fredag 6 juli 2012

Plus för Almega, minus om mediernas nya klyscha

Uppdaterad 120706 kl 18.13
Slutet för veckan i Almedalen närmar sig snabbt och redan under torsdagskvällen märktes det att många redan då lämnat Gotland.  Men bra seminarier finns det fortfarande även om de blir färre de sista dagarna. I morgon kväll lämnar vi Almedalen. Redan nu är det dock dags för en sammanfattning av veckan där jag tycker Almega varit en vinnare och att medievärlden begåvats med en ny klyscha.
Först lite om ett seminarium i onsdags, arrangerat av Medieföretagen inom Almega, ”Fria informationsflöden och förändrade medievanor – hotas kvalitetsmedierna”.  Mycket bra, inte minst tack vare Expressens chefredaktör Thomas Mattsson som var tydlig och konkret om hur situationen ser ut för medierna i dagens föränderliga värld.
Thomas Mattsson sa bland annat att det svenska presstödet är hopplöst ute och kommer att försvinna, något som alla vet men ingen vill säga. Jag håller med honom. Jonas Nordling, Journalistförbundets ordförande, pekade på riskerna han tyckte sig se för mångfalden med den inledda samverkan mellan public service och dagstidningarna.
Bosse Svensson, vd Mktmedia och tillträdande utvecklingschef hos Stampen, sa att det går att ta betalt för tidningarnas innehåll. Han pekade på ett sådant projekt på Strömstads Tidning och fick publiken att skratta då han nämnde ett exempel i tidningen med rubriken ”Norrman somnade i mosbrickan”.
Inledare för seminariet var Robert Levine, författare till boken Free Ride och han sa många kloka saker även om jag inte håller med honom om allt.  Hans förslag till lösningen för tidningarna i den digitala utvecklingen var att de bör ”sälja någonting dyrare än vad de har betalat för det”. Det är uppenbart att de traditionella medierna inom dagspressen nu samlar sig för att försöka ta betalt för sina digitala verksamheter. På ett eller annat sätt.
I år har det varit tydligare att utgivare inom dagspressen betonar sin egen förträfflighet rörande främst en hög pressetisk kvalitet i jämförelse med ”oansvariga utgivare” inom de sociala medierna och bloggosfären.
Frågan är om inte till och med bildandet av den nya organisationen Utgivarna bland annat motiveras av detta faktum, förutom en önskan att motverka en befarad urholkning av tryckfrihetsförordningen. Annars har jag fortfarande svårt för att förstå motiven till och behovet av organisationen som manifesterades på ett sätt i Almedalen som påminde om ett väckelsemöte. Länkar till tidigare texter om Utgivarna i slutet av texten. 
Begreppet oansvariga utgivare upprepas numera för övrigt så ofta i mediedebatter att det kan degraderas till en klyscha. Det upprepas som ett mantra av dagspressens främsta företrädare, som en form av verbal skyddsväst mot bloggarna.
Det är märkligt att man i debatten drar alla över en kam, det finns ju oerhört seriösa bloggare som är viktiga opinionsbildare. Är Carl Bildt en oansvarig utgivare? Emanuel Karlsten? Sofia Mirjamsdotter? Stig-Björn Ljunggren?
Förr talade chefredaktörer gärna om möjligheterna med sociala medier och bloggosfären, i år nämndes knappt utvecklingen på det området, i vart fall inte som en positiv grej som medger att enskilda kan publicera sig utanför de traditionella medierna. Kanske inte så konstigt eftersom de traditionella medierna pressas av de nya aktörerna. Den förändrade situationen och den omstörtande förändringen för nyhetsförmedlingen berördes också av Per Schlingmann (m) på ett seminarium under fredagen.  
Almega och Medieföretagarna är värda beröm för sitt initiativ att ansvara för ”Bloggplats H12”, tidigare på Hästgatan 12, i år på Wisby Strand. H12 är bloggarnas eget ”presscenter” med bredband, toaletter och arbetsplatser.
Det är en bra grej där Almega tagit fasta på att det inte längre bara är journalister på etablerade medieföretag som behöver service på ett arrangemang som Almedalen. På H12 fick bloggare, twittrare och andra aktörer utanför tradmedierna tillgång till bra arbetsplatser trots att de saknar presskort. 
Tidningsutgivarnas sista seminarium i Almedalen i år hade rubriken ”Mediemakt: medierna och privilegierna” och handlade mest om spänningarna mellan den traditionella mediebranschen, företrädd av bland andra Mats Svegfors, vd på Sveriges Radio, som inte vill att lagstiftarna ska röra tryckfrihetsförordningen. På andra sidan Yttrandefrihetskommitténs ordförande Göran Lambertz som vill införa en teknikoberoende lagstiftning i stället för tryckfrihetsförordningen.
Det blev en fantastiskt intressant debatt mellan dem. Mats Svegfors ville absolut inte ändra grundlagarna. Jag håller med honom och erinrade mig att jag själv diskuterade detta med Lambertz och kristdemokraten  Ingvar Svensson för sju eller kanske åtta år sedan i Susanna Popovas tv-program Åsiktsmaskinen i Axess television. En intressant debatt i spåren efter den så kallade Caroline-domen.    
Lambertz hävdade nu som då sin idé om att Sverige måste anpassa sig till EU-lagstiftningen. Göran Lambertz är en intellektuell och kul person, men här har han fastnat totalt i en juridiskt formaliserad roll. Och han fick mothugg.
Mats Svegfors, snart avgående vd för SR, sågade Göran Lambertz argument för en teknikoberoende lagstiftning. Jag håller med honom till 100 procent; Lambertz argument byggde till stor del på närmast hypotetiska exempel.   Lambertz  har blivit nedröstad av sin egen utredning som går emot tanken på en ny teknikoberoende lagstiftning. Göran Lambertz sa att han kommer att reservera sig tillsammans med just  Ingvar Svensson (kd) som var med i Popovas program.
Antalet medieorienterade seminarier verkade vara färre i år även om det är ett av de största ämnesområdena i Almedalen. Min fru, som verkar inom sjukvården, har haft mer att göra. Vården är det absolut största ämnesområdet i Almedalen.
Även frågor rörande internet, sociala medier och bloggvärlden har synts mindre i år i Almedalen än för några år sedan, tycker jag. Det kanske beror på att den digitala utvecklingen numera normaliserats
Ändå har utbudet sammantaget varit större än någonsin. I Almedalen missar man tyvärr det mesta eftersom det alltid är så många seminarier, i år över 1800 arrangemang i programtidningen. I år missade jag till exempel det intressanta seminariet med Nick Davies, journalisten som avslöjade avlyssningsskandalen inom den brittiska pressen.
Nu närmar sig finalen i Almedalen. I kväll ska Annie Lööf debutera i Almedalens talarstol och under lördagen talar debutanten Stefan Löfven. På söndag avslutar Göran Hägglund veckan. De två sista dagarna är det betydligt färre seminarier än tidigare i veckan. Och ganska glest på gatorna i Visby.  

UPPDATERAD 120711 kl 16.05
Tunga tidningars avhopp hotar TU:s pressetiska roll, Pär-Arne Jigenius i DN 120710

Länkar till tidigare texter om Utgivarna.
Utgivarnas sammanhållning krackelerar, Utkiksbloggen 120703
Nya Utgivarna, kanske klokt, kanske oklokt, Utkiksbloggen 120212
Tomas Brunegård: Därför behövs en ny utgivarorganisation Medievärlden 110304Inga kommentarer: