måndag 16 april 2012

En rättegång i Oslo och en i Malmö


I dag inleddes en historisk rättegång i Oslo. Den kommer att pågå länge och uppmärksammas över hela världen. I morgon inleds en annan rättegång i Malmö. Den beräknas pågå endast två dagar och handlar om en pistol som köptes in på den illegala marknaden i Malmö.  Det ena målet är en världsnyhet, det andra kommer knappt att uppmärksammas. Men de har en sak gemensamt, de berör på skilda sätt vår rätt att få veta vad som händer.
Norska myndigheter och medier har delvis anpassat sig till dem som deklarerat att de inte vill höra talas om terroristen Anders Behring Breivik, se honom på tv eller ens nämna hans namn. Därför begränsas tyvärr informationen från domstolen till medierna och omvärlden på skilda sätt. Beklagligt eftersom maximal öppenhet är viktig i dessa sammanhang. Detta har jag skrivit om tidigare i Liberal Debatt.
Hoten mot vår rätt att få veta återkommer ständigt, i lagstiftningen och i vardagen, i stort som smått. I Oslo där det handlar om ett av vår tids värsta brott. Eller i Malmö där en åklagare vill straffa en tidning för ett samhällsnyttigt reportage riktat mot brottsligheten. Mer om detta nedan.
Vad det gäller den norske terroristen har den svenske vänsterpolitikern och bloggaren mm Ali Esbati, som själv tillsammans med sin hustru höll på att bli Breiviks offer, i Aftonbladet tagit stark ställning för största möjliga offentlighet rörande rättegången med terroristen. Rätt och klokt av en person som själv är starkt berörd av Breiviks dåd.
Nåväl, rättegången i Oslo kommer trots diverse restriktioner säkert att få en rejäl uppmärksamhet i världens medier. Domstolsförhandlingen i Malmö om ett illegalt köpt vapen kommer däremot knappt att uppmärksammas, men rättegången är icke desto mindre intressant vad det gäller samhällets syn på medierna och deras publicistiska uppdrag.
Saken handlar om att en reporter på Expressen, Diamant Salihu, för ett reportage om den illegala vapenmarknaden i Malmö köpte en pistol för att visa vad lätt det är att få tag på ett vapen. Detta skedde i anslutning till de uppmärksammade morden i Malmö 2010.  Pistolen överlämnades direkt efter köpet av reportern till polisen.
Där borde saken rättsligt sett vara ur världen. Expressens reportageupplägg var inte unikt; en rad tidningar och reportrar har i skilda sammanhang gjort ungefär samma sak tidigare och då snarast fått beröm av polisen. Så icke denna gång, åklagaren Jörgen Larsson bestämde sig för att saken måste prövas rättsligt.
Han har åtalat Expressens reporter Diamant Salihu för vapenbrott. Nyhetschefen Andreas Johansson och chefredaktören och ansvarige utgivaren Thomas Mattsson åtalas för anstiftan till vapenbrott.  Det är obegripliga åtal som äventyrar respekten för rättsväsendet och därtill är ett slöseri med samhällets resurser.
Allvarligare ändå är dock budskapet mellan raderna från samhällets företrädare, åklagaren. Thomas Mattsson beskriver på sin blogg hur åklagaren i ett tidigt skede mejlade till polisen om att han skulle ”snickra ihop bevis” mot Expressens medarbetare. Då är det svårt att befria sig från misstanken om att utredningen och senare åtalet snarare handlar om en vilja att få klämma åt medierna än att bekämpa brottslighet.  
Inköpet av vapnet i Malmö är ett ”brott” som till hela sin karaktär helt uppenbart gjorts i det goda syftet att debattera och motverka den illegala vapenhandeln, ett helt öppet journalistiskt agerande följt av en snabb överlämning av vapnet till polisen. I vapenlagen finns t o m regler som medger att man inte måste åtalas om man lämnar in ett illegalt vapen. Åtalet är sakligt sett obegripligt och dessutom djupt olustigt eftersom det indirekt hotar centrala publicistiska frågor och den grundlagsreglerade tryckfrihetens intentioner.
Rättslig prövning av mediernas innehåll ska ske i särskilda tryckfrihetsmål. Pistolköpet skulle aldrig kunna leda till ett åtal om tryckfrihetsbrott och därför är det oroande när en åklagare känner sig kallad att degradera frågan till ett brottmål. Därtill ett tveksamt sådant.
Journalisterna måste frikännas.

Relevanta länkar. 
Borde vi låtit pistolen vara kvar i undre världen?, chefred Thomas Mattsson, Expressen bloggar 120416
Här finns förmildrande omständigheter, åklagaren Jörgen Larsson i Medievärlden om åtalen 120413

Uppdatering 120416 kl 23.56
Expressenåtalet är en juridisk pinsamhet, redaktionschef Martin Jönsson, SvD, bloggar. 120416

Uppdatering 120417 kl 16.15
I dag står journalistiken inför rätta, chefred Thomas Mattsson bloggar 120417
"Expressenåtalet", professor Mårten Schultz bloggar 120417
Vad är det egentligen som skrämmer med transparansen?, Johan Croneman om Breivik i DN 120417
Sanslöst åtal, Journalistens chefredaktör Helena Giertta om åtalen mot journalisterna, 120312

Uppdatering 120418 kl 15.05
Sveriges dummaste rättgång, Anders Lindberg på Aftonbladets ledarblogg 120417
Vi menar att det här inte var brottsligt, intervju Sven-Erik Alhem, faktaruta, Expressen 120417
Renhållning i Malmö, chefred Thomas Mattsson bloggar 120418
OBS. Domen meddelas den 18 maj 2012.

Inga kommentarer: