torsdag 18 augusti 2016

Falskt alarm om MittMedia?

Dagens Nyheters utsaga om att MittMedias styrelse diskuterat ett scenario med massuppsägningar och nedläggningar blev en omskakande nyhet för branschen. Mest chockad blev nog styrelsen över att resonemangen läckt ut. Jag tror nämligen att varken den, ägarna eller den nya ledningen ännu har en aning om koncernens vägval efter palatsrevolutionen i somras. I vart fall har de säkert inte en tanke på att nu offra de prenumererade tidningarna för att göra gratistidningar. Diskussionen utmynnade inte heller i något strategival, utan i ett beslut om att byta ut ledningen. Det kanske var det som var det egentliga målet för ”strategidiskussionen” i styrelsen.
Det är väl känt att styrelsen och koncernledningen diskuterat strategifrågor under hela våren och de olika scenarierna ledningen tagit fram hade beställts av styrelsen. I den blev Jan Friedman ny ordförande före årsskiftet och uppenbarligen tog han direkt initiativet till vårens framtidsdiskussioner. Den intressanta frågan är vad de dessa egentligen syftade till, en ny strategi eller en prövning av ledningen? 
Hur som helst med den saken, men följden blev ändå att man petade ledningen sedan denna presenterat ett närmast demonstrativt och konstigt förslag som alternativ till sin egen linje. Det scenariot saknar all trovärdighet om inte koncernen oss ovetande står på konkursens brant. Jan Friedman har också till DN sagt att bägge förslagen var för dåliga. Nu har det konstigaste kallat "Alternativ B" ändå blivit en stor nyhet i alla medier och uppmärksammats som ett hot mot demokratin, trots att det nog bara handlar om ett långt drivet diskussionsunderlag och kanske även ett tillhygge i en intern ledningsdiskussion.           
Innan Friedman blev ordförande i driftsbolaget MittMedia var han styrelseledamot i ett par år i koncernens ägarbolag. Som sådan var han naturligtvis väl insatt i ägarnas syn på koncernledningen som, tills dess, haft starkt stöd av ägarna för den snabba digitala omställningen.
Men någonstans längs vägen måste ägarna ha börjat tveka över den snabba satsningen digitalt till priset av en rätt hårdhänt hantering av papperstidningarna. De digitala intäkterna hade ju inte heller ökat som förväntat, koncernledningen hade lyckats väl med den snabba omorganisationen, men inte levererat de ekonomiska förväntningarna på den digitala omställningen, samtidigt som de styvmoderligt behandlade  papperstidningarna fortfarande ger goda intäkter.
Det är därmed kanske inte så konstigt att man i ägarkretsen började tvivla på om koncernen hade rätt ledning i ett läge där MittMedia dessutom saknar finansiella muskler. Balansräkningen är svag och det är väl känt att hela verksamheten kan vara hotad inom ett par år om man inte får ordning på ekonomin, ett faktum som tvingat fram stora besparingar.
Mot hela denna bakgrund var det väl logiskt att den tidigare ordföranden för driftsbolaget, Lars Leijonborg, byttes ut mot just Jan Friedman. Troligen var det just då och så processen inleddes mot ett utbyte av koncernledningen – och vandringen mot en ny lugnare strategi för den digitala omställningen. Och det första den nya styrelsen med Jan Friedman som ordförande också gjorde var att beställa fram ett paket av olika strategiska scenarier från koncernledningen.
Det ledde uppenbarligen till intensiva och för de inblandade rätt jobbiga diskussioner under hela våren. I flera olika scenarier, som slutligen blev två, illustrerade ledningen tänkbara utvecklingar för koncernen i en bransch där ingen med säkerhet kan sia om vad som kommer att hända. Och ett av dessa scenarier är således den närmast provokativa och mycket dramatiska skissen DN skriver om.
Efter resonemang hela våren träffades styrelsen för MittMedia på Arlanda lördagen den 2 juli. Där fattas inget beslut om någon ny strategi utifrån de olika scenarier Thomas Peterssohn presenterat. I stället får han sparken vilket också leder till att den redaktionella chefen AnnaKarin Lith avgår.
Det är Peterssohn och Lith som drivit och helt kommit att symbolisera MittMedias snabba vandring bort från papper in i den digitala övergången. I april skrev jag i en bloggpost om ett nytt avhopp från ”sekten” MittMedia att ”Vad det gäller koncernledningen så är det koncernchefen Thomas Peterssohn och den redaktionella chefen AnnaKarin Lith som syns utåt och det är naturligtvis också främst dessa båda som förr eller senare kommer att hyllas eller kritiseras om koncernens mycket tydliga vägval lyckats eller ej.” Då var kanske processen redan igång för att byta ut ledningen, en process som ägarna således troligen inledde med ordförandebytet.
Det omskrivna resonemanget om att i närtid säga upp 75 procent av personalen och konvertera de prenumererade tidningarna till gratistidningar faller på sin egen orimlighet. Jag kan förstå att sådana tankar ska finnas med som en ytterlighet bland andra i diskussioner om framtiden, men att nu avstå från den affär som prenumererade tidningar trots allt fortfarande är som naven i mediehusen vore ju rätt korkat. Den dag en konkurs närmar sig är det ett mer naturligt förslag.
Den oro branschföreträdare kan känna efter DN:s artikel är därför mer naturligt att, som chefredaktör Thomas Mattsson berör i Expressen, känna inför utvecklingen för Stampen. Där är nog risken för dramatiska nedläggningar betydligt större än inom MittMedia. Liksom Thomas Mattsson reagerade även DN:s utvecklingschef Martin Jönsson snabbt och med oro på uppgifterna i DN:s avslöjande. Deras reaktioner illustrerar allvaret och nervositeten runt utvecklingen inom branschen.
Både Mattsson och Jönsson har naturligtvis helt rätt i att det skulle vara en katastrof för branschen, journalistiken och demokratin om MittMedias skruvade diskussionsunderlag osannolikt nog skulle genomföras. Alla tidningar i Sverige är på skilda sätt beroende av varandra, till exempel för distributionen, men också för nyhetslogistiken. Medierna i Stockholm skulle inte hitta många nyheter ute i landet om inte de lokala tidningarna fanns.
Därför är det inte heller så konstigt att man i alla mediehus förhoppningsvis diskuterar alla tänkbara framtidsbilder, även de mest extrema sådana. Det ska göras. Ännu så länge finns det ingen som sitter på sanningen om vad som bör göras, men alla tänkbara alternativ måste diskuteras.    
Den här gången tror jag dock inte att det finns några skäl att oroa sig för vad MittMedia hittar på. Förslaget DN redovisar är inte bara orealistiskt i närtid, det skulle också vara ytterst förvånande om den nye koncernchefen Per Bowallius skulle driva en sådan utveckling. Jag vet att han lyckades väl som vd för gratistidningarna Mitt i och jag vet att den avgående ledningen för MittMedia direkt antydde att det var just hans gratistidningstänk som nu skulle ta över inom MittMedia. Detta väl just med tanke på hans bakgrund inom Mitt i och kanske även utifrån resonemangen runt de skilda scenarierna. Och inom Promedia har han enligt uppgift fört liknande resonemang i strategiska sammanhang, men det blev inget av den gången.
Och det är ju inte som gratistidningskung som man minns honom som vd för Promedia. Nu en del av MittMedia. Visst, där finns bland annat framgångsrika och lönsamma gratistidningen Örebroar´n, men också prenumererade tidningar som till exempel Nerikes Allerhanda och Vestmanlands Läns Tidning. Att gratistidningar i någon form alltid finns med i diskussionerna är naturligt och MittMedia har ju också redan sådana, men "Alternativ B" lär vi inte få se ännu på länge, om ens någonsin.   
Spänningarna mellan Promedia och MittMedia berodde just på att det förstnämnda bolaget under Bowallius ledning till skillnad från MittMedia var mycket angeläget om att vårda de prenumererade tidningarna parallellt med en digital övergång och satsningar på rörlig bild. Om Per Bowallius och hans styrelse i MittMedia skulle ställa sig bakom en dramatiskt snabb övergång till gratistidningar så skulle det i så fall vara i ett läge där ekonomin är helt körd i botten. 
Nej, det är nog först nu som det verkliga strategiarbetet börjar inom MittMedia med sin nya koncernledning.
Uppdaterad med etiketter och fler länkar 160818 kl 18.01, fler länkar 18.11, 18.37, 19.32, 19.45, ny länk 160819 kl 11.17, kl 12.01, 
nya länkar 160819 kl 18.06, 18.11, fler länkar nedan 160821 kl 16.48, fler länkar nedan 160822 kl 18.01, 23.33,  fler länkar 160823 kl 23.26, fler länkar 160824 kl 19.22, 160625 kl 00.23

Länkar:
Mittmedias kulturchef säger upp sig - nyhetstext dn.se
Alice Bah Kuhnke svarar Mittmedia - debattartikel av Alice Bah Kuhnke, dn.se
Visst profiterar vi på journalistik - ledare av Susanne Nyström, dn.se
Kasta Mittmedias tiggarbrev i papperskorgen - debattartikel av Jan Scherman, resume.se
#62 Stormen runt Mittmedia samt yttrandefrihet och Bokmässan - podden GullbergNordström, mittmedia.se
Öppet brev till kulturminister Alice Bah Kuhnke - debattartikel av Jan Friedman, dn.se
"Bästa Alice, kom och besök oss på GD" - chefredaktören bjuder in kulturministern på Instagram, gd.se
När nyheter ersätts av sagor - debattartikel av Po Tidholm, dn.se
Mittmedias förslag vore en tragedi och lär inte bli verklighet nu - men det kan inte avföras på sikt - krönika av Thomas Mattsson, expressen.se
Hela intervjun med Mittmedias Jan Friedman om DN:s gratistidningsavslöjande - radiointervju, Medierna, svereigesradio.se
Dags för Alice Bah Kuhnke att logga ut från Instagram och ta tag i mediepolitiken - krönika av Björn Wiman, dn.se
Journalist om Mittmedia-kollapsen: "Jätterläskig situation för demokratin" - tv-inslag med Alice Bah Kuhnke och PO Tidholm, Aktuellt, svt.se
"Det här ger en negativ bild av hela branschen" - nyhetstext, dn.se
Flera stora koncerner är oroliga - nyhetstext, dn.se
Bowallius förnekar Liths påståenden - nyhetstext, journalisten.se
Ex-VD Peterssohn i samtal om att bolagisera Mittmedias tekniksystem - nyhetstext Medierna, sverigesradio.se
Jan Friedman: "Vi vänder på alla stenar" - nyhetstext, journalisten.se
AnnaKarin Lith: "det var ett skarpt förslag" - nyhetstext, journalisten.se
Bowallius: Gör en Netflix - krönika av PeO Wärring, medievarlden.se
Det är digitalt först som gäller - Per Bowallius intervjuas av Anna Gullberg, podden GullbergNordström
Bakom Mittmedia anas avgrunden. Medieskuggan - ledare av Heidi Avellan, sydsvenskan.se
Mediejättens hån - krönika av Åsa Lindeborg, aftonbladet.se
AnnaKarin Lith: "Mittmedias ledning ville se en bigbang" - intervju med AnnaKarin Lith, dn.se
Mittmedia tvingas nu fortsätta spela korten de fått - bloggtext av Marcus Melinder, norran.se
"Olyckligt att det blir ett sådant här perspektiv" - nyhetstext, journalisten.se
"Ett väldigt vildsint förslag" - nyhetstext, journalisten.se 
Mittmedias plan: 422 tjänster  bort - dementeras av VDn - nyhetstext, journalisten.se
"Vi närmar oss strupet för lokaltidnngarna" - krönika av Karin Olsson, expressen
Det är skillnad på strategier och beslutsunderlag - bloggtext av Daniel Nordström, vlt.se
Ingen rök utan eld - krönika av Mikael Marklund, medievarlden.se
Uppgifterna om Mittmedias styrelseförslag oroar branschen - nyhetstext, medievarlden.se
Mittmedias skiss: 3 av 4 journalister bort - nyhetstext, medievarlden.se
"Medierna står vid kanten av ett stup" - intervju med Alice Bah Kuhnke, dn.se
"Thomas Peterssohns finger i luften åt sin efterträdare" - analys av Leif Holmkvist, resume.se
SJF: "Förödande för hela Sverige" - intervju med Jonas Nordling, dagensmedia.se     
Mittmedias förslag - sparka 422 journalister - nyhetstext, dagensmedia.se
"Välkommen Peter Wolodarski - till Grabbarnas medieklubb" - krönika av Rolf van den Brink, dagensopinion.se 
Mittmedias plan kan slå hårt mot lokaljournalistiken - nyhetstext, dn.se
Mittmedia: Samma riktning - men i ny takt - intervju med Per Bowallius m fl före DN:s artikel, journalisten.se

Peterssohns och Liths fall föga förvånande

De två främsta MittMedia-chefernas fall kommer föga överraskande sedan koncernen fått en ny styrelse med Jan Friedman som ordförande. Han uttalade tidigt sitt stora förtroende för Per Bowallius som nu blir ny vd efter Thomas Peterssohn. Under de senaste åren har också kritiken mot MittMedias strategi ökat internt inom branschen där allt fler ställt sig undrande till koncernens kompromisslösa hantering av sina tidningar i den digitala övergången. Därför har det i branschens korridorer spekulerats i hur länge Peterssohn och AnnaKarin Lith blir kvar.

Thomas Peterssohn pekade snabbt ut riktningen när han blev ny vd för MittMedia 2011. I AnnaKarin Lith fick han sedan en djupt förtrogen redaktionell chef som effektivt började driva igenom förändringarna. De första åren uppmärksammades deras arbete oftast positivt och jag tyckte själv att mycket de gjorde var bra.
Under de senaste åren har tveksamheten däremot ökat successivt runt MittMedia, inte så mycket över deras mål som de flesta branschkolleger också ser som nödvändiga vad det gäller den digitala övergången. Det är snarare koncernens metoder som blivit allt mer ifrågasatta och jag har själv bloggat tidigare om att MittMedias ledning framställt sin koncern som lokaljournalistikens främsta företrädare, samtidigt som både det journalistiska innehållet och organisationen centraliserats i rask takt. Rekryteringarna till en ny central stab har duggat tätt och därmed har också utgivarrollen på de skilda titlarna förändrats radikalt.
Koncernen har således inte stått för vad den gjort, utan hävdat en självbild som varken läsare eller branschkolleger känt igen och sådant skadar trovärdigheten. Saken kom nog till vägs ende i och med samgåendet med Promedia vars ledning arbetat på ett helt annorlunda sätt och till exempel vårdat papperstidningarna bättre parallellt med digitaliseringen.
Det fick ju också omgående till följd att chefredaktörerna slutade på Vestmanlands Läns Tidning, Nerikes Allehanda, Länstidningen i Södertälje samt på Norrtelje Tidning. Detta för att MittMedia hårdhänt omgående börja driva igenom sin egenutvecklade strategi, helt på tvärs mot företagskulturen och övertygelsen som utvecklats inom Promedia med Per Bowallius som vd.
Medievärlden premium hade en stor intervju med den nye styrelseordföranden Jan Friedman tidigare i år och han betonade då sitt stora förtroende för just Per Bowallius, efter samgåendet försäljningsdirektör i MittMedias koncernledning. Då blev det rätt tydligt att koncernledningen var på väg mot problem med sin nya sammansättning. Jag skrev själv i en bloggtext att det nog skulle bli intressanta diskussioner i koncernledningen.
Både Thomas Peterssohn, men framför allt AnnaKarin Lith, har också dragit på sig en ökande kritik för sina ofta mycket självsäkra externa uttalanden om koncernens förträfflighet i jämförelse med branschkolleger, en kritik som de måhända inte själva uppfattat. Det har nog med fog påstås att  det funnits inslag av hybris hos MittMedia.
Just därför kan man undra var både Peterssohn och Lith hamnar efter sin plötsliga avgång dagen innan i vart fall den senare skulle vara med i koncernens seminarium i Almedalen. Båda har kompetens och erfarenhet för nya branschuppdrag, men synen på deras metoder, självbild och omdöme kan nog bli ett problem för dem i sökandet efter nya uppgifter.
Nu blir det intressant att få se hur koncernen utvecklas. Enligt Medievärlden har styrelsen efter ett möte på Arlanda sagt att MittMedia ska ”öka bolagets fokus på den lokala kärnaffären utan att för den skull ge upp det framåtriktade digitala utvecklingsarbetet.”  Det är en signal om en inriktning helt på tvärs mot den långt gångna centraliseringen inom koncernen.
AnnaKarin Lith säger också själv i ett uttalande på dagensmedia.se att hon inte kan ställa sig bakom styrelsens nya strategi. Något förvånande talar hon också om att hon står för en försiktig nedmontering av papperstidningarna och det är inte precis den bilden jag har av hennes och koncernens snabba redaktionella omstrukturering.  
AnnaKarin Lith ersätts nu av Anders Ingvarsson som tillförordnad redaktionell chef. Det är en klok och eftertänksam redaktionell ledare och tills nu chefredaktör för Sundsvalls Tidning och Allehanda med Tidningen Ångermanland. Därmed kan man också ana att det funnits olika uppfattningar inom koncernens så kallade utgivargrupp även om den alltid markerat en total enighet utåt, ett faktum som också väckt förvåning i skilda sammanhang och som myntade begreppet ”sekten Mittmedia” i samband Meg16 i Göteborg. Det är ju rätt normalt och viktigt att det finns olika uppfattningar, i synnerhet bland ansvariga utgivare.
Jag både hoppas och tror att både Per Bowallius och Anders Ingvarsson blir bra och lyckas väl i sina nya roller. Så också Karin Näslund som blir tillförordnad chefredaktör efter Anders Ingvarsson. Det faktum att de blir tillförordnade chefer tyder på att det är just tillfälliga lösningar, men när den nye koncernchefen får lite lugn och ro så kanske de blir kvar i sina roller och om centraliseringen bromsas upp så kan det också finnas andra interna lösningar efter alla rekryteringar.
Nåväl, MittMedia och dess utveckling har varit intressant att följa under Thomas Peterssohns och AnnaKarin Liths ledning. Och nu blir det ännu mer spännande att få se hur koncernen kommer att hantera utmaningarna.
Korrigerad och kompletterad med nedanstående länkar 160707 kl 20.49, korrigerad och kompletterad med ytterligare länkar 160710 kl 17.10
Länkar:
Betald exponering i SVT och dramatik i Mittmedia - Intervjuer mm i Medierna i Sveriges Radio 160709
Analys Mittmedia - Håkan Helander analyserar Mittmedias situation, paragram.se 160707
"De flesta positiva till förändringen" - nyhetsartikel, journalisten.se 160707
Jan Friedman om varför Mittmedia bytte vd: Den digitala affären kommer inte tillräckligt snabbt -  intervju med Jan Friedman, resume.se 160706
"Var det fel personer som tvingades sluta?" - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Klubbens kritik mot kovändningen - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Mittmedias bomb ökar oron i tidnings-Sverige - krönika av Martin Jönsson, dn.se 160705
Avgående chefen: Personal måste lämna MittMedia - intervju med AnnaKarin Lith, dn.se 160705
Mittmedias nya vd: "Det är inte bra om centraliseringen inkräktar på den lokala närvaron" - intervju med Per Bowallius, resume.se 160705
Mittmedias redaktionella chef om nya vd:n: "Ingen hemlighet att han förespråkar gratistidningar - intervju med AnnaKarin Lith, resume.se  160705
Plötsliga beskedet: Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, resume.se 160705
Nya VDn stakar ut en ny väg för Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.se 160705
Ingvarsson: "Fick frågan i förmiddags" - intervju med Anders Ingvarsson, journalisten.se 160705
"Jag och styrelsen stod långt ifrån varandra" - intervju med AnnaKarin Lith - journalisten.se 160705
Peterssohn och Lith lämnar Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.sde 160705
Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, dagensmedia.se 160705

torsdag 7 juli 2016

Mattsson Helins podcast och en mediedebatt hos TU avrundade Almedalen för mig

Idag lämnade jag Visby och Almedalen efter tre dagar med bra seminarier och många intressanta möten. Den bästa grejen i år för mig blev dock inspelningen av den smått mediehistoriska sista podden med Thomas Mattsson och Jan Helin, nuvarande respektive tidigare chefredaktörer för Expressen och Aftonbladet. Sammantaget tycker jag att det verkade vara mindre folk i Almedalen i år jämfört med 2015 samt att några bilföretag nu lockats dit för att visa upp sig.
Det sista seminariet för mig var hos Tidningsutgivarna, TU, som tillsammans med Institutet för Mediestudier ordnade en debatt rubricerad ”Mörkar medierna?”. Anna Gullberg, chefredaktör för Gefle Dagblad, svarade frimodigt att man visst kan säga att medierna mörkar och inte alltid berättar allt, men att det beror på att de ansvarsfulla medierna tillämpar och respekterar pressens etiska regler.
Frågeställningen om mörkandet utgick naturligtvis från den ständiga diskussionen om hur medierna skriver eller inte skriver om invandrare och integration. Skillnaden i det sammanhanget mellan traditionella medier med sina ansvariga utgivare och de alternativa medierna med mer eller mindre rasistiska förtecken diskuterades och då också med några kända alternativa publicister i publiken,men inte i panelen. 
Medieforskaren Kristoffer Holt inledde med att redovisa en studie i ämnet gjord av honom för just Institutet för Mediestudier och publicerad i skriften Migrationen i medierna.  Han konstaterade sammantaget att det finns alldeles för lite forskning om dessa frågor.
Publicistklubbens ordförande Björn Häger berättade bland annat om att det under Ny Demokratis tid gick ett rykte om att de svenska medierna vid ett möte i Saltsjöbaden skulle ha kommit överens om att bara skriva i positiva ordalag i dessa sammanhang, ett rykte som var felaktigt. Däremot menade han och andra i panelen att medier av ängslighet kan vara väl så försiktiga för att inte gynna mörka intressen trots att de etiska reglerna medger en hel del då det finns skäl för publicering.
Häger har också själv för några år sedan genom ett antal intervjuer redovisade i boken Problempartiet kommit fram till att medierna specialbehandlat Sverigedemokraterna, SD, av samma skäl. Som politiken har utvecklats i Sverige menade han också att SD numera faktisk är på väg att hamna i medieskugga eftersom det inte längre sticker ut med sina ståndpunkter rörande invandringen. (Uppdatering, se även denna länk om kritik mot medierna för bevakningen av SD)
Intressanta frågor att fundera över, men minst lika intressant var således Thomas Mattssons och Jan Helins sista inspelning av Mattsson Helin podcast där de inför publik resonerade om medieutvecklingen i Sverige och världen. De har ju poddat tillsammans tidigare, men avslutade samarbetet då Jan Helin slutade på Aftonbladet för att bli programdirektör på SVT. Dock utlovade de en sista podd och det var den som nu spelades in i SVT:s stora monter inför en stor publik.
Det är tråkigt att de slutar eftersom de med sin kunnighet och debattlust med sin podd blev något av ett nav för mediedebatten i Sverige. Dessbättre har de fått efterföljare som till exempel GullbergNordströmAtladottir och Bjurwald samt Mediepodden med Emanuel Karlsten och Olle Lidbom, men Mattsson & Helin har som pionjärer med sina djupa kunskaper om medierna slagit det mesta. Dessutom har de varit slagfärdiga och roliga att lyssna på. Men nu är det slut, bortsett från att de faktiskt antydde att en årlig podd i Almedalen kanske är en idé att överväga…
I år var mesta sig likt i Almedalen, men jag tror att det fanns fler utställare med montrar i år, i vart fall på vissa ställen. Nere vid havet nära Kallis hade till exempel både Mercedes, Volvo och Audi dykt upp med egna montrar. Det förstnämnda företaget ställde ut en självkörande konceptbil som drog stor publik. Annars tror jag att några bilar av fabrikatet Tesla från Stockholms Taxi väckte störst uppmärksamhet då de ofta syntes i trafiken och själv fick jag en härlig resa med en av bilarna. Det ska bli intressant att se om Almedalen i framtiden kommer att locka ännu fler rent kommersiella utställare. (Se uppdatering nedan)
Det är svårt att uppskatta hur välbesökt Almedalen egentligen är även om det alltid är mycket folk i rörelse och så gott som alltid fullsatta seminarier. Mitt intryck är dock att det i år var färre besökare än förra året. Det var till exempel lättare i år att få bord även på populära restauranger och jag tryckte att det var mindre folk som rörde sig på gatorna.  
Hursomhelst med den saken, Almedalen är under alla omständigheter fortfarande ett fantastiskt arrangemang och jag har svårt att förstå dem som menar att det bara är ett jippo för eliten. Snart sagt alla branscher, organisationer och myndigheter finns ju på plats som arrangörer av tusentals seminarier i de mest skiftande ämnen. Alla arrangemang är gratis och tillgängliga för alla intresserade.

Det blir nog en resa till Almedalen även nästa år för min del. 

Uppdatering: Fick efter denna publicering klart för mig att bilföretagen tycks ha hyrt in sig på andra företags montrar, i vart fall tydligen Volvo hos Dagens Nyheter. Som just därför sägs ha flyttat ner mot Kallis för att på ett större område få plats för Volvo på en "annonsyta". Ett sätt att få delfinansiering för sina kostnader i Almedalen? En lite udda variant av native advertising...
Korrigerad och uppdaterad med ovanstående tillägg samt länk i texten om mediernas bevakning av SD 160708 kl 00.58 

tisdag 5 juli 2016

Peterssohns och Liths fall föga förvånande

De två främsta MittMedia-chefernas fall kommer föga överraskande sedan koncernen fått en ny styrelse med Jan Friedman som ordförande. Han uttalade tidigt sitt stora förtroende för Per Bowallius som nu blir ny vd efter Thomas Peterssohn. Under de senaste åren har också kritiken mot MittMedias strategi ökat internt inom branschen där allt fler ställt sig undrande till koncernens kompromisslösa hantering av sina tidningar i den digitala övergången. Därför har det i branschens korridorer spekulerats i hur länge Peterssohn och AnnaKarin Lith blir kvar.
Thomas Peterssohn pekade snabbt ut riktningen när han blev ny vd för MittMedia 2011. I AnnaKarin Lith fick han sedan en djupt förtrogen redaktionell chef som effektivt började driva igenom förändringarna. De första åren uppmärksammades deras arbete oftast positivt och jag tyckte själv att mycket de gjorde var bra.
Under de senaste åren har tveksamheten däremot ökat successivt runt MittMedia, inte så mycket över deras mål som de flesta branschkolleger också ser som nödvändiga vad det gäller den digitala övergången. Det är snarare koncernens metoder som blivit allt mer ifrågasatta och jag har själv bloggat tidigare om att MittMedias ledning framställt sin koncern som lokaljournalistikens främsta företrädare, samtidigt som både det journalistiska innehållet och organisationen centraliserats i rask takt. Rekryteringarna till en ny central stab har duggat tätt och därmed har också utgivarrollen på de skilda titlarna förändrats radikalt.
Koncernen har således inte stått för vad den gjort, utan hävdat en självbild som varken läsare eller branschkolleger känt igen och sådant skadar trovärdigheten. Saken kom nog till vägs ende i och med samgåendet med Promedia vars ledning arbetat på ett helt annorlunda sätt och till exempel vårdat papperstidningarna bättre parallellt med digitaliseringen.
Det fick ju också omgående till följd att chefredaktörerna slutade på Vestmanlands Läns Tidning, Nerikes Allehanda, Länstidningen i Södertälje samt på Norrtelje Tidning. Detta för att MittMedia hårdhänt omgående börja driva igenom sin egenutvecklade strategi, helt på tvärs mot företagskulturen och övertygelsen som utvecklats inom Promedia med Per Bowallius som vd.
Medievärlden premium hade en stor intervju med den nye styrelseordföranden Jan Friedman tidigare i år och han betonade då sitt stora förtroende för just Per Bowallius, efter samgåendet försäljningsdirektör i MittMedias koncernledning. Då blev det rätt tydligt att koncernledningen var på väg mot problem med sin nya sammansättning. Jag skrev själv i en bloggtext att det nog skulle bli intressanta diskussioner i koncernledningen.
Både Thomas Peterssohn, men framför allt AnnaKarin Lith, har också dragit på sig en ökande kritik för sina ofta mycket självsäkra externa uttalanden om koncernens förträfflighet i jämförelse med branschkolleger, en kritik som de måhända inte själva uppfattat. Det har nog med fog påstås att  det funnits inslag av hybris hos MittMedia.
Just därför kan man undra var både Peterssohn och Lith hamnar efter sin plötsliga avgång dagen innan i vart fall den senare skulle vara med i koncernens seminarium i Almedalen. Båda har kompetens och erfarenhet för nya branschuppdrag, men synen på deras metoder, självbild och omdöme kan nog bli ett problem för dem i sökandet efter nya uppgifter.
Nu blir det intressant att få se hur koncernen utvecklas. Enligt Medievärlden har styrelsen efter ett möte på Arlanda sagt att MittMedia ska ”öka bolagets fokus på den lokala kärnaffären utan att för den skull ge upp det framåtriktade digitala utvecklingsarbetet.”  Det är en signal om en inriktning helt på tvärs mot den långt gångna centraliseringen inom koncernen.
AnnaKarin Lith säger också själv i ett uttalande på dagensmedia.se att hon inte kan ställa sig bakom styrelsens nya strategi. Något förvånande talar hon också om att hon står för en försiktig nedmontering av papperstidningarna och det är inte precis den bilden jag har av hennes och koncernens snabba redaktionella omstrukturering.  
AnnaKarin Lith ersätts nu av Anders Ingvarsson som tillförordnad redaktionell chef. Det är en klok och eftertänksam redaktionell ledare och tills nu chefredaktör för Sundsvalls Tidning och Allehanda med Tidningen Ångermanland. Därmed kan man också ana att det funnits olika uppfattningar inom koncernens så kallade utgivargrupp även om den alltid markerat en total enighet utåt, ett faktum som också väckt förvåning i skilda sammanhang och som myntade begreppet ”sekten Mittmedia” i samband Meg16 i Göteborg. Det är ju rätt normalt och viktigt att det finns olika uppfattningar, i synnerhet bland ansvariga utgivare.
Jag både hoppas och tror att både Per Bowallius och Anders Ingvarsson blir bra och lyckas väl i sina nya roller. Så också Karin Näslund som blir tillförordnad chefredaktör efter Anders Ingvarsson. Det faktum att de blir tillförordnade chefer tyder på att det är just tillfälliga lösningar, men när den nye koncernchefen får lite lugn och ro så kanske de blir kvar i sina roller och om centraliseringen bromsas upp så kan det också finnas andra interna lösningar efter alla rekryteringar.
Nåväl, MittMedia och dess utveckling har varit intressant att följa under Thomas Peterssohns och AnnaKarin Liths ledning. Och nu blir det ännu mer spännande att få se hur koncernen kommer att hantera utmaningarna.
Korrigerad och kompletterad med nedanstående länkar 160707 kl 20.49, korrigerad och kompletterad med ytterligare länkar 160710 kl 17.10
Länkar:
Betald exponering i SVT och dramatik i Mittmedia - Intervjuer mm i Medierna i Sveriges Radio 160709
Analys Mittmedia - Håkan Helander analyserar Mittmedias situation, paragram.se 160707
"De flesta positiva till förändringen" - nyhetsartikel, journalisten.se 160707
Jan Friedman om varför Mittmedia bytte vd: Den digitala affären kommer inte tillräckligt snabbt -  intervju med Jan Friedman, resume.se 160706
"Var det fel personer som tvingades sluta?" - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Klubbens kritik mot kovändningen - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Mittmedias bomb ökar oron i tidnings-Sverige - krönika av Martin Jönsson, dn.se 160705
Avgående chefen: Personal måste lämna MittMedia - intervju med AnnaKarin Lith, dn.se 160705
Mittmedias nya vd: "Det är inte bra om centraliseringen inkräktar på den lokala närvaron" - intervju med Per Bowallius, resume.se 160705
Mittmedias redaktionella chef om nya vd:n: "Ingen hemlighet att han förespråkar gratistidningar - intervju med AnnaKarin Lith, resume.se  160705
Plötsliga beskedet: Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, resume.se 160705
Nya VDn stakar ut en ny väg för Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.se 160705
Ingvarsson: "Fick frågan i förmiddags" - intervju med Anders Ingvarsson, journalisten.se 160705
"Jag och styrelsen stod långt ifrån varandra" - intervju med AnnaKarin Lith - journalisten.se 160705
Peterssohn och Lith lämnar Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.sde 160705
Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, dagensmedia.se 160705

Peterssohns och Liths fall föga förvånande

De två främsta MittMedia-chefernas fall kommer föga överraskande sedan koncernen fått en ny styrelse med Jan Friedman som ordförande. Han uttalade tidigt sitt stora förtroende för Per Bowallius som nu blir ny vd efter Thomas Peterssohn. Under de senaste åren har också kritiken mot MittMedias strategi ökat internt inom branschen där allt fler ställt sig undrande till koncernens kompromisslösa hantering av sina tidningar i den digitala övergången. Därför har det i branschens korridorer spekulerats i hur länge Peterssohn och AnnaKarin Lith blir kvar.
Thomas Peterssohn pekade snabbt ut riktningen när han blev ny vd för MittMedia 2011. I AnnaKarin Lith fick han sedan en djupt förtrogen redaktionell chef som effektivt började driva igenom förändringarna. De första åren uppmärksammades deras arbete oftast positivt och jag tyckte själv att mycket de gjorde var bra.
Under de senaste åren har tveksamheten däremot ökat successivt runt MittMedia, inte så mycket över deras mål som de flesta branschkolleger också ser som nödvändiga vad det gäller den digitala övergången. Det är snarare koncernens metoder som blivit allt mer ifrågasatta och jag har själv bloggat tidigare om att MittMedias ledning framställt sin koncern som lokaljournalistikens främsta företrädare, samtidigt som både det journalistiska innehållet och organisationen centraliserats i rask takt. Rekryteringarna till en ny central stab har duggat tätt och därmed har också utgivarrollen på de skilda titlarna förändrats radikalt.
Koncernen har således inte stått för vad den gjort, utan hävdat en självbild som varken läsare eller branschkolleger känt igen och sådant skadar trovärdigheten. Saken kom nog till vägs ende i och med samgåendet med Promedia vars ledning arbetat på ett helt annorlunda sätt och till exempel vårdat papperstidningarna bättre parallellt med digitaliseringen.
Det fick ju också omgående till följd att chefredaktörerna slutade på Vestmanlands Läns Tidning, Nerikes Allehanda, Länstidningen i Södertälje samt på Norrtelje Tidning. Detta för att MittMedia hårdhänt omgående börja driva igenom sin egenutvecklade strategi, helt på tvärs mot företagskulturen och övertygelsen som utvecklats inom Promedia med Per Bowallius som vd.
Medievärlden premium hade en stor intervju med den nye styrelseordföranden Jan Friedman tidigare i år och han betonade då sitt stora förtroende för just Per Bowallius, efter samgåendet försäljningsdirektör i MittMedias koncernledning. Då blev det rätt tydligt att koncernledningen var på väg mot problem med sin nya sammansättning. Jag skrev själv i en bloggtext att det nog skulle bli intressanta diskussioner i koncernledningen.
Både Thomas Peterssohn, men framför allt AnnaKarin Lith, har också dragit på sig en ökande kritik för sina ofta mycket självsäkra externa uttalanden om koncernens förträfflighet i jämförelse med branschkolleger, en kritik som de måhända inte själva uppfattat. Det har nog med fog påstås att  det funnits inslag av hybris hos MittMedia.
Just därför kan man undra var både Peterssohn och Lith hamnar efter sin plötsliga avgång dagen innan i vart fall den senare skulle vara med i koncernens seminarium i Almedalen. Båda har kompetens och erfarenhet för nya branschuppdrag, men synen på deras metoder, självbild och omdöme kan nog bli ett problem för dem i sökandet efter nya uppgifter.
Nu blir det intressant att få se hur koncernen utvecklas. Enligt Medievärlden har styrelsen efter ett möte på Arlanda sagt att MittMedia ska ”öka bolagets fokus på den lokala kärnaffären utan att för den skull ge upp det framåtriktade digitala utvecklingsarbetet.”  Det är en signal om en inriktning helt på tvärs mot den långt gångna centraliseringen inom koncernen.
AnnaKarin Lith säger också själv i ett uttalande på dagensmedia.se att hon inte kan ställa sig bakom styrelsens nya strategi. Något förvånande talar hon också om att hon står för en försiktig nedmontering av papperstidningarna och det är inte precis den bilden jag har av hennes och koncernens snabba redaktionella omstrukturering.  
AnnaKarin Lith ersätts nu av Anders Ingvarsson som tillförordnad redaktionell chef. Det är en klok och eftertänksam redaktionell ledare och tills nu chefredaktör för Sundsvalls Tidning och Allehanda med Tidningen Ångermanland. Därmed kan man också ana att det funnits olika uppfattningar inom koncernens så kallade utgivargrupp även om den alltid markerat en total enighet utåt, ett faktum som också väckt förvåning i skilda sammanhang och som myntade begreppet ”sekten Mittmedia” i samband Meg16 i Göteborg. Det är ju rätt normalt och viktigt att det finns olika uppfattningar, i synnerhet bland ansvariga utgivare.
Jag både hoppas och tror att både Per Bowallius och Anders Ingvarsson blir bra och lyckas väl i sina nya roller. Så också Karin Näslund som blir tillförordnad chefredaktör efter Anders Ingvarsson. Det faktum att de blir tillförordnade chefer tyder på att det är just tillfälliga lösningar, men när den nye koncernchefen får lite lugn och ro så kanske de blir kvar i sina roller och om centraliseringen bromsas upp så kan det också finnas andra interna lösningar efter alla rekryteringar.
Nåväl, MittMedia och dess utveckling har varit intressant att följa under Thomas Peterssohns och AnnaKarin Liths ledning. Och nu blir det ännu mer spännande att få se hur koncernen kommer att hantera utmaningarna.
Korrigerad och kompletterad med nedanstående länkar 160707 kl 20.49, korrigerad och kompletterad med ytterligare länkar 160710 kl 17.10
Länkar:
Betald exponering i SVT och dramatik i Mittmedia - Intervjuer mm i Medierna i Sveriges Radio 160709
Analys Mittmedia - Håkan Helander analyserar Mittmedias situation, paragram.se 160707
"De flesta positiva till förändringen" - nyhetsartikel, journalisten.se 160707
Jan Friedman om varför Mittmedia bytte vd: Den digitala affären kommer inte tillräckligt snabbt -  intervju med Jan Friedman, resume.se 160706
"Var det fel personer som tvingades sluta?" - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Klubbens kritik mot kovändningen - nyhetsartikel, journalisten.se 160706
Mittmedias bomb ökar oron i tidnings-Sverige - krönika av Martin Jönsson, dn.se 160705
Avgående chefen: Personal måste lämna MittMedia - intervju med AnnaKarin Lith, dn.se 160705
Mittmedias nya vd: "Det är inte bra om centraliseringen inkräktar på den lokala närvaron" - intervju med Per Bowallius, resume.se 160705
Mittmedias redaktionella chef om nya vd:n: "Ingen hemlighet att han förespråkar gratistidningar - intervju med AnnaKarin Lith, resume.se  160705
Plötsliga beskedet: Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, resume.se 160705
Nya VDn stakar ut en ny väg för Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.se 160705
Ingvarsson: "Fick frågan i förmiddags" - intervju med Anders Ingvarsson, journalisten.se 160705
"Jag och styrelsen stod långt ifrån varandra" - intervju med AnnaKarin Lith - journalisten.se 160705
Peterssohn och Lith lämnar Mittmedia - nyhetsartikel, journalisten.sde 160705
Mittmedia byter vd - nyhetsartikel, dagensmedia.se 160705
  

Taxikaos i Visby, säkerhetssnack samt en Tesla-färd i taxi

Första dagen i Almedalen missade jag två intressanta seminarier på grund av en helt obegriplig organisation av Taxi Gotland vid Visby flygplats. Flygningen från Arlanda till Visby tog 30 minuter, men det tog 50 minuter innan den förbokade taxin kom. De som inte hade förbeställt en bil kom iväg mycket snabbare. Dagen räddades under kvällen av Stockholm Taxi som kom med en härlig Tesla för hemfärden till mitt nya boende i Gråbo. Och dessutom en bra intervju hos Dagens Nyheter med den nye överbefälhavaren Micael Bydén samt en trevlig avslutning i Expressens och Skandias trädgård med Annie Lööfs tal och Niklas Svenssons Eftersnack.
Visby flygplats och Taxi Gotland belastas naturligtvis mycket hårt under denna vecka då runt 35000 människor sägs besöka Visby. Taxi Gotland förstärks dock med en mängd bilar från Göteborg Taxi och Stockholm Taxi genom deras samarbete i Svea Taxi, en bra grej.
Och bilar var det gott om vid Visby flygplats när de fullastade planen landade, men då främst i kön för bilar som inte var förbokade! Kön för beställda bilar var obegripligt nog betydligt längre och bilarna få. Dessutom fick ingen bil beställd i sitt namn, utan alla fick köa för att få ett nummer till en bil av stressade taxivärdar vid ett par datorer. Varken jag eller andra i kön förstod någonting av organisationen.
Först efter femtio minuter kom bilen och då med en mycket trevlig och servicevänlig chaufför, men då var det redan kört för mig att gå på TU:s seminarier om ”Hoten mot medierna – hur påverkas journalister och utgivare” samt framförallt debatten om en ”IT-attack via Ryssland – nya tidens hot mot medierna”. Den hade jag verkligen gärna hört med inrikesministern Anders Ygeman i panelen liksom DN:s chefredaktör Peter Wolodarski och Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén med flera. Tiden gick i taxikön tills det var för sent, så det fick bli en rundvandring i Visby i stället samt en sen lunch.
Senare lyssnade jag dock på en mycket intressant diskussion i Dagens Nyheters monter där chefredaktör Peter Wolodarski grillade vår nye överbefälhavare Micael Bydén om säkerhetsläget för Sverige , dels efter Brexit som ÖB kommenterade försiktigt och avvisade som en säkerhetsrisk för Sverige, dels om säkerhetsläget runt Östersjön som han kommenterade ännu mer försiktigt. Dock kunde man i hans kommentarer lätt fina argument för en upprustning av det svenska försvaret.
Han menade att en eventuell rysk attack mot Sverige, för det var en sådan Wolodarski frimodigt berörde, inte är särskilt sannolik. Däremot medgav ÖB, om än diplomatiskt som hans roll kräver, att Sverige omedelbart blir inblandat om det uppstår militära motsättningar i länderna runt Östersjön. Läs Baltikum, Ryssland och Nato. Jag håller med honom och vill bland annat därför gärna se ett svenskt medlemskap i Nato .  
Det finns i dag redovisat scenarier om hur Nato måste få tillgång till Gotland för att kunna försvara sina medlemsstater i Baltikum. Och varför Ryssland just därför måste få kontroll över Gotland för att stoppa Nato. Just om detta handlade en del av resonemangen mellan Wolodarski och ÖB om och jag förstår den senares svårigheter att balansera sina yttranden utifrån den viktiga roll han i dag har, men jag kan inte tolka honom på annat sätt än att han vill att Sverige går med i Nato samt att vi upprustar den svenska militära närvaron på Gotland.
Jag är själv definitivt en av dem som inte begriper hur svenska regeringar under de senaste decennierna kunnat avrusta Sverige i allmänhet och Gotland i synnerhet. Förr fanns flera viktiga regementen med en stark militär närvaro på denna strategiskt mycket viktiga ö mitt i Östersjön. Och numera syns inte en uniform på ön.  Dessbättre är debatten om detta förhållande verkligen igång och det är väl ingen tillfällighet att Dagens Nyheter valde att ta upp detta idag med sin chefredaktör och landets överbefälhavare i sin mycket välbesökta monter.
Som en avrundning på dagen hamnade jag i Expressens och Skandias fina trädgård intill stora scenen i Almdalen. Där hörde jag Annie Lööfs (c) tal och därefter Expressens fenomenale reporter Niklas Svensson när han på tidningens scen intervjuade Eskil Erlandsson (c) med flera i sitt Eftersnack till centerledarens tal.  Niklas Svensson är både till vardags och inte minst i Almedalen ett lysande exempel på journalistisk förnyelse.
Det är dock varken Niklas Svenssons intervjuer, Annie Lööfs tal, eller Peter Wolodarskis utmärkta intervju med ÖB som jag kommer att drömma om i natt. Det är nog snarare taxifärden med Teslan och inte minst den trevlige chaufförens härliga demonstration av bilens resurser i alla avseenden…

