torsdag 19 januari 2012

Nystart för MittMedia


Uppdaterad, korrigerad och kompletterad,  20120119 kl 19.46
Uppdaterad med fler länkar 20120119 kl 21.20
Uppdaterad med fler länkar 20120120 kl 14.56


Nu börjar det hända saker rörande omstruktureringen av mediekoncernen MittMedia. Den nye koncernchefen Thomas Peterssohn presenterade idag planerna på en helt ny centraliserad organisation och en ny ledningsgrupp för koncernen. Det är en stor förändring i en koncern som tidigare oftast valt bort centraliserade lösningar,något av en nystart för MittMedia. 
Thomas Peterssohn, tidigare vd för Tidningarnas Telegrambyrå, TT, tillträdde som koncernchef i MittMedia i höstas. Efter en knapp vecka proklamerade han ett anställningsstopp och konstaterade att lönsamheten var för dålig för koncernen. Jag har tidigare bloggat om detta här.
Sedan har han i flera intervjuer, bl a i Medievärlden för någon vecka sedan, tydligt deklarerat att han vill se mer samarbete mellan koncernens åtta olika dotterbolag som bland annat ger ut närmare 20 olika dagstidningstitlar. Peterssohn ska också utreda behovet av en ny ”legal struktur” där dotterföretagen på de olika orterna blir färre eller helt upphör samt se till att möjligheterna till synergivinster inom koncernen tillvaratas. Tuffa tag och bra bra tag, tycker jag.
Och nu händer det. I dag har han presenterat en ny koncernledning dit besluten ska styras från de lokala medieföretagen. Och dessa ska, om jag förstått saken rätt, i princip upphöra som företag. Alla tidningar ska i stället ges ut av moderbolaget MittMedia.
 MittMedia gör därmed ungefär samma sak som t ex Gota Media gjort i flera decennier, en modell som MittMedia med tidigare koncernledningar och olika ägarföreträdare valt bort. Förr trodde koncernens ägare att idealet var att alla dotterföretags företrädare fattade sina egna beslut, utan hänsyn till den gemensamma sfären. Idealen förändras över tid….
Den nya koncernledningen rekryteras främst bland ledande funktionärer från MittMedias olika tidningsföretag idag. Endast en person rekryteras externt, nämligen AnnaKarin Lith som ska hantera alla redaktionella frågor på koncernnivå och sträva efter ett utökat samarbete mellan de ansvariga utgivarna och deras olika tidningar.  
Så här ser den nya koncernledningen ut:
Thomas Peterssohn, vd och koncernchef. Han har i höstas rekryterats från TT. Tidigare bland annat chefredaktör för Affärsvärlden och dessförinnan journalist på bland annat Svenska Dagbladet, Finanstidningen och Dagens Industri. Civilekonom, Stora Journalistpriset 2001 i kategorin Nya Medier sedan han varit med och startat ekonomisajten E24.
Petra Bjernulf, chef privatmarknad, tills nu vd på Dalarnas Tidningar. Tidigare ansvarig för marknad mm inom Dalarnas Tidningar. Samhällsvetare. Längre tillbaka på dåvarande Sifo i Stockholm och i USA
AnnaKarin Lith,  chef redaktionell verksamhet, tills nu i en liknande roll i Hallpressens koncernledning. Dessförinnan Stampen och ansvarig utgivare för Hallandsposten, HP,  och Hallands Nyheter, HN, på den senare tidningen även chefredaktör.  Samordnade skickligt tidningarnas verksamhet enligt ägaren Stampens önskemål då hon anställdes, men slutade då ägarna senare rätt överraskande och oförklarligt ändrade sig och plötsligt ville separera tidningarna igen.
Längre tillbaka var Lith chefredaktör och vd på Motala Tidning och dessförinnan på olika jobb inom Dalarnas Tidningar, Gefle Dagblad och Arbetarbladet, d v s inom företag som nu ingår i MittMedia. Även under en period på SR Gävleborg.
Björn Hemmingsson,  chef företagsmarknad, tills nu vd på ÖstersundsTidningar. Tidigare annonschef på Östersunds-Posten och under en period affärsutvecklare inom MittMedia för digitala medier.
Ulf Eriksson, CFO, sedan runt ett halvår vd på Hälsingetidningar där han dessförinnan var administrativ chef.
Fredrik Almén,  ekonomichef. Tills nu samma jobb inom MittMedia där han funnits sedan 2004 om jag minns rätt. Dessförinnan på dåvarande Öhrlings.
Jan Holm, HR-chef, tills nu samma jobb inom MittMedia. Tidigare samma roll inom skogsindustrin, om jag minns rätt.  
Jag har jobbat i 40 år på Gefle Dagblad i olika roller i hård journalistisk konkurrens med Arbetarbladet. Det var otroligt stimulerande och kul ända tills utvecklingen trängde sig på. Både andra och jag själv kände att kommande tider krävde en ny struktur inom de traditionella medierna om de skulle klara sig i framtiden.
Den klassiska konkurrensen mellan två tidningar på en och samma ort blev mest en nostalgisk upplevelse för dem som inte förstod framtidens krav, särskilt sedan tidningarna på många håll fått samma ägare.  
Och så blev det i Gävle, Sundsvall, Östersund och på de flesta andra tvåtidningsorterna i Sverige. I takt med de förändringarna utvecklades Gefle Dagblad sakta men säkert till Gefle Dagblads Förvaltnings AB, senare namnändrad till MittMedia Förvaltnings AB, när en rad olika tidningsföretag förvärvades. En lokaltidning blev en koncern även om den inte fullt ut organiserades som en sådan.
När Sundsvalls Tidning kom in i koncernen i mitten av 80-talet frågade jag på ett personalmöte dåvarande ägarföreträdarna om vilka förändringar som kunde väntas efter samgåendet.
- Inga alls, var svaret, absolut inga förändringar alls! Allt fortsätter som hittills!  
Jag frågade naturligtvis varför man i så fall gjorde affären, men den frågan fick aldrig något svar. Därefter har sedan koncernens företrädare i regel alltid hukat inför frågor om centralisering och mer avancerat samarbete mellan tidningarna, även om naturligtvis en del trots allt har gjorts. Försiktigheten har dock präglat besluten mer än framsynthet och mod.
 Men nu tycks det äntligen vara dags för nya grepp då omvärldsförändringar tvingar fram nya lösningar. Det känns både nödvändigt, optimistiskt och spännande. Jag håller tummarna!

Länkar inlagda 20120119 kl 19.46:
Medievärlden om nya koncernledningen. 
Dagens Media om MittMedia
Sundsvalls Tidning om nya organisationen.
Gefle Dagblad om nya ledningsgruppen.

Länkar inlagda 20120119 kl 21.20
Allehanda om nya organisationen.
Länstidningen om omorganisationen.

Länkar inlagda 20120120 kl 14.56
allehanda.se artikel om omorganisationen
Medievärldens intervju med AnnaKarin Lith
Gefle Dagblad ny text om effektiviseringen mm
Arbetarbladets intervju med AnnaKarin Lith
Östersunds-Posten intervju med Björn Hemmingsson

Inga kommentarer: