måndag 10 maj 2010

Intet nytt om pressetiken

Under måndagskvällen diskuterades pressetiken och kritiken mot Allmänhetens Pressombudsman Yrsa Stenius på Publicistklubben i Stockholm. Det blev en ganska spänd diskussion vilket väl är ganska naturligt då en stor del av debatten handlade om personen Yrsa Stenius.
Persondiskussioner är alltid svåra. Vad det gäller de senaste veckornas ihärdiga debatt om pressombudsmannen, PO, och Pressens Opinionsnämnd, PON, tillförde debatten ingenting nytt.

Själv såg jag debatten via webben och det är verkligen bra att PK lägger ut sina debatter live på nätet. Lokalen verkade vara välfylld och här kan man läsa om kvällens program och deltagarna i debatten.
Debatten som sådan kan ses här på nätet. Sändningen inleds med att Lena Sundström välförtjänt får ta emot Publicistklubbens stora pris.På Twitter gällde hashtag #PKdebatt där Staffan Dopping skrev flest inlägg.

Sakfrågan rörande de omstridda fällningarna av Gefle Dagblad och Arbetarbladet i Gävle fick mycket utrymme där Stenius och chefredaktören Christina Delby Vad-Schütt diskuterade emot varandra. De var av lättförståeliga skäl egentligen inte överens om någonting.
Mitt emellan dem stod som en närmast symbolisk domare Johan Hirschfeldt, tidigare ordförande i PON, fd ordförande i Svea Hovrätt, tidigare justitiekansler och dessutom ordförande i Katastrofkommissionen efter tsunamin. Med mera, med mera.

Med tanke på sina utomordentligt starka erfarenheter av toppbefattningar och kontroversiella frågor verkade han lite nervös i balansgången mellan en rätt bitter och känslosam PO och en rätt butter och förbannad chefredaktör. Dom tyckte mycket och Hirschfeldt tyckte egentligen ganska lite, surrigt och formellt. Någon principiell höjd på debatten blev det inte.
Det var kanske inte heller att vänta med tanke på omständigheterna.

Den tredje deltagaren, Jan Mosander, har rika erfarenheter från Pressens Samarbetsnämnd där han fortfarande är ledamot, men bjöd inte på några djupare insikter i verksamheten. Han talade dock om trögheten i Samarbetsnämnden som är huvudman för det pressetiska systemet.

Jag satt i nämnden samtidigt som Mosander, först med Jan Guillou och senare med Stig Fredriksson från SVT som ordförande. Jag upplevde samma tröghet i nämnden, men med en annan utgångspunkt och inställning än Mosander. Den frågan har jag tidigare beskrivit här.
Det som verkligen förvånade mig var hur den erfarne radiojournalisten Jan Mosander i denna debatt dristade sig till att lite gåtfullt kritisera "okunniga" etikdebattörer som han, trots uppmaningar, inte ville nämna vid namn. Dåligt.

Både Mosander och Hirschfeldt hade rätt otacksamma uppdrag som debattörer med tanke på sin formella närhet till PO, Delby Vad-Schytt på ungefär samma sätt som ensam företrädare för sakfrågan, fällningen av publiciteten om storbranden i Gävle, med alla sina svårbegripliga detaljer.

Peter Wolodarski hade en friare roll och var också den som, utöver stenhård personkritik mot PO, lyckades få in ett antal mer principiella synpunkter på den publicistiska verksamheten. Han var glasklar.
I dessa frågor håller jag med honom om det mesta och skrev för någon månad sedan om min inställning i Medievärlden och på Samesamebutdifferent.
I slutet av april var jag i Malmö i en panel på Publicistklubben Södra och
diskuterade. Därifrån skrev jag också några rader, bland annat återigen om att huvudmannaskapet för pressetik bör göras om. Varken Publicistklubbens ordförande Ulrika Knutson i samma panel i Malmö eller företrädare för Journalistförbundet i publiken verkade särskilt förtjusta över det inlägget.

Åter till måndagens debatt i Stockholm - personkritik baserad på ett förverkat förtroende lär aldrig kunna leda till en samsyn mellan dem som är för eller emot. Förtroende är förtroende är förtroende.
Där förtroendet saknas är frågan inte förhandlingsbar. Förtroendefrågor är därmed dåliga ämnen för paneldebatter.
Diskussionen om behovet av en pressetisk utveckling och det etiska systemets uppbyggnad i en förändrad värld är en helt annan och mycket viktigare sak där debatten kan leda någonstans, men så icke i kväll. Förtroendefrågan stod i vägen.

Dock var det intressant att alla i panelen ytterst egentligen var ganska överens om att det pressetiska systemet knappast hotas av vårens kritiska debatt, trots att olika debattörer hävdat detta. Både Vad-Schütt och Wolodarski var tydliga i att debatten måste kunna föras och det har de naturligtvis alldeles rätt i.

Därför är den tristaste erfarenheten av de senaste månadernas diskussioner runt etiken att debatten faktiskt inte verkar vara välkommen i det pressetiska systemet. Både PO och PON har ju tämligen ampert manifesterat sitt begränsade intresse för debatt, både på formella grunder och av andra skäl.
Det är en hopplös inställning i dagens samhälle där insyn, öppenhet, åsiktsutbyte, kritik, självkritik och kommunikation är absoluta krav för all verksamhet, särskilt där dess utövare ser allmänheten som uppdragsgivare.

Uppdatering 20100511:
Jag har fått frågan om varför inte Expressens chefredaktör Thomas Mattsson fanns i panelen. Jag tror inte det förklarades närmare, men ett skäl kan vara att Guillous anmälan mot Expressen enligt praxis inte får diskuteras av PO förrän PON är klar med sitt beslut.
Publicistklubben har nu lagt ut sitt referat av debatten på sin hemsida.

2 kommentarer:

Thomas Mattsson, Expressen sa...

Korrekt. Jag fick frågan om att delta, men avböjde eftersom nuvarande PO meddelat att hon inte avser att diskutera sitt yrkande till klander av Guillou-publiceringen. Då fann jag det tämligen meningslöst att än en gång, utan att få svar, upprepa min redan väl kända kritik mot nuvarande PO. Jag har svarat på ett stort antal frågor från tidningar, branschmedier och radion om Expressens kritik mot nuvarande PO och trots att vi bara vill vara transparenta och ge alla som frågar svar så framställs detta ibland i debatten som att Expressen bedriver en "kampanj". Då bör man nog ransonera sin tillgänglighet lite, inser jag, och inte vara lika öppen för att ge svar.
PK:s ordförande Ulrika Knutson sa att detta var sista PK-debatten för säsongen och att hon gärna ville att jag skulle komma och tala om PO/PON-systemet, men jag svarade då att jag gärna kommer på höstens första debatt när vi har en ny PO och kan diskutera de viktiga frågorna: borde vi inte ha kortare handläggningstider, mer resonerande klanderformuleringar, en mindre nämnd, kanske till och med en MedieOmbudsman… osv?
Dessutom — ett vanligt missförstånd i hela diskussionen är att Expressen riktar kritik mot nuvarande PO för att hon vill klandra tidningen. Så är det inte. Expressen har både klandrats och friats i 40 år. Expressens kritik handlar istället om de formuleringar som nuvarande PO har i sitt beslut, och som är mycket avslöjande. Jag är en försvarare av det pressetiska systemet och hade därför, om jag varit PO, valt att formulera mig klokare. Jag tror att också PON kommer formulera om ett eventuellt klanderbeslut, om det nu blir utslaget. Och det är egentligen vad förtroendefrågan handlar om: om nuvarande PO respekteras så till den milda grad att hon inte skadar systemets oväld? Här är jag dessvärre böjd att svara nej, givet hennes egna ord i Guillou-beslutet. Men att hon klandrar, och ibland friar, tidningar är förstås en normal verksamhet för en PO.
Och om något avslöjar också nuvarande PO:s försök att gång på gång försöka framställa kritikerna som okunniga att både allmänhet och bransch nog behöver en seriös och stark PO.
Vänligen
Thomas Mattsson,
chefredaktör för Expressen

Robert Rosén sa...

Tack för ditt klargörande inlägg!