torsdag 29 april 2010

Farligt, farligt av TU

Tidningsutgivarnas vd Anna Serner och analyschef Fredrik Rogberg publicerade i går en uppseendeväckande artikel i Dagens Media. De konstaterar att konjunkturen vänder och att annonsörerna återvänder till tidningarna, "Det våras för dagspressen". Den artikeln borde de aldrig ha skrivit, den är farlig.
Att konjunkturerna skiftar vet alla och den nuvarande uppgången är sannerligen inte lösningen på dagspressens problem. Det är de strukturella frågorna som måste lösas av branschen. Prenumerationerna minskar och konkurrensen ökar från alla nya medier, medievärlden ser i dag helt annourlunda ut än förr och den förändringen har inte ett skvatt med konjunktursvängningarna att göra.

Jag kan inte förstå hur Anna Serner och Fredrik Rogberg tänker när de försöker vifta undan alla viktiga förändringsbehov inom dagspressen. Det är ju det de gör när de förklarar att dagpressens "dödgrävare kan gå hem".
Nu bidrar de till att historien kan upprepa sig. Dagspressens direktörer och redaktörer har alltid haft en talang för att luta sig tillbaka i konjunkturuppgångar och strunta i att vidta nödvändiga åtgärder just när det borde ha skett, nämligen när det finns pengar.

Förändringar är lätta att skjuta upp, men det är oändligt mycket tyngre att senare, när konjukturen dalar, vidta åtgärder under galgen. Det är inte svårt att förstå hur dramatiskt det kan komma att bli i nästa konjunkturnedgång när de strukturella förändringarna är ännu mer påtagliga.
Därför känns det väldigt märkligt att Tidningsutgivarna medverkar till att invagga branschen i en falsk trygghet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag har svarat dig på min egen blogg. annaserner.wordpress.com
Sammanfattningsvis kan man väl säga så här.
Att för en gångs skull bara lyfta positiva nyheter utan att samtidigt klä dagspressen i säck och aska betyder inte att vi inte vet att det sker en medieutveckling. Förändringar krävs, jag tror faktiskt alla tidningar är medvetna om det. Hur förändringarna ska ske för att bli så bra som möjligt tror jag inte alla är på det klara med, men jag vågar påstå att arbete pågår och medvetenhet finns.