lördag 2 juli 2016

Mot mötesplatsen Almedalen och nästan 4000 seminarier

Nu är det dags för Almedalen igen. Dyrt, svårt att hitta ett boende och kärvt att få tag på taxi om man som jag har ont i benen och lite svårt för att gå på Visbys kullerstenar. Men spännande, intressant och givande i alla avseenden! Tänkte avstå från Almedalen i år då jag förlorade ett jättefint boende vid Stora Torget. Men nu blir det i alla fall drygt tre dygn, måndag till torsdag förmiddag, med ett hyrt boende i Gråbo en bit utanför centrum. Hoppas taxi och buss funkar.
Som vanligt blir det nog mest seminarier om mediefrågor för min del.  TU, Utgivarna och Journalistförbundet ordnar alltid intressanta seminarier och så även i år. Några missar jag, men det går inte att pricka in allt. De stora medieföretagen har också en lång rad arrangemang, det finns alltid något att gå på.
TV4, SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, DN, Svenska Dagbladet och inte minst Expressen sätter en stark prägel på Almedalen med sina montrar, scener och frikostiga program. Expressens reporter Niklas Svensson är genom sin starka närvaro ett fenomen i Almedalen och i år har makthavare.se utsett honom till Almedalens viktigaste twittrare. Driftige kommunikatören och digitalstrategen Brit Stakston, tillika vd för Blank Spot Project kom på andra plats. De båda kallades för ”kungen och drottningen av Almedalen” i motiveringarna.   
I år arrangeras det 3808 seminarier i Almedalen enligt arrangörernas programlista idag, men av dessa är 22 inställda. Ändå är det ett nytt rekord och antalet seminarier ökar för varje år. Så också antalet besökare, men det finns som vanligt också en kritisk diskussion om inte denna samhällsvecka måste förnyas. Det har bland annat talats om att korta ner arrangemanget. Själv nöjer jag mig numera med tre till fyra intensiva dygn.
Antalet dagar har styrts helt av hur många partier som ska delta och deras dagar och partiledarnas tal är faktiskt inte det mest intressanta i Almedalen. Jag brukar inte ens se alla partiledartal, utan i stället främst satsa på seminarier rörande samhällsutvecklingen i allmänhet och mitt professionella område i synnerhet, det vill säga journalistik och medier som jag jobbat med och fortfarande gör som deltidskonsult i eget aktiebolag som rådgivare åt medieföretag, bland annat som headhunter av chefredaktörer och andra mediechefer.  
Seminarierna om medierna och de mest skiftande samhällsfrågorna är således viktigare än partipolitiken för min del, men allra viktigast är ändå Almedalen som mötesplats.  Jösses vad mycket folk man träffar, både bekanta kolleger och andra som är trevligt och värdefullt att återse, men också många nya människor som man aldrig träffat förut. I Visby kan man under dessa dagar stöta ihop med vem som helst.
Under denna vecka i Visby knyts många viktiga kontakter i möten som är betydelsefulla för dem som bygger nätverk. Och ett välskött sådant är en absolut förutsättning för många idag och definitivt för min verksamhet.  Många projekt har på ett eller annat sätt inletts i Almedalen. Den enda motsvarande mötesplatsen är enligt min mening Bokmässan, men Almedalen är ändå nummer ett med sin bredd och omfattning.

Söndagens arrangemang missar jag, men måndag eftermiddag är det dags. Jag ser fram emot både seminarier och möten och hoppas att SMHI har fel som spår regn under flera dagar nästa vecka, men paraplyet följer med till Visby.  Och om bredbandet funkar som det ska så blir det nog några bloggtexter. 
Länkar:
Almedalen - ett närsynt kändisjippo utan krut - kulturartikel av Ulf Lundén, arbetarbladet.se 160702
Därför ska du fortsätta åka till Almedalen - debattartikel av Fredrik Wass, di.se 160619