödet och Mittmedia - tidigare text på Utkiksbloggen, 111221
Presstöd på dekis bör avskaffas - tidigare text på Utkiksbloggen, 100423

Externa länkar:
Stäng av respiratorn - debattartikel av Kerstin Neld och Unn Edberg, resume.se 131118
 "Godtycke med demokratibestämmelse" - Nils Funcke, journalisten.se 131001
Presstöd anno 1817, typ - Thomas Mattsson, expressen.se 130915
Fast i det förgångna - ledare, dn.se 130912
Hans-Gunnar Axberger: Presstödet dör ut - Hans-Gunnar Axberger, medievarlden.se 130904
Utredningens experter: Därför tror vi inte på förslaget - de tre experterna omsina reservationer, medievarlden.se 130911
Förslaget konserverar en papperstidningstradition - tre experter reserverar sig, svd.se 130911
Så kan ett mediestöd också utformas - Axel Andén, medievarlden.se 130911
Slopad reklamskatt för pressen - nyhetsartikel, dn.se 130911
Vi är bara vinnare på papperet - chefredaktör Daniel Nordström, arbetarbladet.se 130911
Redaktionellt produktionsstöd istället för presstöd - artikel journalisten.se 130911 
Skånskan kritisk till förslag om ändrat presstöd - artikel journalisten.se 130911 
Urholkad lokaljournalistik är ett hot mot demokratin -  debattartikel av SR:s vd Cilla Benkö, dn.se 130911
Presstödskommitténs förslag: avskaffa reklamskatten - nyhetsartikel resume.se 130911
Utredningens slutbetänkande - regeringen.se 130911
Presstödsutredningens slutbetänkande överlämnad till kulturministern - regeringen.se 130911
Tillsätt en ny presstödsutredning - Wivi-Anne Johansson (v), journalisten.se 130910
Nytt presstöd får stark kritik - nyhetsartikel, dn.se 130910
Axel Björklund: I stället för nytt - lite spackel - krönika av Axel Björklund, dn.se 130910
Skrota presstödsförslaget - satsa på digital omställning - debattartikel av Mats Bergstrand och Anders Björck, båda JKL 
Krisen kräver nytt stöd snabbare - statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth, dn.se 121206Inga kommentarer: