torsdag 26 juni 2014

MittMedia, Eskilstuna-Kuriren och Promedia. En spännande resa!

MittMedia växer. Avsiktsförklaringen om ett övertagande av Promedia, tillsammans med Eskilstuna-Kuriren, är förhoppningsvis ingången till en sund affär då de båda redan är minoritetsägare med Stampen som majoritetsägare, ett olyckligt förhållande med starka slitningar. Imponerande är öppenheten i kommentarerna från främst Thomas Peterssohn i Mittmedia, men även från Martin Alsander, vd i Stampen, om motsättningarna och förhandlingsläget. Så ska medieföreträdare agera!
Arkitekt och pådrivande till affären är MittMedias koncernchef Thomas Peterssohn som varit kritisk mot Promedias stela framtidsstrategi, inte minst vad det gäller den bristfälliga digitala utvecklingen. Som delägarföreträdare har han och MittMedia haft anledning att skydda betydande intressen i Promedia.
Där någonstans började nog affären diskuteras, samtidigt som Stampen och dess nye vd Martin Alsander fortsatte reningsprocessen för Stampen, en koncern som dragit på sig stora finansiella problem efter alla förvärv.
Att Stampen och dess banker i det läget resonerade om en försäljning av guldkalven Mitt i-tidningarna, gemensamt ägd med just MittMedia och Eskilstuna-Kuriren, var ingen högoddsare. Ett bolag med en försäljning på runt 300 miljoner kronor och en vinst på 70 miljoner per år, en stor tillgång och ett bra försäljningsobjekt för krisande majoritetsägaren Stampen. Och därmed ett förhandlingsargument för minoritetsägarna gentemot Stampen, vad skulle de få i stället om de gick med på att sälja guldkalven, vilket de kanske inte alls ville göra?  
Nu är de där. Lönsamma Mitt i-tidningarna säljs till Segulah. Det blir intressant att se vad dessa riskkapitalister vill göra i ett medieföretag. De har börjat bra med sina rekryteringar av rutinerade Joachim Berner som ordförande och Dan Lannerö som ledamot i styrelsen, en skicklig publicist och entreprenör kompletterad med en erfaren vd-räv från branschen. Intressant i sammanhanget är att Joachim Berner också har en framgångsrik bakgrund i Stampen. 
Och minoritetsägarna MittMedia och Eskilstuna-Kuriren har, för att släppa guldkalven Mitt-i, förhandlat till sig en motprestation, nämligen majoritetsägaren Stampens Promedia som snarare blivit en belastning än en tillgång för familjen Hjörnes imperium, som nu gör en snöplig reträtt till västkusten. Tomas Brunegård, som trots allt fortfarande är ordförande i Stampen, är nog inte så glad över att hans ambitiösa satsningar på den nationella branscharenan avvecklas.  
Stampen tar enligt avsiktsförklaringen över tryckerierna i bodelningen, vilket av dess koncernchef beskrivs som positivt. Det är kanske inte direkt vad jag skulle drömma om att få som dellikvid i en uppgörelse på medieområdet 2014, men ok, Stampen är dominerade på tryckeriområdet genom sitt dotterbolag V-Tab. I vart fall så länge som tidningar över huvud taget trycks på papper…
Jag hoppas och tror att både stukade Stampen, Eskilstuna-Kuriren och min forne arbetsgivare MittMedia med detta är på väg mot en god affär, men visst finns det anledning till en viss oro i ett läge där i vart fall jag själv inte gärna skulle lätta min plånbok på pengar för att köpa traditionella tidningsföretag. Och definitivt inte stora dyra tryckerier.
MittMedia har, tack vare visionären Thomas Peterssohn, en klar och tydlig digital strategi och det är säkert också det bästa argumentet för koncernen att öka sitt revir bland varumärkena i den traditionella branschen, men sedan gäller det också att lyckas få alla med sig trots de skilda företagens olika kulturer. Och där skiljer det en hel del mellan starkt moderniserade och strukturerade MittMedia, mer traditionella Eskilstuna-Kuriren och det av Stampen på sitt sätt övergivna Promedia. Lokal- och regiontidningar var nog inte deras grej.
Jag hoppas verkligen att allt går väldigt bra, att Stampen får ordning på sin ekonomi, att Promedia hamnar i en god familj där alla kommer att vara överens, vilket inte alltid är helt lätt, samt att Eskilstuna-Kuriren och MittMedia kan räkna hem affären.  
Sammantaget tycker jag att det är som Thomas Peterssohn sagt, samverkan och utbyten är liksom den digitala övergången helt nödvändiga målsättningar. Samtidigt har erfarenheten lärt mig att fusioner som syftar till mer samverkan kan vara svåra att fullfölja på ett bra sätt.
Sådana processer ställer stora krav på att styrelser och ledningsgrupper klarar trycket och inte faller undan för krav och revirinspirerade idéer som definitivt kommer från olika håll. MittMedia har hittills växt och omstrukturerat sig i en takt och omfattning som branschen aldrig skådat tidigare.
Koncernchefen Thomas Peterssohn, som hittills synbarligen på bara några år lyckats med i stort sett allt, kommer säkert att möta nya svåra utmaningar då ännu fler tidningar, chefredaktörer och fackklubbar inlemmas i koncernen.  
Klarar koncernledningen trycket? Alla dess ledamöter finns idag geografiskt utspridda över en stor del av Sverige och är ständigt på resande fot mot nya förhandlingar, stora konferenser, ägarmöten, problem och krismöten. Ledningsgruppen och dess ledamöter och stab måste ständigt funka på topp i en organisation som bara för ett par år sedan såg helt traditionell och annorlunda ut, då helt inriktad på förvaltning snarare än expansion och strukturförändringar.    
Expansiva MittMedia går mot en stor utmaning i detta projekt rörande Promedia. Det blir Norrans vd Anders Westermark som, om jag fattat saken rätt, under en övergångstid som ordförande får hantera övertagandet av Promedia i en rekonstruerad styrelse inom Liberala Tidningar, det bolag som med sina ägare Stampen, MittMedia och Eskilstuna-Kuriren idag äger Promedia genom VLT.
Westermark får en viktig roll , som  ”opartisk” ordförande, i en styrelse där både den frånträdande ägaren Stampen och de nya ägarna MittMedia och Eskilstuna-Kuriren har sina ledamöter. Westermark är en utmärkt person som säkert klarar uppdraget bra, men varför beskrivs han som opartisk när han faktiskt sitter i Eskilstuna-Kurirens styrelse? Beror det på att spänningarna är störst mellan MittMedia och Stampen och att Kuriren förhåller sig mer neutralt?
Hursomhelst, nu befinner sig parterna i ett läge då det faktiskt bara finns en avsiktsförklaring inför svåra förhandlingar om att en bodelning ska ske där ett stort bolag styckas och där gamla och nya ägare ännu inte är överens om värden, fördelning, pengar och allt sånt. I slutet av november ska det vara klart och det är viktigt både för anställda och företag att detta projekt lyckas. Och för den sargade branschen.
Jag håller tummarna och håller med Thomas Peterssohn om och det nog blir som i Norge med färre, men större mediekoncerner. Nödvändigt på gott och ont, men också en svår resa.
Spännande blir det, oavsett vad man tycker om utvecklingen.

Uppdatering, nya länkar: 
Tomas Brunegård avgår - nyhetsartikel medievarlden.se 2014-06-30
Flyta på egen kork - eller inte - kulturartikel om Brunegård av Pär-Arne Jigenius, expressen.se 14-07-22

Övriga relevanta länkar:
Thomas Mattsson och Jan Helin om dessa affärer  - Mattsson & Helin podcast, c a 1,03 timme in i sändningen
Stampen - som ett ufo i en klosterträdgård - Kenny Genborg skriver på kennygenborg.se
En mycket positiv medienyhet - chefredaktör Daniel Nordström i Arbetarbladet
Peterssohn: Tryggare med ägare som drar jämt - intervju i Medievärlden med Thomas Peterssohn.
Ägarsamarbetet funkade inte - intervju i Journalisten med Thomas Peterssohn
Mitti-försäljningen räddar Stampen - nyhetstext i Resume.se
Stampen köps ut från Promedia - nyhetstext i Resume.se

Korrigerad och uppdaterad 140626 kl 13.00, kl 22.10, kompletterad med länk 140627 kl 14.15
Korrigerad och uppdaterad med ovanstående nya länkar 140723 kl 21.32 
Inga kommentarer: