måndag 14 maj 2012

Utkik Media rekryterar chefredaktör till HälsingetidningarMitt bolag Utkik Media har anlitats av MittMedia för rekryteringen av chefredaktör och ansvarig utgivare till Hälsingetidningar. Nuvarande chefredaktören Daniel Bertils slutar för att gå vidare till nya viktiga uppgifter i staben till MittMedias koncernledning.
Hälsingetidningar är ett av de mest intressanta tidningsföretagen i Sverige med en framsynt och avancerad organisation. En och samma utgivare ansvarar för fyra olika tidningstitlar och den gemensamma sajten helahälsingland.se.
Tidningarna och sajten görs av en och samma redaktion, men med en bibehållen mycket stark lokal förankring. Det är en framtidsinriktad lösning som säkert får efterföljare då dagspressen i tuffare tider söker nya modeller. 
MittMedia har successivt under ett par decennier växt till en av landets större mediekoncerner. Under det senaste halvåret har dess nya koncernledning med vd Thomas Peterssohn tydligt pekat ut riktningen mot ett nytt sätt att jobba med en ny organisation baserad på en avancerad samordning och effektivisering. Om detta har jag bloggat tidigare.
Daniel Bertils har varit en viktig person för tidningarna i Hälsingland, inte minst när Hälsingetidningar skapades, först baserad på titlarna Hudiksvalls Tidning, Ljusdals-Posten och Söderhamns-Kuriren. Senare, när MittMedia förvärvat de tre tidningarna, utökades Hälsingetidningar med Ljusnan i Bollnäs.  
Daniel Bertils är en av dem som gjorde omorganisationen tillsammans med dåvarande vd Ruben  Jacobsson och dåvarande chefredaktören Mats Åmvall.  Åmvall är i dag chefredaktör för Sundsvalls Tidning och Jakobsson är vd för LRF Media. Daniel Bertils ska i sin nya roll som redaktionell produktionschef för MittMedia jobba med redaktionella samordningsprojekt inom hela koncernen med sina 17 tidningstitlar, precis som han tidigare  gjort inom Hälsingetidningar.
Det är trevligt att få ett nytt uppdrag av MittMedia som jag tidigare anlitats av för rekryteringen av bland annat chefredaktörer till Allehanda Media och Östersunds-Posten. I övrigt har jag under senare år anlitats för rekryteringar av chefredaktörer och utgivare till bland annat Corren och Upsala Nya Tidning med flera tidningar.
Förutom chefsrekryteringar jobbar jag också med strategiska frågor typ sammanslagningar, samarbeten och rationaliseringar, men kanske oftast som rådgivare och bollplank åt vd och chefredaktörer på olika tidningar i löpande frågor.  

Inga kommentarer: