torsdag 14 maj 2015

Nya mediefusioner, möjligheter och problem - jag hoppas det går bra!

Med MittMedias och Schibsteds planer på en ny koncern stärks banden ytterligare mellan de stora medieaktörerna. Mittmedia får 70 procents ägande i den nya koncernen. Schibsted får genom Svenska Dagbladet, SvD, 30 procent och blir minoritetsägare. Och i den modellen ser således de båda koncerncheferna stora fördelar för sina respektive företag. Personkopplingar både mellan de båda koncerncheferna och andra chefer inom de berörda företagen har nog haft och får även senare stor betydelse när allt ska samordnas.
Att koncerncheferna Raul Grünthal i Schibsted och Thomas Peterssohn i MittMedia som drivande krafter gillar samgåendet är begripligt, men vad MittMedias ordförande Lars Leijonborg, styrelse och ägare ser för möjligheter är svårare att förstå med den begränsade information som offentliggjorts. MittMedia är samtidigt på väg in i en fusion med Promedia vilket ger möjligheter, men också genererar en rad samordningsproblem, frågor som ska hanteras tillsammans med Promedias andre delägare Eskilstuna-Kuriren.
Både Kurirens och MittMedias koncernledningar är försvagade på grund av personfrågor. Ledande företrädare som privatmarknadschefen Petra Bjernulf och företagsmarknadschefen Peter Karlsson i MittMedia har hoppat av. I Eskilstuna-Kurirens koncern har Södermanlands Nyheters förre chefredaktör Göran Carstorp och dess förre vd Robert Jonsson brådstörtat lämnat sina tjänster. Jonsson hade då dessutom hunnit bli utnämnd till ny koncernchef innan han några dagar senare hoppade av.
Bakgrunden till avhoppen kan säkert beskrivas på olika sätt beroende vem man talar med, men dessa tyder ändå på spänningar mellan topptjänstemännen inom de bägge koncernledningarna. Motsättningar som koncerncheferna haft svårt att hantera.
MittMedias engagemang i Promedia har redan påverkat den ansträngda koncernledningen där vd Thomas Peterssohn närmast helt ägnat sig åt den affären. Det har inte varit särskilt populärt inom koncernen där den redaktionella chefen Anna-Karin Lith fått en stark position.
Och nu lägger Thomas Peterssohn ännu en affär på bordet där MittMedia och Svenska Dagbladet bildar en ny koncern. Schibsted är nog vinnaren som nu kan slippa bära ansvaret för en eventuell nedläggning av SvD, t ex om politikerna efter Anette Novaks medieutredning förändrar presstödet radikalt.
SvD är en stor presstödsmottagare och MittMedia lyfter driftsstöd till Arbetarbladet, Länstidningen i Östersund och Dala-Demokraten. Den nya koncernen skulle enligt uppgift idag göra en vinst på 150 miljoner kronor, varav hela 110 miljoner i statligt presstöd. De politiska besluten är därmed en stor risk för affären.
Det finns självklara vinster med affären, som synergieffekter vad det gäller utvecklingsfrågor, teknik och annonspaket.  Schibsted kan få tillgång till MittMedias lokala marknader. Men vad får då MittMedia i utbyte utöver ansvaret för SvD som kan kosta flera hundra miljoner att avveckla då den dagen kommer?  
SvD:s varumärke är starkt i Stockholm, men inte i övriga Sverige. Men med en ny modell för SvD kan man kanske ändra på den saken. Att SvD skulle fortsätta precis som hittills tror jag varken Grünthal eller Peterssohn tycker eller är beredda att ha som utgångspunkt för affären.
Jag tror inte att man ska underskatta Thomas Peterssohns förmåga att se en smart lösning. Vad vet jag, men han kanske har en idé om att konvertera SvD till en renodlad näringslivstidning och konkurrent till Bonniers framgångsrika Dagens Industri, ett projekt som också säkert skulle vara intressant för Bonniers konkurrent Schibsted.
Peterssohn har en gemensam bakgrund med Raul Grünthal just vad det gäller näringslivsjournalistik, bl a genom deras tid på Finanstidningen. Båda har också varit chefer för TT och under en period var Grünthal Thomas Peterssohns styrelseordförande i TT. Personkemin och en troligen gemensam syn på branschens problem och behov har nog betytt mycket för den här affären.
I MittMedias koncernledning har avhoppen lett till en ny arbetsfördelning och avvaktande tf-lösningar.  Möjligen en medveten strategi för att senare kunna utnyttja fusionerna med både Promedia och SvD då det säkert kommer att bli chefer över både här och där. I MittMedia är för övrigt Birgitta Löwestedt tf privatmarknadschef och har en bakgrund inom Promedia och Nerikes Allehanda. Hon kan dessa organisationer och det är naturligtvis värdefullt för samordningen. Personkontakter igen, således.  
Det kan säkert bli en helt ny ledningsorganisation inom både MittMedia, Promedia och den nya koncernen. Det har till och med spekulerats i att MittMedias ledning skulle sätta sig i Schibstedhuset i Stockholm. Thomas Peterssohn bor i Stockholm och med de olika nya affärerna rör sig MittMedia söderut och Stockholm kan bli en naturlig lokalisering för något som MittMedia faktiskt saknar idag, ett huvudkontor.  
Det är en spännande tanke eftersom huvudägaren Nya Stiftelsen Gefle Dagblad och dess lokalt starkt förankrade liberala företrädare alltid sett Gävle som koncernens huvudort. Men den tanken har kanske övergetts eftersom Gävle och koncernens ursprungliga modertidning Gefle Dagblad numera snarare fått minskat inflytande i koncernen.
MittMedias gemensamma redigering hamnade t ex i Sundsvall och sportbevakningen ska ledas från Östersund. Dessa förändringar finns det säkert kritiska synpunkter på inom MittMedia, både genom de geografiska besluten och om en ökande centralisering, senast genom utnämningen av Gunilla Kindstrand till koncernövergripande kulturchef.
Gunilla Kindstrand är en etablerad och välkänd kulturprofil, känd från bl a SVT och programmet Röda Rummet, och kommer säkert att göra ett kanonjobb i ett spännande samordningsarbete. Men både det uppdraget, en koncernövergripande sportchef, Mattias Wallström, och en centraliserad redigering är beslut som kan föda kritik på utgivningsorterna där inflytandet minskar. Men hittills förefaller utgivargruppen under den redaktionella chefen Anna-Karin Lith att vara med på noterna.   
Hälsinge-Tidningar får en ny chefredaktör efter Gunilla Kindstrand, nämligen Thomas Sundgren, redaktör och biträdande ansvarig utgivare på Schibsteds nyhetstjänst Omni. Tidigare var han på Aftonbladet. Ett starkt namn som också underlättar kommande utbyten mellan MittMedia och hans forna arbetskamrater och arbetsgivare Schibsted. Intressanta personkopplingar igen, således.
Samtidigt slutar Allehandas chefredaktör Jimmie Näslund, 36 år, och blir i stället vd för nybildade Södermanlands Media AB, ett dotterföretag till Eskilstuna-Kuriren och det företag som ska samordna verksamheterna i koncernens mediebolag, bland annat Katrineholm-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Eskilstuna-Kuriren. Och därutöver också naturligtvis samverka med sina forna kolleger i MittMedia rörande Promedia.  
Det är ett svårt uppdrag och det ska han göra tillsammans med Peo Wärring som lämnat jobbet som chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren och blivit ansvarig utgivare för alla tidningar i gruppen, en upphöjelse som nog väckte en viss förvåning i branschen. Inte minst efter Wärrings lite för glada krogkväll för något år sedan, en händelse han själv uttalat sig öppenhjärtigt om i Kuriren.
Jag har generellt sett alltid gillat samarbeten och fusioner. Vi måste och kommer att få se fler sådana i mediebranschen eftersom utvecklingen kräver detta, men jag vet av egen erfarenhet också att kulturskillnader och personfrågor alltid kan skapa problem i sådana sammanhang. Och nog tar MittMedia på sig ett stort ansvar med allt som nu är på gång.
Jag hoppas att det går bra, lycka till! Trots allt...
Uppdaterad, korrigerad och nya länkar 150515 kl 00.24, 150515 kl 15.55, 150516 kl 23.19, 150518 kl 21.02

Intressanta länkar i sammanhanget:
MittMedia tänker nog rätt - men hymla inte om SvD - krönika av chefredaktör Thomas Mattsson, expressen.se 150517
Frågorna SvD och MittMedia måste hantera - krönika av Mikael Marklund, medievarlden.se 150513
Extapodd: SvD + MittMedia - Podden MattssonHelin 15051
EK:s vd: "Vi är intresserade" - nyhetsartikel medievarlden.se 150512
Mattsson om den nya mediekoncernen: En process för att bli av med SvD - nyhetsartikel dagensmedia.se 150512
MittMedias vd: Inte sista konsolideringen - intervju med Thomas Peterssohn, medievarlden.se 150512
Grünthal om storaffären - intervju med Raul Grünthal om nya koncernen, medievarlden.se 150513
"Vi leder förändring i stället för att drabbas" - intervju med Raul Grünthal, Schibsted, resume.se 150512
Schibsted och MittMedia planerar ny mediekoncern - nyhetsartikel resume.se 150512

Inga kommentarer: